Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Tööandjal on kohustus korraldada bioloogiliste ohuteguritega kokku puutuvale töötajale väljaõpe. Väljaõppe aluseks on töökeskkonna riskianalüüs ja selle tulemusena planeeritud ennetusabinõud. Väljaõppe käigus teavitatakse töötajat ja töökeskkonnavolinikku võimalikest terviseriskidest ja töötaja käitumuslikest kohustustest oma tervise hoidmiseks. Lähemalt peatükis 13.7.8.

Töökeskkonna riskianalüüsi kuvariga töötamise korral saab lugeda uuendatud peatükist 13.5. 

Teabevara uuendus

Teabevara peatoimetaja ametisse asunud Veronika Kaidisel on magistrikraad loodusteadustes ning ta on läbinud ka tööhügieeniku õppeprogrammi Tallinna Tehnikaülikoolis. Töökeskkonnateemade korraldamisega töökeskkonnaspetsialisti, tööhügieeniku ja ergonoomina tegeleb Veronika aastast 2001 ning on kokku puutunud paljude tegevusvaldkondadega, sh seadusloomega ja töökeskkonna poliitikajuhina Sotsiaalministeeriumis.

Teabevara koostamisel ja uuendamisel juhindub Veronika Kaidis eelkõige põhimõttest, et esitatav materjal on ajakohane, kooskõlas viimaste suundumuste, teadusuuringu tulemuste ja õigusaktidega ning lugeja saab konkreetsed juhised oma töökeskkonna juhtimissüsteemi loomiseks. 

Teabevara uuendus

Milliste terviseprobleemidega perearsti nõuandetelefonilt abi saab, kuidas abi küsida, kes on nõustajad ja kas neil on röntgenkõrvad, et telefonitsi inimesele adekvaatseid tervisenõuandeid anda, selgitab saates nõuandetelefoni teenusejuht Klarika Kallikorm-Rannamets. 

Kuulake uut audiopeatükki 17.23.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüsil saab rakendada traditsioonilist viieastmelist riskianalüüsi. Lisaks seadusenõuete täitmisele aitab psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüsi tegemine organisatsioonis välja selgitada need töökorralduse tegurid, mis on seotud töötajate terviseprobleemide või töö kvaliteedi ja tootlikkusega ning mis tekitavad ettevõtjale reaalset kahju. Lugege lähemalt uuendatud peatükkidest 15.5., 15.7. ja 15.8.

 

Teabevara uuendus

Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi räägib veebiseminaril, kuidas muudatusi juhtida ja nendega toime tulla, kui kogu töö toimub distantsilt. Kogenud ja pikaajalise kaugtöö tegijana jagab ta ka praktilisi nõuandeid, mis viisil ise produktiivsemalt distantsilt tööd teha ja samas edukalt meeskondi juhtida. Vaadake uut videopeatükki 17.20.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Järgnevatel kuudel saab uuendatud teabevara peatükk 15:

 • psühhosotsiaalsed ohutegurid Eesti õigusruumis ja tööandja vastutus;
 • psühholoogiliste ohutegurite riskianalüüs;
 • töötaja kohustused.
Teabevara uuendus

Stressist põhjustatud töövõimetus kestab tavaliselt pikka aega. Otseselt või kaudselt on Euroopa Liidu töötava elanikkonna hulgas enam kui pool töölt puudutud päevade üldarvust tööstressiga seotud ja võib öelda, et ühiskond kaotab tööstressi tõttu 1–3,5% SKP-st. Psühhosotsiaalsetest ohuteguritest lähemalt uuendatud peatükkides 15. ja 15.1.

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat Marko Saagi veebiseminari „Kuidas kriisis ellu jääda?“ saab jälgida uues videopeatükis 17.19.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Lehed