Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.7. Müügi- ja turundusplaanide koostamine

Müügieelarve võimalikult täpne koostamine on õn­nes­tu­nud eelarvestamise oluline eeldus. Müü­giplaa­ni­le toetudes on võimalik koostada järgmised alameelar­ved: tootmise eelarve, turundusplaan, rahavoogude plaan, eelarvestatud bilansid. Võib öelda, et eelar­ves­ta­mi­ne algab enamasti müügiplaani koostamisest. Tavaliselt on müügiplaanide ajahorisondiks ka­lend­riaas­ta (1. jaanuar kuni 31. detsember) või ma­jan­dusaas­ta, mis võib teatud juhtudel erineda ka­lend­riaas­tast. Igal ju­hul peab ...