Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kevad on käes ja palju pole aega ka suvise koolivaheajani. Praegu on just õige aeg viia end kurssi sellega, millistel tingimustel on alaealisel soovi korral võimalik töötada. Tutvuge vastavate nõuete ja uuendustega peatükis 3.1.4. Näiteks ei pea ettevõtjad enam taotlema Tööinspektsioonilt eraldi luba selleks, et sõlmida tööleping 7–14-aastase alaealisega. Piisab töötaja töötamise registris registreerimisest, mida näevad nii Maksu- ja Tolliamet kui ka Tööinspektsioon. 

Värskes audiopeatükis 2.4 on teemaks töösuhted tööaja planeerimisel. Kas tööandja suvepäevad lähevad tööaja hulka? Mis soovitusi jagada ettevõttele, kelle töötajate seas on hulgaliselt tudengeid ning seega tulemas õppepuhkuste laine?

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti seaduses ei olnud varem defineeritud ärisaladuse mõistet ja puudusid konkreetsed ärisaladuse kaitse reeglid. Olukord muutus, kui läinud aasta detsembris jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS). Uue seadusega korrigeeriti keeleliselt ka kõlvatu konkurentsi terminit.

Seaduse subjektid on lisaks juhtorganite liikmetele ka töötajad ja muud isikud, kellel on juurdepääs ettevõtjate ärisaladustele. Ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise korral kuulub hüvitamisele rikkumisega tekitatud varaline ja mittevaraline kahju. Nüüd saab kahjustatud isik nõuda ka saamata jäänud tulu deliktiõigusest tulenevate nõuete puhul, mis polnud varem Eesti õiguse kohaselt võimalik.

Värskes peatükis 4.2.3.1 tutvustab EKTÄKSi advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu, kes kõneleb samal teemal ka uues audiopeatükis 2.3.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jaanuaris uuendasime põhjalikult kogumispensioniga seotud teavet. Kohustuslikku kogumispensioni ei kogu mitte kõik töötajad, vaid need, kes vastavad kogumispensioni seaduses kohustusliku kogumispensioni makse maksjatele kehtestatud nõuetele. Millised need on, milline on kogumispensioni maksemäär ja riigi täiendava eraldise suurus ning kuidas arvestatakse kogumispensioni makset isikul, kellele laekub tulu ettevõtlustulu kontole, sellest saade lähemalt teada peatükist 7.8.10.

Aasta algusega seoses täiendasime ka sotsiaalmaksu peatükki 7.8.4. Viimasel ajal oleme uuesti käsitlenud mitmeid avaliku teenistuse aspekte peatüki 4.5 alapeatükkides ja seekord on tähelepanu ametniku distsiplinaarvastutusel, kus näiteks distsiplinaarkaristuse määramise pädevuse küsimuses kajastame Riigikohtu 07.06.2018 antud selgitust. Vaadake lähemalt peatükist 4.5.5.

 

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sellest saate lähemalt lugeda uuenenud peatükist 6.3.2. Lapsepuhkuse eest makstakse töötajale tasu kehtiva töötasu alammäära alusel. Algaval aastal on töötasu alammäär 540 eurot kuus ja 3,21 eurot tunnis. Niisiis oleks lapsepuhkuse päevamäär 2019. aastal 25,61 eurot. Vaatame ka kaugemale tulevikku ja räägime, mis muutused ootavad isapuhkuse kasutajaid alates 1. juulist 2020 ja kuidas muutub lapsepuhkuse regulatsioon.

Kuulake ka uut audiopeatükki 2.2 töösuhete põletavamatest probleemidest.

Teabevara uuendus
Valdkonna uudis

Mida saab nimetada töövaidluseks? Kuidas töövaidluseni jõutakse? Uues audiopeatükis 2.2 kõneleb Heli Raidve töösuhete kõige põletavamatest probleemidest.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed