Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Lähetatud töötajat iseloomustavad töötamise ajutine iseloom ning töötamine muu liikmesriigi territooriumil, kui see, kus töötaja tavaliselt töötab. Ühtlasi on oluline, et kogu lähetamise ajal oleks töötaja ning tööandja vahel sõlmitud kehtiv tööleping. Uutes peatükkides saab lugeda sellest, kes on lähetatud töötaja (ptk 10.3.); millised töötingimused tuleb lähetatud töötajale tagada (ptk 10.3.1.) ja kuidas lähetatud töötaja registreerida (ptk 10.3.2.). 

Uues audiopeatükis 14.1. räägitakse ettevõtjate ning maksu- ja tolliameti vahelisest suhtlusest, maksukontrolli põhireeglite muudatustest ning maksuvaidlustest ja kohtupraktikast.

Teabevara uuendus

Maksuekspert Meelis Krautmann räägib uues audiopeatükis 14.1. ettevõtjate ning maksu- ja tolliameti vahelisest suhtlusest, maksukontrolli põhireeglite muudatustest ning maksuvaidlustest ja kohtupraktikast, mida ettevõtjatel tasuks teada või millega tuleks arvestada. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

  • Schrems II kohtuotsuse mõju Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele andmevahetusele

  • Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Oktoobris käsitletakse teabevaras Eestisse lähetatud töötaja teemat. Audiosisuna saab kuulata saadet Teabevara tund, milles maksuekspert Meelis Krautmann räägib ettevõtjate ning maksu- ja tolliameti vahelisest suhtlusest, maksukontrolli põhireeglite muudatustest ning maksuvaidlustest ja kohtupraktikast, mida ettevõtjatel tasuks teada või millega tuleks arvestada.

 

Teabevara uuendus

Septembrikuise täiendusena on lisatud praktiline näidisdokument, mida tööandjad saavad oma töös kasutada – personali privaatsustingimused (ptk 2. lisa 8). Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR nõuab, et iga tööandja peab teavitama oma töötajaid ja tööle kandideerijaid, kuidas ta nende isikuandmeid töötleb. Selleks tuleb kehtestada reeglid, kus näidatakse, milline on isikuandmete töötlemise eesmärk, töötlemise õiguslik alus ja andmete säilitamise tähtaeg. Igal tööandjal tuleks ka määratleda kolmandate isikute ring, kellele töötajate andmeid edastatakse ning lisada see nimekiri privaatsustingimuste juurde. Isikuandmete töötlemise nõuetest töösuhetes saab rohkem lugeda TLS § 41 kommentaaridest.

Uues audiopeatükis 14.1. tehakse aga juttu sellest, millised on ettevõtjate võimalused koondamise ja palgakärpe puhul olukorras, kus töötukassa toetust enam taotleda ei saa.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
  • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

  • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab peagi kuulata saadet töölepingu seaduse teemal. Saates tuleb juttu sellest, millised on ettevõtjate võimalused koondamise ja palgakärpe puhul nüüd, kui töötukassa toetust enam taotleda ei saa. Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaat ja tööõiguse valdkonna juht Tambet Toomela selgitab, milliste valdkondade ettevõtted enim toetust palusid, kas meede oli tulemuslik ja kas töölepingu seadus on ajast ja arust või mitte.

Teabevara uuendus

Kodus töötamine tekitab küll kulusid, kuid millised neist on võimalik maksuvabalt hüvitada? Sellest, aga ka käibemaksu tagasiküsimisest kodukontori kulude hüvitamisel räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Kuulake audiopeatükki 14.22.

 

Teabevara uuendus

Augustikuine täiendus toob lisa TLS § 29 kommentaaridesse. 15. juunil 2020 tegi Riigikohus küllalt märgilise lahendi, kus kaks riigikohtunikku jäid lausa eriarvamusele (2-18-7821). Vaidlus toimus selle üle, kas olukorras, kus töötaja ega tööandja ei kuulu kollektiivlepingu sõlminud tööandjate ühingusse ega liitu, saab töötaja nõuda kollektiivlepingus tema ametikohale ettenähtud töötasu. 

Teabevara järgmises audiopeatükis saab peagi kuulda selgitusi sellest, kuidas kodukontor võib tuua maksusoodustusi. Kodukontorist töötamine võimaldab ettevõtjal teha maksuvabalt rohkem kulutusi, kui nad esialgu ette kujutavad. Äripäeva raadio hommikuprogrammis annab intervjuu maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

 

Teabevara uuendus

1. juulil 2020 jõustunud muudatuste kohaselt on isal võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 kalendripäevaks, mida saab kasutada osade kaupa. Selle perioodi eest makstakse isale täiendavat vanemahüvitist, mis on uus vanemahüvitise liik. Isa täiendava vanemahüvitise suurus arvutatakse välja samamoodi nagu tavaline vanemahüvitis – igale saajale vastavalt tema sotsiaalmaksuga maksustatud tulu suurusele, mida ta vanemahüvitise arvestusperioodil teenis. Lugege lähemalt täiendatud peatükkidest 9.1. ja 4.

Uues audiopeatükis 14.21. räägitakse teemal, mis on ja mis ei ole ärisaladus; kuidas ärisaladust fikseerida ja kuidas ennast kaitsta; ning kui ärisaladus on lekkinud, siis kuidas peaks toimima?

 

Lehed