Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu peatükis 7.1. – Tootlikkus ja tootmisseadmed – on lisatud kalkulaator seadmete üldise mõjususe arvutamiseks. Seadmete mõjusus tootmises on planeeritud tegevuse realiseerimise ja kavandatud eesmärkide täitmise ulatus.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu juhtumikirjelduste peatükis 12.2.12. toob Sulev Senkel näite Eesti tootmisettevõttest, mis on hiljuti alustanud tootmise tõhususe suurendamist. Ettevõtte töö tõhustamisel võib tahtmatult sattuda rajale, kus töötajaid survestatakse ja oodatakse paremaid tulemusi, loomata selleks võimalusi. Oluline on iga muudatus ja otsus teha nii läbipaistvaks kui võimalik. Seatud eesmärgid peavad olema ka saavutatavad, ettevõtte juhtkond toetav ja vajadusel tuleb eesmärke korrigeerida. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jari Kukkonen tutvustab peatükis 11.1.2. kontrollnimekirjade koostamise rakendust iAuditor. Rakendus võimaldab koostada kontrollnimekirju, kuid pakub ka valmispõhjasid, mida saab töödelda. Nimekirjas on üle 60 000 valmispõhja.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad

 • Muudatused Vabariigi Presidendi valimise seaduses
 • Uus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
 • Uus perehüvitiste seadus
 • Olulised muudatused töövaidluse lahendamise korras
 • Oluline muudatus töötuskindlustuse seaduses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses kirjutab Marju Põld isiklike kokkulepete võimalustest töösuhetes. Töötajate hoidmiseks, väärtustamiseks ja motiveerimiseks ei ole üht kindlat retsepti. Üks võimalus paljude teiste kõrval on rakendada töösuhetes isiklikke kokkuleppeid (ingl Ideals) ning hoida ja luua töötaja ning organisatsiooni häid suhteid. Tähtis on tagada paindlikkus isiklike kokkulepete sõlmimisel, säilitades samal ajal võrdse kohtlemise põhimõtted.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad

 • Lihtsustati digi-ID väljastamist ja seeläbi avalike teenuste kasutamist
 • Riigikohtu sõnul peab erikontroll võimaldama osanikel saada erapooletu spetsialisti arvamus ühingut puudutavate varaliste küsimuste kohta

 • Riigikohus märkis, et äriseadustikus sätestatud teabe- ja tutvumisõigus ei peaks erikontrolli asendama

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 12.3.11. vaadeldakse tõmbemeetodi (varude täitmine tarbimise alusel) rakendamist osaühingu MainerPlus näitel. Tõmbemeetod rakendub siin kogu tarneahelas, sajaprotsendilise tarnekindluse saavutamine on olnud aastatepikkuse sihikindla meeskonnatöö tulemus. 

 

Lehed