Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.4. Müügiplaani koostamine

Eduka eelarvestamise eeldus on võimalikult täpsed müügiplaanid. Müügiplaanile toetudes on võimalik koostada tootmiseelarve, turundusplaan, rahavoogude plaan ja eelarvestatud bilansid. Võib öelda, et eelarvestamine algab müügiplaani koostamisest.

Tavaliselt on müügiplaanide ajahorisont majandusaasta. Müügiplaan (ja sellel põhinevad eelarved) tuleb teha samaks perioodiks, mis on arvestuse aluseks ka raamatupidamises, et...