Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Puidutööstus on tööohutuse seisukohast üks ohtlikumaid tegevusvaldkondi. Mõistagi on iga riski võimalik minimeerida ja riskide hindamine on selleks ülioluline esimene samm. Kuidas tuvastada töötajate tervist ohustavad tegurid saekaatris ja hinnata nende ohtlikkust töötajate tervisele, sellest saate lugeda peatükist 4.13.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 17.15. kirjeldab AS Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak, millised on hea büroohoone valmimise eeldused ning ka seda, mida on Ülemiste Citys tehtud ja kuhu tahetakse linnaku arendamisel välja jõuda. Margus Nõlvak mõtiskleb saates ka tööõnnest laiemalt.

Teabevara uuendus

Riskianalüüsi peatükile lisandunud alapeatükk käsitleb seekord töökeskkonna riskianalüüsi kontori puhul. Nii nagu ei ole riskianalüüsi koostamiseks vastavaid nõudeid kirjeldavat õigusakti ega ka kohast standardit – mõned aspektid on esitatud küll mõne teise riigi standardis, millest populaarseimaks on osutunud Briti standard BS 8800 ja selle uuem versioon BS 18004:2008 –, ei ole riskianalüüsi koostamiseks kokkulepitud metoodikat. Üldpõhimõtted on siiski universaalsed, lugege lähemalt peatükist 4.12.

Uues audiopeatükis 17.14. tehakse juttu juhtide ja töötajate vaimsest tervisest ning selle hoidmise ja edendamise võimalustest ettevõtetes.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 17.14. tuleb juttu juhtide ja töötajate vaimsest tervisest ning selle hoidmise ja edendamise võimalustest ettevõtetes. Keda vaimse tervise häired enam ohustavad? Milline võiks olla ettevõtte vaimse tervise edendamise programm? Küsimustele otsivad vastuseid kliiniline psühholoog ja portaali peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ning virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Tööandjal on kutsehaigestumise asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks aega 20 tööpäeva alates töötervishoiuarsti teatise saamisest. Uurimises osaleb hääleõigusega töökeskkonnavolinik, tema puudumisel muu töötajate esindaja. Tööinspektsioon lähtub uurimise algatamisel põhimõttest, et juhtumi uurimine ja selle alusel tehtavad ettepanekud peavad kaasa aitama töökeskkonna paranemisele ettevõttes ja sarnaste juhtumite ärahoidmisele. Lugege lähemalt täiendatud peatükist 9.2.

Uues audiopeatükis 17.13. selgitatakse, kuidas saavutada head valgustust eri tüüpi hoonetes.

Teabevara uuendus

Saates on külas Elekter ja Hooldus OÜ juhatuse liige Germo Heino ning ettevõtte valgustusinsener Raimond Pääru. Selgitame, kuidas saavutada head valgustust eri tüüpi hoonetes, ning anname nõu, kuidas vältida vigu valgustuse uuendamisel. Kuulake audiopeatükki 17.13.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Esmaabi korraldust ettevõttes reguleerib 1. jaanuaril 2019. muutunud töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) ja sellesse lisatud § 132. Varasem sotsiaalministri määrus, mis andis juhised esmaabi korraldamiseks, enam ei kehti ja peamine on üle toodud TTOS-i. Nõutavate esmaabivahendite nimekirja õigusaktid enam ei reguleeri. Tööandja peab vajalike esmaabivahendite soetamisel lähtuma eelkõige ettevõtte tegevuse laadist ja töötajate arvust.

Muudetud seaduse kohaselt peab tööandja esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu. Lugege lähemalt täiendatud peatükist 9.3.

Lehed