Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Domus Kinnisvara projekteerimise osakonna projektijuht Kaili Tamm selgitab saates „Eetris on ehitusuudised” (ptk 17.6.), kuidas hoiduda tuleohust hooneid rajades, neid ümber ehitades või neid lihtsalt majandades. Jutuks tuleb korrektne dokumentatsioon ja mitmesugused nõuded. 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadust on täiendatud uue paragrahviga, § 131. Paragrahvis täpsustatakse, missugustele töötajatele tuleb tervisekontroll korraldada ja kuidas see peab toimuma. TTOS § 13lg 8 annab vastava valdkonna ministrile aluse tervisekontrolli korra kehtestamiseks, milles reguleeritakse: tööandja ülesanded töötaja tervisekontrolli suunamisel; tervisekontrolli tegija; töötervishoiuarsti ülesanded; mil moel terviskontroll on üles ehitatud (sh dokumentide täitmine) ning kuidas on reguleeritud terviseseisundiga seotud päringute tegemine.

Lähemalt teabevara uuendatud peatükis 5.1.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

  • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

  • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Ingrid Teinemaa ja Gaasivõrkude juhatuse esimees Roman Bogdanovitš selgitava (ptk 17.4.), kui teadlikud on inimesed kodudes ja ettevõtetes gaasiohutusest ja milliseid levinumaid vigu gaasiseadmete kasutamisel tehakse. 

Teabevara uuendus

2019. aasta algusest kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus ei rõhuta enam spetsialisti ülesannete täitja teadmiste omandamise viise – ta ei pea enam olema töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist. Seaduse uues redaktsioonis peetakse oluliseks, et töökeskkonnaspetsialist oleks töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega. Kehtetuks muutus ka nõue, et töökeskkonnaspetsialist peab läbima täiendõppe koolitusasutuses mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Lähemalt teabevara peatükis 3.1.

Kuulake ka teabevara audiopeatükki (17.1.), kus räägitakse ladude ja tõstukite ohutusest.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

  • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

  • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

  • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara peatükk 17 alt leiate edaspidi videoid ja helifaile tööohutuse aktuaalsetel teemadel. 

Saates Teabevara tund (ptk 17.1.) saab kuulda ladude ja tõstukite ohutusest ning sellest, milliseid uusi lahendusi praegu ja tulevikus kasutatakse. Neil teemadel jagab kogemusi logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja ja Willenbrock Baltic OÜ ohutustoodete projektijuht Fred Märtsoo.

 

Teabevara uuendus

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisel on inspektoril õigus alustada ka väärteomenetlust, kuid see on pigem erand. Kui tegemist on tööõnnetuse või kutsehaigestumise varjamise või uurimata jätmisega, samuti kirjaliku raporti koostamata jätmise või muude tööõnnetuse või kutsehaigestumise registreerimise või uurimise nõuete rikkumisega, on maksimaalsed trahvimäärad alates 2019. aasta 1. jaanuarist füüsilisele isikule 1200 eurot ja juriidilisele isikule 32 000 eurot.

Lähemalt peatükis 1.2.6.

Teabevara uuendus

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse uus redaktsioon toob kaasa lisaks seaduse muudatustele muutused ka kõnealuse seaduse alusel kehtestatud määrustes. Nagu juba septembri täienduse kokkuvõttes kirjutasime, siis paljud nõuded, mis olid varem sõnastatud erinevate määruste nõuetena, kantakse nüüd Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse.

Detsembri täienduses alustasime peatükkide ülevaatamist ja muutmist (ptk 1.1., ptk 1.1.1.), et materjal võimalikult kiiresti muutustega kooskõlla viia. Edaspidi lähevad muutmisele väga paljud teabevara peatükid, kus räägime töötajate tervisekontrollist, töökeskkonna struktuuridest, töötajate juhendamisest, esmaabist jne. Seega loodame teie mõistvale suhtumisele, kui avastate, et teid huvitav peatükk on hetkel veel uuendamata – püüame olla nii tõhusad kui võimalik. 

Peatükis 1.3. audiorubriigis saate kuulata, mis on muutunud 1. jaanuarist 2019 töötervishoiu seaduses.

Lehed