Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Juhendamine on ainult osa töötaja väljaõppest. Viimane on põhjalikum ja aeganõudvam ning peab tagama, et töötaja omandab õiged, st ohutud töövõtted täielikult ja need saavad talle harjumuseks. Senini ei olnud väljaõpe nõutav juhul, kui töötaja on eelnevalt töötanud samalaadsel tööl teises ettevõttes. Uue regulatsiooni kohaselt tuleb väljaõpe korraldada igal juhul ja kõigile töötajatele. Lugege lähemalt täiendatud peatükist 6.

Uues audiopeatükis 17.10. uuritakse, mida saavad tööandja ja töötaja teha, et ennetada vaimse tervise probleemidest põhjustatud langenud töövõimet, ning kas ja millist tuge oodatakse selleks riigilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 17.10. uuritakse, mida saavad tööandja ja töötaja teha, et ennetada vaimse tervise probleemidest põhjustatud langenud töövõimet ning kas ja millist tuge oodatakse selleks riigilt. Arutelu veavad Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Maarika Haidak ja tööpsühholoog Taimi Elenurm.

Teabevara uuendus

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide kõrval on ka kolmas juhtimissüsteemi standard, mis on mõeldud töötajatele või organisatsiooni tööpiirkonnas olevatele isikutele vigastusi või muud tervisekahju tekitada võivate ohtude haldamiseks. Standardit nimetatakse ISO 45001:2018 ja tema eelkäija on OHSAS 18001 (ingl Occupational Health and Safety Assessment System). Praegu kehtivad mõlemad standardid paralleelselt, OHSAS 18001 kehtivus lõppeb märtsis 2021. Lugege lähemalt teabevara peatükist 1.6.

Uues audiopeatükis 17.9. räägitakse sellest, mida nimetada unehäireks ja kuidas seda diagnoosida.

Teabevara uuendus

Töötaja on kohustatud läbima tervisekontrolli kehtestatud korra alusel ning täitma tööandja töötervishoiu- ja tööohutusalaseid juhiseid. Seepärast on tervisekontrollist keeldujale vaja selgitada tervisekontrolliga ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud õiguslikku tausta. Tööandja kannab vastutust ka siis, kui töötaja oma kohustuse täitmata jätab: TTOS § 14 lõige 4 sätestab, et töötaja töötervishoiu- ja tööohutuskohustused ei vabasta tööandjat asjaomasest vastutusest. Lugege lähemalt uuendatud peatükist 5.10. Töötajate tervisekontrolli peatükk 5. on nüüd tervikuna kaasajastatud. 

 

Teabevara uuendus

Saates „Ettevõtjad Virtuaalkliinikus” (ptk 17.8.) tõstatati küsimus, kas töötervishoiukontroll oma praegusel kujul on pelk formaalsus ja milliseid teenuseid ettevõtjad tegelikult võiks teenusepakkujatelt küsida ja töötajatele pakkuda. Stuudios on Kreutzwaldi Silmakeskuse silmaarst dr Merike Meren ja Swedbank AS-i personalijuht Ülle Matt. Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Selleks, et töötervishoiuarst saaks aimu inimese varasemast tervislikust seisundist, peab töötaja täitma tervisekontrolli kaardil oleva tervisedeklaratsiooni. Paljud andmed arstivisiitide, haiglaravil viibimise ja väljastatud retseptiravimite kohta on juba ka patsiendiportaalis digilugu.ee, kus saab tervisedeklaratsiooni täita elektrooniliselt. Lubamatu on, kui enne töötervishoiuarsti juurde saatmist laseb tööandja töötajatel tervisedeklaratsioonid ära täita, kogub need kokku ja ühise dokumentatsioonina arstile esitab. Tööandja ei tohi sellisel viisil terviseandmeid koguda.

Lähemalt teabevara uuendatud peatükis 5.6.

 

Teabevara uuendus

Hiljuti avas oma virtuaalsed uksed Äripäeva uus terviseportaal, tööandjatele ja töötajatele suunatud patsiendi otsustustugi virtuaalkliinik.ee. Saates arutlesid Helmese töökeskkonna disainer Kadi Saal ning virtuaalkliiniku koostööpartnerid, AS-i Medicum juhatuse liige Tõnis Allik ja Minudoc.ee juht Tarmo Pihl tööandja ja ettevõtja võimaluste üle töötajate tervise edendamisel.

Lähemalt uues audiopeatükis 17.7.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõike 1 kohaselt on tööandja kohustatud nõudma tööleasujalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Lisaks on märgitud, et tööandjal on õigus nõuda tööleasujalt vastava tervisekontrolli läbimist ning tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud.

Millistelt töötajatelt võib tervisetõendit nõuda, lugege lähemalt täiendatud peatükist 5.3.

Lehed