Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Jaanuari täiendus selgitab töövaidluste lahendamist ning haldusvastutust, samuti saab uuendatud töötasu maksustamise teema. Uue videosisuna jätkame peagi tööõiguse spetsialist Heli Raidve seminariga töösuhetest.

Teabevara uuendus

Uues videopeatükis 14.21. saab jälgida tööõiguse spetsialist Heli Raidve seminari. Seminaril räägitakse, kuidas on töösuhted 2020. aastal muutunud, mida kaugtöö puhul silmas pidada ja millised on töölepingu muutmise võimalused. 

Valdkonna uudis

Uuel aastal on oodata hulganisti muudatusi töösuhteid mõjutavates õigusaktides. Muudatusi on lisaks töölepingu seadusele oodata ka töötervishoiu ja tööohustuse seaduses ning muudes töösuhteid puudutavates seadustes. Töölepingu seaduses on sotsiaalministeeriumil kavas kaotada ära 13–14-aastaste puhul tööinspektori nõusoleku küsimine töölepingu sõlmimiseks, et vähendada sellega seotud halduskoormust. Samuti soovitakse hoolduskohustusega töötajatele sätestada õigust küsida paindlikke töötingimusi. Muudatused on kavandatud ka välismaalaste seadusesse, muudatuste kohaselt võivad Eestis töötada ainult need välismaalased, kellele on antud D-viisa ja kelle lühiajaline töötamine on registreeritud.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse üks muudatusi on seotud riskianalüüsiga, nimelt plaanitakse edaspidi säilitada kehtivaid riskianalüüse töökeskkonna andmekogus ja tööandjal on kohustus tagada, et infosüsteemis leiduks kehtiv töökeskkonna riskianalüüs.

Allikas: personaliuudised.ee

Infot seni kehtivate alaealise töötamise tingimuste kohta saab lugeda teabavara peatükis 1.2. ning välistööjõu kasutamise kohta Eestis peatükis 10.

 

 

Teabevara uuendus

Seoses koroonaviiruse levikuga on info kogumine töötaja terviseseisundi kohta tekitanud palju küsimusi. Üldpõhimõte on, et COVID-19 diagnoosi osas info andmine saab toimuda ainult töötaja ja tööandja kokkuleppe alusel. Lähemalt uuendatud peatükis 11.8.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Võlausaldaja huvide kaitse võlgniku maksejõuetuse korral

  • Suureneb kohtutäiturite süsteemi tõhusus ja jätkusuutlikkus

  • Pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontroll hankemenetluses
     

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uue videosisuna saab detsembris jälgida Heli Raidve veebiseminari teemal töösuhted enne ja pärast koroonakriisi.

Teabevara uuendus

Tööampsu all peetakse üldiselt silmas ajutist lühiajalist töötamist tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) mõttes töötuna arveloleku ajal. Nimelt jõustusid alates 01. septembrist 2020 tööturutoetuste ja -teenuste seaduse muudatused, mis võimaldavad inimesel tööotsingute ajal teha väikseid tööotsi ilma tööturuteenuseid ja -toetusi kaotamata. Tööampsude teema on kajastatud peatükis 1.1., mis kommenteerib töölepingu sõlmimise üldsätteid, kuna lähtuvalt seal toodud põhimõtetest peavad pooled otsustama, kas tööampsu tegemiseks sõlmitakse tööleping või võlaõiguslik leping.

Uues videopeatükis 14.1. räägitakse maksude optimeerimise erinevatest võimalustest. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembrikuu õigusuudiste teemad

  • Aktsionäri õigus saada teavet ja tutvuda dokumentidega

  • Piiriülestest maksuskeemidest teavitamise kohustus lükatakse edasi

  • Välisinvesteeringute tausta hakatakse lähemalt uurima

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Oma seisukohad maksude optimeerimise erinevate võimaluste kohta esitavad Pärnu raamatupidamiskonverentsil maksunõustaja, Maksu- ja Tolliameti esindaja ja vandeaudiitor. Vaadake uut videopeatükki 14.1.

 

Teabevara uuendus

Uue videosisuna saab teabevaras peagi jälgida Pärnu raamatupidamiskonverentsil toimunud arutelu sellest, millised on erinevad võimalused maksude optimeerimiseks.

Lehed