Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8. Osanikele ja aktsionäridele teabe avaldamine

Villu Zirnask

Äriseadustik sätestab, et osaühingu osanikul ning aktsiaseltsi aktsionäril on õigus teabele. Äriseadustiku § 166 järgi on osanikul õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega, kuid juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju osaühingu huvidele.

Osanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmis...