Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4.9. Investeeringute rahavoo tootlus

Investeeringute rahavoo tootlus (ingl cash flow return on investment – CFROI) on näitaja, mis väljendab protsendina, kui palju tulu teenib ettevõte kõigilt oma investeeringutelt.


CFROI on firma olemasolevate projektide sisemine tulumäär ehk IRR (vt ptk 8.3), mis põhineb tegelikel rahavoogudel ja mida võrreldakse firma kapitali hinnaga.


CFROI arvutamiseks on vaja teada nelja sisendit.


Esiteks brutoinvesteeringut (ingl gross investment...