Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
 • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
 • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Värskendatud on peatükki 3.1.6. „Dividendi kajastamine raamatupidamises”. Äriühing võib olla nii kasumi jaotaja kui ka saaja või mõlemas rollis korraga. Peatükis on antud ülevaade kasumi jaotamise ja saamise nendest küsimustest, mida peab teadma ja järgima raamatupidaja.

Ernst & Young Baltic AS-i juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling rääkis konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2020?” muudatustest käibemaksuseaduses. Ettekanne on salvestatud peatüki peatüki 3.3.3.3. „Käibemaksuseaduse muudatused aastal 2020” lõppu.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses Maret Güldenkoh ja Tõnis Elling

Äriühingud on teinud avalduse ühineda. Pärast notari soovitud lõppbilansi kuupäeva on tehtud veel tehinguid, näiteks esitatud müügiarve, tehtud arvelduskontolt makseid. Kuidas toimida ?

Ühinemisel tuleb koostada lõpetamisbilanss. Ühinemise protsess võtab aega ja kindlasti tuleb Teil veel tehinguid enne reaalset ühinemist. Notar soovib tehingute teostamiseks lõppbilanssi ja bilanss tuleb koostada sellise kuupäevaga, nagu notar soovib. Peate jälgima, et oleks täidetud ärisedustiku § 400 lõike 2 nõuded. Vajadusel tuleb Teil teha uus lõppbilanss ehk siis korrigeerida tehtut, sest lõppbilanss peab olema koostatud ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.

Teabevara uuendus

Raamatupidamise sise-eeskirja peatükis 3.1.4 on uuendatud terminid ning lisas 3.1 toodud raamatupidamise sise-eeskirja näidist on täiendatud eeskätt digitaalse dokumendihalduse vaatevinklist. Raamatupidaja andmesisestaja roll on paberdokumentide kadumisega tublisti vähenenud ning samal ajal muutub järjest olulisemaks raamatupidaja IT-võimekus, eriti andmevoogude mõistmisel ja kontrollimisel.

Raamatupidajate päeva konverentsil 2019 „Maksukarussell” rääkis LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat Jaak Siim maksukontrollist. Ettekanne on salvestatud peatüki 3.3.5. Maksuarvestus ja vastutus kohustuste rikkumise korral alla.

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo kajastas konverentsil „Maksukarussell” tulu-, sotsiaal- ja käibemaksumuudatusi. Ettekanne „Maksumuudatused: mida toob aasta 2020?” on salvestatud peatüki 3.3.6. „Olulisemad tulumaksuseaduse muudatused” alla.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 10.1. E-kaubandus.

E-kaubandus on väga kiirelt arenev valdkond. E-kaubanduse liidu andmetel oli veebruaris 2019 ligikaudu 4000–5000 tegutsevat e-poodi, lisaks on suur arv ettevõtjaid, kes müüvad kaupu Amazoni vahendusel. Kõik need ettevõtjad vajavad häid raamatupidajaid, kes suudavad nende raamatupidamise korrektselt korras hoida. E-kaubanduse raamatupidamine ei ole lihtne ettevõtmine, seega süvene teemasse põhjalikult, kui seda esimest korda teed.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses Maret Güldenkoh ja Tõnis Elling

Ettevõtte juht sõidab komandeeringule, lähetusse on kaasatud ka koostööpartner. Kuidas on korrektne vormistada majutuskulu ja sõidukulu, kas ettevõte võib need koostööpartnerile hüvitada?

Kui koostööpartneri kaasamine oli ettevõtluse huvides vajalik, siis on tegemist ettevõtlusega seotud kuluga. Sellisel juhul saate need kulud dokumentide alusel hüvitada.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.3.3.3 kirjutab maksunõustaja Tõnis Elling, et Vabariigi Valitsus arutas 2019. aasta 19.  septembri istungil käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse eelnõu ja otsustas saata muudatusettepanekud Riigikogule. Eelnõus on olulised muudatused, mis tulenevad Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ (direktiiv) muudatustest. Direktiivi muudatused jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril ja selleks ajaks peavad liikmesriigid oma seadused direktiivi mõttega kooskõlla viima.

Peatüki 2.4 lõppu on lisatud Äripäeva raadio saade „Miski, millest ei pääse ükski ettevõtja”. Saates räägitakse lähemalt maksudest. Advokaadibüroo Core Legal maksunõustaja ja EBS-i lektor Ivo Vanasaun selgitab, millal ei maksa kodus töötades kodukulusid ettevõtte kuludesse suunata, millal ja kuidas asutada ettevõtet omakapitali sissemakseta, kas ettevõtte omanikul tasub töötasu võtta palga, juhatuse liikme tasu või dividendidena ning palju muud.  

 

Lehed