Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Keelati ebaausad kaubandustavad põllumajandustoote ja toidu tarneahelas

  • Kauba ja teenuse hinna märkimine tulevikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kuidas ennetada töökollektiivis viiruste levimist ja tagada töötajate tervis, räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtin.

Kuulake uut audiopeatükki 17.27.

Teabevara uuendus

Teabevara järgmises audiopeatükis räägitakse sellest, kuidas ennetada töökollektiivis viiruste levimist ja tagada töötajate tervis.

Teabevara uuendus

Tööde puhul, kus on vajalik inimestega kokkupuude, võib riskide hindamine epideemia tingimustes osutuda vajalikuks iga päev. Riskihindamise maatriksite puhul tuleb arvestada kahe komponendiga: ohu realiseerumise tõenäosuse ja tagajärje raskusega. Lähemalt täiendatud peatükis 13.7.9.2.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Kaugmüük muutus lihtsamaks

  • Ettevõtjatele terendavad kaupade müügil täiendavad kohustused

  • Kahju kannatanu nõudeõigus esindusõiguseta tehtud tehingu puhul

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Vähene liikumine ja sundasendis töö võib aastate jooksul oma mõju avaldada. Millisel juhul ja millal on vaja arsti poole pöörduda, räägib tervisesaates Lääne-Tallinna Keskhaigla kirurg-proktoloog Maksim Sergejev.

Kuulake uut audiopeatükki 17.27.

Teabevara uuendus

Septembrikuise teabevara uuendusena saab täiendatud bioloogiliste ohutegurite peatükk.

13. augustil 2021 võeti vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud määruse muudatused, mille järgi tuleb nakkusohutuse tagamiseks töötajad kas vaktsineerida, testida või küsida COVID-19 nakkusohutuse tõendit. Tööandjatel on kohustus esitada 1. septembriks töökeskkonna riskianalüüs, kus tuleb hinnata ka nakkusohutust seoses COVID-19 levikuga.

Teabevara uuendus

Üks suuremaid takistusi, mis on vähenenud töövõimega inimeste koolitamises ja digiõppes viimase pooleteise aastaga eriti teravalt esile kerkinud, on töötajate erinev digikirjaoskuse tase. Värskes „Õppetunnisˮ tulebki juttu sellest, kuidas kaasata erivajadustega inimesi paremini töösse, töökohal õppimisse, koolitamisse ja digiõppesse. Külas on Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht, Maxima personalijuht Lea Kimber, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine Külliki Bode ning EPALE saadik Katre Savi.

Kuulake uut audiopeatükki 17.26.

 

 

Teabevara uuendus

Ehituse töökeskkonna riskianalüüsi jätkuna on täiendatud peatükki 4.15. Peatükis antakse soovitusi töökeskkonnas esinevate tervise riskitegurite vähendamiseks ja madalal tasemel hoidmiseks.

Võimalusi töökeskkonnas esinevate riskide vähendamiseks on mitmeid. Mõned on kardinaalsemad, teised soodsamad; mõni mõjutab töötingimusi vaid ühel töökohal, teine aga kogu ettevõttes. Töökeskkonna parendamise prioriteetide järjestamisel on soovitatav silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

  • eelistada kardinaalseid lahendusi ajutistele,
  • eelistada lahendusi, mis muudavad tingimused paremaks võimalikult paljudel töökohtadel.
Teabevara uuendus

Järgmise täiendusena jätkame väikeehituse töökeskonna teemal. Peatükis antakse soovitusi töökeskkonnas esinevate tervise riskitegurite vähendamiseks ja madalal tasemel hoidmiseks, sh abinõud üksikute tegurite ohjamiseks, töökeskonna parendamise prioriteedid jms.

Lehed