Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Raamatupidamise sise-eeskirja peatükis 3.1.4 on uuendatud terminid ning lisas 3.1 toodud raamatupidamise sise-eeskirja näidist on täiendatud eeskätt digitaalse dokumendihalduse vaatevinklist. Raamatupidaja andmesisestaja roll on paberdokumentide kadumisega tublisti vähenenud ning samal ajal muutub järjest olulisemaks raamatupidaja IT-võimekus, eriti andmevoogude mõistmisel ja kontrollimisel.

Raamatupidajate päeva konverentsil 2019 „Maksukarussell” rääkis LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat Jaak Siim maksukontrollist. Ettekanne on salvestatud peatüki 3.3.5. Maksuarvestus ja vastutus kohustuste rikkumise korral alla.

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo kajastas konverentsil „Maksukarussell” tulu-, sotsiaal- ja käibemaksumuudatusi. Ettekanne „Maksumuudatused: mida toob aasta 2020?” on salvestatud peatüki 3.3.6. „Olulisemad tulumaksuseaduse muudatused” alla.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 10.1. E-kaubandus.

E-kaubandus on väga kiirelt arenev valdkond. E-kaubanduse liidu andmetel oli veebruaris 2019 ligikaudu 4000–5000 tegutsevat e-poodi, lisaks on suur arv ettevõtjaid, kes müüvad kaupu Amazoni vahendusel. Kõik need ettevõtjad vajavad häid raamatupidajaid, kes suudavad nende raamatupidamise korrektselt korras hoida. E-kaubanduse raamatupidamine ei ole lihtne ettevõtmine, seega süvene teemasse põhjalikult, kui seda esimest korda teed.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses Maret Güldenkoh ja Tõnis Elling

Ettevõtte juht sõidab komandeeringule, lähetusse on kaasatud ka koostööpartner. Kuidas on korrektne vormistada majutuskulu ja sõidukulu, kas ettevõte võib need koostööpartnerile hüvitada?

Kui koostööpartneri kaasamine oli ettevõtluse huvides vajalik, siis on tegemist ettevõtlusega seotud kuluga. Sellisel juhul saate need kulud dokumentide alusel hüvitada.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.3.3.3 kirjutab maksunõustaja Tõnis Elling, et Vabariigi Valitsus arutas 2019. aasta 19.  septembri istungil käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse eelnõu ja otsustas saata muudatusettepanekud Riigikogule. Eelnõus on olulised muudatused, mis tulenevad Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ (direktiiv) muudatustest. Direktiivi muudatused jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril ja selleks ajaks peavad liikmesriigid oma seadused direktiivi mõttega kooskõlla viima.

Peatüki 2.4 lõppu on lisatud Äripäeva raadio saade „Miski, millest ei pääse ükski ettevõtja”. Saates räägitakse lähemalt maksudest. Advokaadibüroo Core Legal maksunõustaja ja EBS-i lektor Ivo Vanasaun selgitab, millal ei maksa kodus töötades kodukulusid ettevõtte kuludesse suunata, millal ja kuidas asutada ettevõtet omakapitali sissemakseta, kas ettevõtte omanikul tasub töötasu võtta palga, juhatuse liikme tasu või dividendidena ning palju muud.  

 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

 • Äriühingud
 • Kohtumenetlus
 • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 5.3.5. Varud.

 

Varusid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Varud võetakse algselt bilansis arvele nende soetusmaksumuses, mida vähendatakse neto realiseerimisväärtuseni, juhul kui see on madalam.

 

Kaupade ostul/müügil, kui transpordiaeg on pikk, muutuvad väga oluliseks tarneklauslid. Raamatupidajale on tarneklauslid olulised eeskätt aasta lõpus varude saldo korrektseks kajastamiseks. Kui ettevõte tegeleb kaupade impordiga ja tarneklausliks on kauba lahkumine tehasest, siis tuleb bilansis arvele võtta kõik kaubad, mis olid enne 31. detsembrit 2019 tarnija poolt teele pandud.

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
 • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed