Tööõigus | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täiendasime TLS-i § 20 kommentaare (ptk 2.1.) seoses Riigikohtu lahendiga, kus analüüsiti tööandja võimalusi olukorras, kus töötamise koht oli kokku lepitud aadressi täpsusega, aga tööandja tegevuskoht kolimise tõttu muutus. Samuti täiendasime ületunnitöö põhimõtteid reguleeriva TLS-i § 44 kommentaare (ptk 3.) lähtuvalt hiljutistest Riigikohtu lahendist, kus käsitleti küsimust, kas summeeritud tööaja normi peab rahvus- ja riigipühade tõttu vähendama või mitte.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Septembrikuise täienduse on koostanud uus peatoimetaja Kristi Sild koos advokaadibüroo LEXTAL tööõiguse- ja maksuspetsialistidega.

Uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi.

Peatükis 7. (Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus) on täiendatud TLS-i § 115 ja § 119 teksti ja kommentaare.

Peatükkide 12.2. ja 12.2.1. täiendused käsitlevad erisoodustusi ja töölähetusi. Erisoodustusi puudutavad uuendused seonduvad suures osas 01.08.2017 jõustunud tulumaksuseaduse muudatustega. Töölähetuste osas on uuendused seotud hüvitiste piirmääradega, samuti on täpsustatud lähetuskulude maksustamise regulatsiooni.

Peatükkide 1.1. (Üldsätted) ja 5. (Töötaja vastutus) uuendused kajastavad Riigikohtu seisukohti, mis puudutavad töötaja ning tööandja vahelisi kokkuleppeid kahju hüvitamiseks (TLS-i § 2 ja § 72). Käsitletud on ka seda, kas ja millist viivist saab töötaja suhtes kohaldada.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seekord täiendasime peatükke 12.2. ja 12.2.1., mis käsitlevad erisoodustusi ning töölähetusi. Erisoodustusi puudutavad uuendused seonduvad suures osas 01.08.2017 jõustunud tulumaksuseaduse muudatustega, millega leevendati ettevõtjate maksukohustust juhul, kui tööjõud tuleb palgata töötamiskohast kaugemalt ja töötajaid soovitakse oma kulul transportida, või katta nende majutuskulusid seoses igapäevase töösuhtega. Töölähetuste osas on värskendatud hüvitiste piirmäärasid ja täpsustatud lähetuskulude maksustamisega seotud regulatsiooni.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu juulikuised uuendused on taas seotud alaealiste töötamisega.

Peatükis 1.2. – Töölepingu sõlmimine – on muudetud TLS § 8 seaduse teksti ja täiendatud kommentaare. Alates 01.07.2017 ei pea tööandjad taotlema 7–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks tööinspektori nõusolekut. Tööandja peab kümme tööpäeva enne alla 15-aastase tööle asumist tegema maksu- ja tolliameti poolt peetavasse töötamise registrisse vastava kande, samas kui täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötaja võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval. 7–14-aastase lapse tööle võtmisel tuleb töötamise registrisse kanda andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste, ning koolikohustuslikkuse kohta.

Peatükis 7. – Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus – on täiendatud TLS § 115 ja § 119 teksti ja kommentaare. Alaealisega töölepingu sõlmimise eest tööandja poolt ilma seadusliku esindaja nõusolekuta ja alaealise tööle lubamise eest tööinspektori nõusolekuta karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahvi­ühikut. TLS-i § 8 kohaselt eeldab alaealisega töölepingu sõlmimine alaealise seadusliku esindaja nõusolekut, ja tööle lubamine teatud juhtudel ka tööinspektori nõusolekut.

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värsked uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi. Muudatustega kaotati alaealistele VV määrusega kehtestatud lubatud tööde nimekiri ning alates 14-aastased noored saavad nüüd töökohtade hulgast vabamalt valida. Alates 08.05.2017 eristatakse koolikohustuslike alaealiste puhul tööaega koolivaheajal ja õppeveerandi jooksul, mil lubatud tööaeg on lühem, kui koolivaheajal. Edaspidi võivad koolikohustuse täitnud alaealised töötada täistööajaga, enne oli maksimumtööaeg 6 või 7 tundi päevas. Kokkuvõtvalt kaasajastavad töölepingu seaduse muudatused alaealiste töötingimusi, võimaldades paindlikumaid töösuhteid.

Teabevara uuendus

Tööõiguse käsiraamat saab juunis uue peatoimetaja

Töölepinguseaduse muudatuste ja kommentaaridega hoiab käsiraamatu lugejaid edaspidi kursis Kristi Sild advokaadibüroost LEXTAL. Kristi Sild tegutseb advokaadina alates 1998. aastast ning on LEXTAL-is partner, samuti on ta Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige.

LEXTAL on üks Baltikumi juhtivatest advokaadibüroodest, mis teenindab kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. LEXTAL on asutatud 2003. aastal Eestis ning nüüdseks on büroo tegevus laienenud ka Lätti (Riia) ja Leetu (Vilnius). LEXTAL nõustab nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke ettevõtteid, abistades kliente erinevates õiguslikes küsimustes, mis võivad äritegevusega kaasneda. Loomulikult kuuluvad LEXTAL-i meeskonda ka kompetentsed tööõiguse- ja maksuspetsialistid, kes on valmis jagama oma kogemusi ja teadmisi ka Äripäeva käsiraamatu lugejatega.

Käsiraamatu uuendamisel on LEXTAL-i eesmärk kajastada kõiki olulisi seadusemuudatusi ja kohtulahendeid, samuti tööõigust rakendavate asutuste praktikat, et käsiraamat oleks kasulik abivahend nii igapäevatöös kui ka keerukamate olukordade lahendamisel.

 

 

 

 

Lehed