Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Videopeatükis 2.5 jagab tunnustatud tööõiguse spetsialist Kristi Sild praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas tegutseda siis, kui kriisiolukorra tõttu tekkinud töökorralduse muutumise tõttu tuleb tööandjal töötaja töölepingut mis tahes põhjusel muuta.

 

 

Teabevara uuendus

Peatükis 3.3.6. Jõustunud maksumuudatused käsitleb Krista Teearu nii aprillis 2020 vastu võetud kahe kobareelnõuga seotud maksumuudatusi kui ka varasemaid maksumuudatusi.

Peatüki lõppu on salvestatud „Teabevara tunni” raadiosaade „Maksude langetamine ei jäta riiki rahast ilma”.
15. aprillil 2020 võttis riigikogu vastu seaduse, kehtestamaks meetmed koroonaviiruse levikust tingitud majanduslike ja sotsiaalsete negatiivsete tagajärgede leevendamiseks. Saates võtavad audiitorfirma KPMG maksunõustaja Einar Rosin ja KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask need meetmed luubi alla ja vaatavad ka tulevikku. Küsitleb Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

 

 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.1.7.6 kirjutab Krista Teearu osalusoptsiooni andmisest töötajatele.

Osalusoptsioon on tööandjaga sõlmitud tuletisleping, mis annab töötajale õiguse osta tööandja aktsiaid kindlaksmääratud täitmishinnaga ja lepingus fikseeritud tähtajal. Kui optsiooni andmisel on teada, et töötaja ei saa osalust, vaid tööandja maksab töötajale väärtpaberi hinna, siis käsitletakse väljamakset töötasuna ja maksustatakse vastavalt.

Peatüki alla on salvestatud Äripäeva raadio saade „Teabevara tund: osalusoptsioon töötajale”. Töötajatele antavatest optsioonidest ja nende kasutamisest rääkis advokaadibüroo NJORD maksujurist Anne-Lii Kask. Saadet juhtis Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Teabevara uuendus

Peagi ilmuvas uues peatükis 3.1.7.6 . „Töötajate osalusoptsioonide arvestus” vaatame osalusoptsiooni eesmärki, sellega seotud mõisteid ja raamatupidamises kajastamist ning maksustamist nii ettevõtte kui ka töötaja tasandil – omandatud osaluse võõrandamisel.

Planeeritavas uues peatükis 3.2.5. „Endale arve väljastamine” kirjutame sellest, et poolte kokkuleppel võib ostja ise endale arve väljastada. Vaatame, millistel juhtudel on see mõistlik ja kuidas seda vormistada.

Juttu tuleb ka koroonaviiruse ja majandussurutise tõttu vastu võetud lisaeelarvest ning mahukast kobareelnõust, millega kaasnesid maksumuudatused.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 3.3.6. Maksumuudatused 2020 ja alapeatükki 3.3.6.1. Füüsilise isiku maksustamine.  

Peatükki 2.1.2. Kriisimeetmed ettevõtete aitamiseks on järelvaatamiseks salvestatud veebiseminar KredExi meetmetest. Eriolukord on toonud kaasa valitsuse abipaketi, kus tähtis osa ka KredExi kriisimeetmetel. Täpsema ülevaate annab veebiseminaril SA KredEx ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus. Lisaks annab makromajandusliku kommentaari Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Veebiseminari juhib Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp.

Sama peatüki alla on salvestatud ka Äripäeva raadio saade „Kogu tõde riigi abist firmadele”. Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas ja Eesti Väikeste Ettevõtete Assotsiatsiooni juht Heiki Rits hindasid Äripäeva raadio saates seda, mida on head ja mis on puudu riigi rahaabis nii suurtele kui väikestele ettevõtetele. Saadet vedas Meelis Mandel.

 

Teabevara uuendus

Värskes videopeatükis 2.1.1 on järelvaatamiseks salvestatud Eesti Töötukassa ja Raamatupidaja.ee korraldatud veebiseminar „Töötasu hüvitise taotlemine töötukassast”. 

Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas ja hüvitiste osakonna juhataja asetäitja Ardo Rosin selgitasid, kuidas ja millistel tingimustel saab töötukassast hüvitist taotleda.   

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat Marko Saag käsitles veebiseminaril „Kuidas kriisis ellu jääda?“ järgmisi teemasid:
 

 • Mis saab kriisi ajal töötajatest? Sundpuhkus, palgata puhkus, töötasu vähendamine, töö sisu muutmine, koondamine 
 • Mis saab klientidest? Millal ja milliste teenuste eest peab kliendile tasu hüvitama?
 • Missugune on eriolukorra mõju lepingutele? Rendi-, teenusepakkuja-, müügi- jm lepingud, mis kohustavad osapooli täitma tingimusi
 • Missugune on eriolukorra mõju lepingutele?
 • Dividendid – kas kriisihirmus võib tühistada möödunud perioodi eest välja kuulutatud dividendide maksed?
 • Maksukoormus, maksuvõlg – kas ajatamine päästab?
 • Must stsenaarium – saneerimine, pankrot, likvideerimine

Veebiseminari saate vaadata peatükis 2.1. Toimetulek eriolukorras.

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Lehed