Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 5.4.2. Kapitali- ja kasutusrent. Rendilepingute kajastamisel juhindutakse Eestis raamatupidamise toimkonna rendiarvestuse juhendist RTJ 9, mis käsitleb renditehingute kajastamist rendileandja ja rentniku raamatupidamises.

Rendilepingud jagatakse kapitali- ja kasutusrendi lepinguteks vara omandi riskide ja hüvede ülemineku alusel. Erandiks on olukord, kui rentnik on võtnud kasutusele RTJ-is lubatud alternatiivmeetodi, mille kohaselt kajastatakse kõiki vähegi olulisi kasutusrendilepinguid samuti kapitalirendina. 

Pärnu Finantskonverentsil 2019 arutles Ranno Tingas  ettevõtjate ja finantsjuhtidega, mis suunas me liigume ja mis toimub maksumaastikul nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.  Selle teema kohta saate vaadata videot peatükis 2.4. Mis suunas liigub maksundus?

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 7.1. Rahavoogude aruanne. 

Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid: raha ja rahalähendite laekumisi ning väljamakseid.

Rahavoogude aruande koostamisel on eesmärgiks anda ülevaade ettevõtte genereeritavast rahast ja ettevõtte tarbitavast rahast, finantseerimisallikatest ning muutustest ettevõtte käsutuses oleva raha hulgas.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Raamatupidamise teabevara personaliarvestuse osasse on lisatud kolm uut peatükki: 3.1.7.3. „Palgaarvestus: erinevad tasuliigid ja nende maksustamine”3.1.7.4. „Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid” ning 3.1.7.5. „Puhkusetasu ja keskmise tasu arvestus”.
Palgaarvestuses on tegelikult palju selliseid väikeseid teemasid, mida tuleb väga harva ette. Sellisel juhul on hea, kui on olemas koht, kust vastuse leiab.

Teabevara veebi on lisatud uusi videoid Pärnu Finantskonverentsist 2019 „Kasvame põhjatäheniˮ ja aktuaalseid raadiosaateid. Vaadake Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku, Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago ning TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektori Kaido Kepi ettekannete videoid Eesti majandusest ja kasvuvõimalustest teabevara veebis peatüki2. Audio ja video alapeatükkidest 2.1. „Ohud ja võimalused Eesti majanduses”2.2. Riigi pikaajaline konkurentsivõime ja 2.3. Finantsjuht kui riskijuht.

„Teabevara tunniˮ maksuteemalises saates rääkis käibemaksu ekspert Tõnis Elling kinnisasja käibemaksuga maksustamisest ja vastas selle teemaga seotud
küsimustele. Saadet saate kuulata teabevara veebis peatüki alt 3.3.3.2. „Kinnisasja käibemaksuga maksustamine”. 

Rahapesu tõkestamise teemal rääkisid Äripäeva raadio „Teabevara tunniˮ saates maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK ja Aivar Paul, kes juhib LHV panga rahapesu tõkestamise üksust. Raadiosaadet saate kuulata teabevara veebis peatüki all 11.1. „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõudedˮ.

 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.4.5 kirjutab Krista Teearu omaniku võimalustest oma ettevõtet rahastada. Selleks on laias laastus kolm võimalust: suurendada omakapitali, laenata või annetada. Peatükis vaadatakse neid kolme võimalust lähemalt. Samuti käsitletakse hübriidinstrumente, millel on nii finantskohustise kui ka omakapitali omadused.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 3.2.2. Algdokument ja koonddokument.

Raamatupidamiskirjendi alus on majandustehingut tõendav algdokument või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. Näiteks ei ole mõeldav jae­müügiettevõtte igapäevaseid müügitehinguid kirjendada­ ükshaaval, mistõttu kirjendatakse nende kohta koostatud koonddokument. Alg- ja koonddokument peavad võimaldama aru saada majandustehingu toimumise ajast, sisust ja arvnäitajatest.

Peatükki 2. Audio ja video on lisatud Äripäeva raadio saade „Teabevara tundˮ, kus räägitakse muudatustest Eesti raamatupidamises ja uuest tuluregistrist Soomes. Saates on külas raamatupidamise teabevara peatoimetaja, raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby partner Krista Teearu ja raamatupidamisbüroo CH Konsultatsioonid juhataja Christer Haimi. Saadet juhivad Kai Koks ja Marianne Lõhmus.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kui investeeringuportaali kantud raha on ettevõtte kontrolli all ja seda on võimalik soovi korral endale tagasi kanda, on see endiselt ettevõtte raha, lihtsalt teises asukohas. Iga ühisrahastuse portaali jaoks tuleb teha eraldi „raha” konto, et oleks võimalik aasta lõpus rahasaldod üle kontrollida. Täpsemalt saate lugeda selle teema kohta uuest peatükist 10.5. Ühisrahastuse investeeringute raamatupidamisarvestus.   

Lehed