Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.2.2. Pikaajaline maksevõime

Pikaajalise maksevõime finantssuhtarvud näitavad lisaks pikaajalisele maksevõimele ka finantsvõimenduse osatähtsust (kapitali struktuuri) ja rolli ettevõttes. Mõnes allikas nimetataksegi pikaajalise maksevõime suhtarve hoopis finantsvõimenduse suhtarvudeks. Finantsvõimendus tähendab lihtsalt öeldes seda, kas ja kui palju ettevõte kasutab oma tegevuses laenukapitali. Eelkõige on siin silmas peetud pikaajalisi laene.

Erinevalt lühiajalisest maksevõimes...