Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Endiselt on päevakorras aktsiisid. Aprillis on juba Teie käsutuses peatükid alkoholiaktsiisi objektidest ja määradest ning kütuse- ja elektriaktsiisi objektidest ja määradest. Lisaks täiendasime reisija tolliformaalsusi käsitlevat peatükki 7.3.17. Näiteks on vähemalt 18-aastasele reisijale koos temaga liikuvas pagasis väljastpoolt EL-i territooriumi kalendrikuu jooksul esimest korda (tubakatoodete puhul ka teistkordsel) Eestisse saabumisel lubatud aktsiisivabad kaubakogused, kui kaup on toodud mitteärilisel eesmärgil, alkoholi puhul õlut kuni 16 liitrit ja veini kuni 4 liitrit, v.a vahuvein. Tutvuge lähemalt teabevara aktsiiside peatükis.

Värskes audiopeatükis 2.8 tuleb juttu maksuküsimustest, mida mõjutab terendav Brexit . Samuti heidame pilgu olulisematele muudatustele seadusandluses – TÖR, regulaarsete dividendide maksumäära muutus, tulumaksuseaduses maksude optimeerimise raskendamine. 

 

Teabevara uuendus

Märtsis keskendume aktsiisidele ja muudatustele 2019. aastal. Pakendiettevõtja kohustusi ja pakendiaktsiise kajastavas peatükis on näiteks välja toodud, et pakendiettevõtja müügikohas ei tohi tarbijale anda tasuta õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte. See keeld ei laiene eriti õhukestele plastkandekottidele (õhemad kui 15 mikronit), mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, et vältida toidu raiskamist. Samuti tuleb pakkuda õhukeste plastkandekottide kõrval muid võimalusi kauba pakendamiseks. Vaadake lähemalt peatükist 7.2.4.

Raskeveokimaksu käsitlevas peatükis 7.2.5 on muu hulgas jutuks, et maksu- ja tolliametil õigus teha hoiatus andmete tähtajaks esitamata jätmise eest ning valeandmete esitamise korral rakendada sunniraha (kuni 3300 euro ulatuses). Tubakaaktsiisi objektide ja määrade muudatustest lugege aga peatükis 7.2.6

Vaadake ka maksustatava tulu ja kulu uuendusi peatükis 5.1. Uues audiopeatükis 2.7 räägib maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann olukorrast transpordisektoris maksude keeles ja kuidas e-lahendustega tagada võrdsem maksukonkurents. 

 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Veebruaris on teemaks kasumi maksustamisest kõrvalehoidumise vastased meetmed. Need on ära toodud selle aasta alguses tulumaksuseadusesse lisatud peatükis 101.

Kasumi maksustamisest kõrvalehoidumise vastased meetmed on:

 • Üldine kuritarvituste vastane reegel
 • Ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine
 • Lahkumismaks (jõustub alates 2020. aastast)
 • Välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad reeglid

KPMG maksunõustajad räägivad meetmetest põhjalikult uues peatükis 5.1.2.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara värskes audiopeatükis 2.6 kõneleb võitlusest maksude vältimise vastu kõneleb maksu- ja tolliamet maksuauditi osakonna üksuse juht Martin Lehtis, küsija rollis Priit Pokk Äripäeva raadiost. Juttu tuleb sellest, kuidas äriühingud üritavad kasumit varjatud kujul jaotada, milliseid skeeme kasutatakse ning millised muutused on tulemas regulatsioonides sellevastases võitluses.

 

Teabevara uuendus

Aasta algusele kohaselt on jaanuaris ilmunud rohkelt täiendusi.

Käibemaksuseaduse muudatustest käsitleme muu hulgas selle aasta 1. jaanuaril jõustunud  vautšerite maksustamise põhimõtteid, kus ühe- ja mitmeotstarbelisi vautšereid maksustatakse erinevalt.
Selle aasta 1. veebruarist jõustuva käibemaksuseaduse redaktsiooniga aga lihtsustatakse tingimusi, mis peavad olema täidetud impordi käibemaksu tasumiseks üksnes käibedeklaratsioonil deklareerimise kaudu. Seadusest jäetakse välja kaks nõuet: et nullprotsendilise käibe osakaal aasta kogukäibes peab olema vähemalt 50% ning et eelnevad maksudeklaratsioonid peavad olema esitatud üksnes elektrooniliselt. Tutvuge nende ja teiste käibemaksuseaduse muudatustega lähemalt maksuteabevara käibemaksupeatükis 7.1.

Lisaks uuendasime ja täiendasime ka teisi maksukorralduse peatüki 4 alapeatükke seoses muudatustega, mida viimane maksukorralduse seaduse muudatus endaga kaasa tõi (intressiarvestus, tõendid jm).

2019. aasta maksuootustest räägivad teabevara autorid Joel Zernask ja Einar Rosin ka audiopeatükis 2.5

 

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 01.01.2019 ei eristata maksumenetluses enam revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli, vaid edaspidi on tegemist maksukontrolliga. Vaadake lähemalt uuest peatükist 4.5.4

Alates 2019. aastast tuleb deklareerida ka püsiva tegevuskoha tarbeks Eestisse toodud ja tagasi välja viimata vara. Püsiva tegevuskoha teemal saate teavet peatükist 5.9.2. Uuendatud on ka SEPA maksete info.

 

Lehed