Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Järgmise täiendusena jätkame väikeehituse töökeskonna teemal. Peatükis antakse soovitusi töökeskkonnas esinevate tervise riskitegurite vähendamiseks ja madalal tasemel hoidmiseks, sh abinõud üksikute tegurite ohjamiseks, töökeskonna parendamise prioriteedid jms.

Teabevara uuendus

Ehitus on tööohutuse ja töötervishoiu aspektist üsna keerukas valdkond. Seal võib eristada palju erinevaid tööetappe ja tegevusi ning kõik on pidevas muutumises. Osa töid tuleb teha lageda taeva all, sisetöödel peab leidma lahendused seoses valgustuse ja ventilatsiooniga. Peatükis 4.15. toodud näidisriskianalüüs põhineb väikeettevõttel, mis teostab üldehitustöid.

Teabevara uuendus

Turva- ja tööjalatsitest, nende tootmisest Soome tehastes ning sobiva jalanõu leidmisest hobiehitajatele ja kodu renoveerijatele räägib tööturvalisusest kõnelevas „Eramaja ehituse” saates Sievi Eesti esinduse juht Ülar Verev.

Kuulake uut audiopeatükki 17.27.

Foto: Scanpix

 

Teabevara uuendus

Järgmise täiendusena saab peagi lugeda töökeskkonna riskianalüüsi väikeehituse näitel.

Valdkonna uudis

Sotsiaalministeerium kavatseb muuta tervisekontrolle puudutavat regulatsiooni. Kavatsus sisaldab tööandjatele nii positiivseid muudatusi kui ka neid, mis suurendavad oluliselt tööandja kulusid.

Positiivne on, et tervisekontrolli otsused muutuvad digitaalseks ja ka otsuste vorm muutub selgemaks. Tulevikus jõuavad tervisekontrolli otsused tööandjale tööelu infosüsteemi kaudu. See tähendab, et jääb ära paberdokumentide edastamine ja säilitamine.

Tööandja ja töötervishoiuarst ei tee praegu piisavalt koostööd ning tervisekontrollid ei lähtu töökeskkonna riskidest. Probleemi lahendamiseks soovib ministeerium laiendada tervisekontrollidega seotud teenuse sisu nii, et lisaks tervisekontrollile on tööandjal edaspidi kohustuslik tellida töötervishoiuarstilt ka ettevõtte tervikuna analüüsimine, töökeskkonna külastus ning konsultatsioon. See teeb teenuse tööandjale aga oluliselt kallimaks.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, koda.ee

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohus leidis, et tuuleenergia arendamine on avalik huvi
  • Finantsinspektsioon saab õiguse avaldada hoiatusteateid
  • Muutuvad välismaa äriühingu filiaali registreerimise reeglid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Tööohutus ehitusplatsil algab kõigi ehitustööde ja tegevuste läbimõtlemisest, kavandamisest ja reeglite loomisest. Igal reeglil, mida rakendada, peab olema põhjus ja põhjendus. Veebiseminari (ptk 17.26.) viib läbi ehitusvaldkonna tööohutuse koolitaja, -konsultant ja -spetsialist Tarmo Nakkurt.

Teabevara uuendus

Juunis saab uue videosisuna jälgida veebiseminari „Tööohutuse olulisus ehitusplatsil”.

Tööohutus ehitusplatsil algab kõigi ehitustööde ja tegevuste läbimõtlemisest, kavandamisest ja reeglite loomisest. Igal reeglil, mida rakendada, peab olema põhjus ja põhjendus. Millega tööde korraldamisel arvestada ja millised on komistuskohad, tulebki seminaril jutuks.

Foto: Pixabay

 

Teabevara uuendus

Vastavalt hiljuti muudetud määrusele „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” ei ole tööandja enam kohustatud hankima tarnijalt ohutuskaarte, kui üldsusele pakutavad või müüdavad ohtlikud kemikaalid on varustatud piisava teabega, mille alusel on tööandjal võimalik rakendada asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja keskkonna kaitseks. Seni kehtinud regulatsiooni järgi pidi tööandja hankima ja tutvustama töötajale ohutuskaarti iga ohtliku kemikaali puhul, sõltumata sellest, mil määral ja kui sageli töötaja seda kasutas. Lähemalt täiendatud peatükis 11.4.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 17.29. räägitakse pandeemiaga seotud stressist ning üldisemalt ärevusest ja depressioonist. Saatekülaline on Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets.

Lehed