Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kas teadsite, et Leedus on alates 2010. aastast ettevõtete üldine tulumaksumäär 15%? Väikettevõtetele, mille keskmine töötajate arv on kuni 10 ja mille maksustatav tulu ei ületa 300 000 eurot maksustamisperioodi kohta, kohaldatakse esimesel maksustamisperioodil 0% maksumäära ning edaspidi 5% maksumäära. Tulude maksustamise põhimõtetest Leedus leiate veel põnevat äsja ilmunud peatükis 9.4.1.

Heitke pilk ka peatükki 9.3.8, kus kõneleme topeltmaksustamise vältimisest Eestis. Peatükkides 10.1 ja 10.2 tuleb põhjalikumalt juttu siirdehindade maksuregulatsioonist ja turuväärtuse määramise meetoditest. Milline on maksude vältimise ja optimeerimise vea piir, sellest saate kuulata audiopeatükist 2.4, kus sel teemal kõneleb rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

 

 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist jõustub seadusemuudatus (ATKEAS), millega võimaldatakse elektrointensiivse töötleva tööstuse ettevõtetel tarbida elektrit soodusaktsiisimääraga, mis on 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Kütuse- ja elektriaktsiisidest lähemalt teabevara peatükis 7.2.8.

Ühtlasi uuendasime kehtivate maksulepingute nimekirja.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

KPMG Baltics annab teada, et kõigil asutatavatel Eesti äriühingutel on kohustus Eesti äriregistris avalikustada oma tegelikud kasusaajad alates 1. septembrist 2018. Äriregistrile peavad juba registreeritud juriidilised isikud tegeliku kasusaaja andmed esitama hiljemalt 31. oktoobriks 2018.

Äriühingud üle kogu Euroopa on kohustatud sellekohast uut 4. AML direktiivi järgima ning uues seaduses esitatud nõuete rikkumine võib tuua kaasa märkimisväärsed trahvid mitmetes liikmesriikides.

Eestis on tegelikust kasusaajast omaniku kohta andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest füüsilisele isikule ette nähtud trahv suuruses kuni 1200 eurot ning juriidilisele isikule trahv suuruses kuni 32 000 eurot. Sanktsioon isikusamasuse tuvastamise protseduuride sooritamata jätmise eest on füüsilisele isikule trahv suuruses kuni 1200 eurot või arest ning juriidilisele isikule trahv suuruses kuni 400 000 eurot.

 

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Augusti alguses uuendasime maksuteabevaras maksu- ja tolliameti elektrooniliste süsteemide loetelu. Näiteks võite sealt leida laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu LAAK, kus tuleb kajastada alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava maksukorralduse seaduse § 259 alusel kütuse ladustamise või töötlemisega seoses peetavat arvestust. Vaadake lähemalt peatükist 7.3.16.

Värskena leiate teabevarast info ka maksusaladuse (ptk 4.2.3) ning pakendiettevõtja kohustuste ja pakendiaktsiisi (ptk 7.2.4) kohta.

 

 

Teabevara uuendus

Täiendasime maksuteabevara peatükke 7.1. Käibemaks ja 7.12.3. Maksuvaba käive ja maksuvaba soetus viimaste käibemaksuseadusesse sisse viidud muudatustega. 1. oktoobrist 2018. a jõustub muudatus, millega käibemaksuseaduses võetakse termini ’krunt’ asemel kasutusele termin ’ehitusmaa’. Maikuust jõustunud muudatused puudutavad täpsustusi metalltoodete erikorra alusel maksustamisel, täiendavad maksuvabade sotsiaalteenuste nimistut ja välistavad maksuvabastuse alt kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute müügi. Samuti täpsustati tehingu käibedeklaratsioonis kajastamise aega, kui teenust osutatakse teise liikmesriiki.

Lehed