Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2. Ringmajanduse mõõtmissüsteem

Kristina Hiir

Ringmajandus on osa poliitilise initsiatiiviga üha enam toetatavast planeedile jätkusuutlikust majandamisest, kus jäätmeid ei teki ja kasutatav energia saadakse taastuvatest ressurssidest. See on majanduse kujundamise põhimõte, mille järgi säilitatakse toodete ja materjalide väärtust võimalikult kaua, jäätmeteke ja ressursside kasutus viiakse minimaalsele tasemele ning toote eluea lõppedes see taaskasutatakse.

Eesmärg...