Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.2. Finantssuhtarvude kasutamine finantsanalüüsis

Finantsanalüüsi traditsiooniline meetod on finantsaruannete põhjal suhtarvude kalkuleerimine. Osaliselt kajastasime seda teemat horisontaal- ning vertikaal­analüüsi käsitlevas osas, sest vertikaalanalüüsi tulemusi koondavast tabelist on võimalik leida sagedasti kasutatavaid finantssuhtarve.


Finantssuhtarvude kasutamisel on ka praktiline väljund − raamatupidamisseaduses on toodud ära nende majandusaasta aruandesse lisamise vajadus. Sageli kerkib probleem, milliseid finantssuhtarve lisad...