Maksud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Augustis keskendume maksustamisele dividendide väljamaksmisel, täiesti uus info on seotud käibemaksuseadusesse lisandunud vautšeri mõiste ja sellega seotud tehingutel maksukohustuse tekkimise kohta, ning muidugi ei saa mööda minna alkoholiaktsiisi muutustest. 

Maksustamine dividendide väljamaksmisel  on teemaks peatükis 5.2.2 ja residendist füüsilise isiku maksustamine dividendide saamisel peatükis 5.2.3. Uues peatükis 7.1.4.1 kirjeldavad KPMG maksunõustajad käibemaksuseadusesse lisandunud vautšeri mõistet ning sellega seotud tehingutelt maksukohustuse tekkimise korda. Aktsiisiinfo leiate peatükkidest 7.2 ja 7.2.7

Ka uues audiopeatükis 7.12 on seekord jutuks alkoholiga seotu ning saate teada, mida teha, et kodus tehtud õlle, siidri või veini müük laadal oleks seaduslik.  

Teabevara uuendus

2019. aasta veebruaris võttis riigikogu vastu laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega muuhulgas lisati tulumaksuseadusesse § 521. Lisatud sättega loodi äriühingutele, mis teenivad tulu rahvusvahelisest kaubanduslikust meresõidust, võimalus maksustada seda tonnaažikorra alusel. Seega on tegemist alternatiiviga tavapärasele kasumi jaotamisel põhinevale maksustamisele. Seda alternatiivi ei saa siiski kasutada tulu osas, mis on teenitud Euroopa Majanduspiirkonnas regulaarreise tegevatelt reisilaevadelt. Lähemalt sel teemal äsja ilmunud uues peatükis 5.12

Uues audiopeatükis 2.11 on jutuks, milliseid probleeme tuleb ette pakisaadetiste kontrollimisel ja tollimaksu kogumisel ning millised maksumuudatused ootavad postipakkide saatmisega seoses ees 2021. aastal.

Teabevara uuendus

Kuidas toimub impordikäibemaksu arvestamine ainult käibedeklaratsioonil ning kes ja mis tingimustel saavad impordikäibemaksu lihtsustatud korras tasuda, millised on sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused ja piirangud ning kuidas saate sisendkäibemaksu maha arvata sõiduautolt ja sellega seotud kuludelt, sellest põhjalikult sisendkäibemaksu mahaarvamise peatükis 7.1.6.

2019. aasta veebruaris võttis riigikogu vastu laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega muuhulgas kehtestati laevapere liikmele makstud töötasu maksustamise erikord. Vastavatest muudatustest tulu-, sotsiaal- ja töötuskindlustuse seadustes lähemalt uues peatükis 11.1.5.

Uues videopeatükis 2.10 arutlevad ettevõtjad ja finantsjuhid aprillikuisel Pärnu Finantskonverentsil, mida võib kaasa tuua uus valitsus, mis suunas me liigume ja mis toimub maksumaastikul nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Maikuus räägime aktsiisivabastustest, eriti ajutistest aktsiisivabastustest, ja digiteenuste maksustamisest. Näiteks peab Eesti-siseses ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba veol üldjuhul kaasas olema saateleht A ja ajutise aktsiisivabastuseta liikuval kaubal T-saateleht, v.a. kui tegemist on torujuhtme kaudu transporditava kaubaga.

Digiteenuste erikorra maksustamise põhimõtted on käibemaksuseaduses on toodud §-s 43 (nn MOSS erikord). Erikorda ei rakendata siseriiklikult osutatavatele digiteenustele (need kajastatakse tavakorras käibedeklaratsioonil). Juhul kui Eesti äriühingul on käibemaksunumber ka mõnes teises liikmesriigis, ei saa ta erikorda kohaldada ka selles riigis. Erikorra rakendamise eesmärk on vabastada müüja teises riigis tekkivatest registreerimiskohustustes ja anda võimalus täita kõik teises liikmesriigis tekkivad maksukohustused oma asukoha riigis (st Eestis). 

Uues videopeatükis 2.9 kõneleb Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik Eesti majanduse praegusest käekäigust. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Endiselt on päevakorras aktsiisid. Aprillis on juba Teie käsutuses peatükid alkoholiaktsiisi objektidest ja määradest ning kütuse- ja elektriaktsiisi objektidest ja määradest. Lisaks täiendasime reisija tolliformaalsusi käsitlevat peatükki 7.3.17. Näiteks on vähemalt 18-aastasele reisijale koos temaga liikuvas pagasis väljastpoolt EL-i territooriumi kalendrikuu jooksul esimest korda (tubakatoodete puhul ka teistkordsel) Eestisse saabumisel lubatud aktsiisivabad kaubakogused, kui kaup on toodud mitteärilisel eesmärgil, alkoholi puhul õlut kuni 16 liitrit ja veini kuni 4 liitrit, v.a vahuvein. Tutvuge lähemalt teabevara aktsiiside peatükis.

Värskes audiopeatükis 2.8 tuleb juttu maksuküsimustest, mida mõjutab terendav Brexit . Samuti heidame pilgu olulisematele muudatustele seadusandluses – TÖR, regulaarsete dividendide maksumäära muutus, tulumaksuseaduses maksude optimeerimise raskendamine. 

 

Teabevara uuendus

Märtsis keskendume aktsiisidele ja muudatustele 2019. aastal. Pakendiettevõtja kohustusi ja pakendiaktsiise kajastavas peatükis on näiteks välja toodud, et pakendiettevõtja müügikohas ei tohi tarbijale anda tasuta õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte. See keeld ei laiene eriti õhukestele plastkandekottidele (õhemad kui 15 mikronit), mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, et vältida toidu raiskamist. Samuti tuleb pakkuda õhukeste plastkandekottide kõrval muid võimalusi kauba pakendamiseks. Vaadake lähemalt peatükist 7.2.4.

Raskeveokimaksu käsitlevas peatükis 7.2.5 on muu hulgas jutuks, et maksu- ja tolliametil õigus teha hoiatus andmete tähtajaks esitamata jätmise eest ning valeandmete esitamise korral rakendada sunniraha (kuni 3300 euro ulatuses). Tubakaaktsiisi objektide ja määrade muudatustest lugege aga peatükis 7.2.6

Vaadake ka maksustatava tulu ja kulu uuendusi peatükis 5.1. Uues audiopeatükis 2.7 räägib maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann olukorrast transpordisektoris maksude keeles ja kuidas e-lahendustega tagada võrdsem maksukonkurents. 

 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed