Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Teabevara uuendus

Raskustesse sattunud tööandjatel on praegu võimalik eriolukorrast tingitud töötajate tööga kindlustamise ja tööjõukulude kokkuhoidu puudutavaid küsimusi lahendada järgnevatel viisidel:

 • poolte kahepoolsel kokkuleppel;
 • töötasu vähendamisega tööandjast mittetulenevate majanduslike asjaolude tõttu;
 • töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt majanduslikel põhjustel;
 • töötajate saatmisel korralisele või palgata puhkusele;
 • töövõimetuslehed, kui eeldused on täidetud.

Teabevara värskes eripeatükis 13 annavad advokaadibüroo RASK advokaadid praegusest olukorrast lähtuva põhjaliku ülevaate töölepingu muutmisest poolte kokkuleppel, töötasu vähendamisest töö mitteandmise korral, töölepingu erakorralisest ülesütlemisest tööandja poolt majanduslikel põhjustel ning kollektiivsest ülesütlemisest.

 

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Teabevara uuendus

Värskes peatükis 3.10 käsitletakse raamatupidamise automatiseerimist. Kirjutatakse sellest, millised ümberkorraldused saab raamatupidamises teha, et rutiinset käsitsi tehtavat tööd vähem oleks ning mis meid lähitulevikus ees ootab.

Peatüki 2.3. „Finantsjuht kui riskijuht” alla on salvestatud „Teabevara tunniˮ finantsjuhtimise teemaline saade „Mõjuka finantsjuhi edu saladus”. Saatekülalised on TalTechi ärikorralduse instituudi finantsaruannete analüüsi vanemlektor Paavo Siimann ja majandusajakirjanik Villu Zirnask, kes on finantsjuhtimise teabevara ja finantsjuhtimise infolehe peatoimetaja.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuest peatükist 4.15. Majandusaasta lõpetamine saate nõuandeid, kuidas tõhusalt majandusaasta lõpetamise protsessi korraldada. Majandusaasta lõpetamine ja aastaaruande koostamine on mahukas töö, mida tuleb täiesti eraldi planeerida. Olgu see siis ühe suure ettevõtte aastaaruanne või mitme väiksema ettevõtte aastaaruanded. Lisatud on kuu lõpetamise ja aasta lõpetamise kontrollnimekirjad.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
 • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
 • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Värskendatud on peatükki 3.1.6. „Dividendi kajastamine raamatupidamises”. Äriühing võib olla nii kasumi jaotaja kui ka saaja või mõlemas rollis korraga. Peatükis on antud ülevaade kasumi jaotamise ja saamise nendest küsimustest, mida peab teadma ja järgima raamatupidaja.

Ernst & Young Baltic AS-i juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling rääkis konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2020?” muudatustest käibemaksuseaduses. Ettekanne on salvestatud peatüki peatüki 3.3.3.3. „Käibemaksuseaduse muudatused aastal 2020” lõppu.

 

Lehed