Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.4. Finantsanalüüsi rakendamise näide

Finantssuhtarvude kasutamine on esitatud osaühingu X andmete põhjal. Finantsaruanded on toodud X-i viie perioodi kohta, kuid finantssuhtarvud hõlmavad nelja perioodi, sest osad tuleb arvutada kahe aasta keskmiste finantsaruandekirjete põhjal. Finantsaruandekirjetele lisanduv info on jäetud suures osas kajastamata, sest välistarbija seisukohalt on info analüüsimine teabe asümmeetria tingimustes tavapärane.

Ettevõte X tegutseb peamiselt kaubandusv...