Maksud | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Probleemsetel aegadel võib isegi kõige kasumlikum ettevõte kiiresti muutuda jätkusuutmatuks, seetõttu on oluline läbi mõelda peamised punktid, mis mõjutavad ettevõtte edasist arengut kõige enam ja annavad vajadusel väärtuslikku hingamisruumi keerulisemal ajal. Järgnevate sammude hoolikas läbimõtlemine aitab ettevõtte stabiliseerumiseks aega võita. KPMG Balticsi spetsialistid Taavi Pahapill, Tarmo Toiger ja Hanno Lindpere ning advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja partner Karin Kaup on kokku pannud valiku nõuandeid. 

Kuidas saada kontrolli alla ettevõtte üldine likviidsus?

Likviidsust aitab tagada detailse ning lühiajalise rahavoogude prognoosi sisseviimine ja selle igapäevane jälgimine. Tähtis on mõista ettevõtte jooksvat rahavajadust, et tagada jätkusuutlikkus ülikiirelt muutuvas keskkonnas. Selleks tuleb üle vaadata praegused rahavoogude prognoosimise protsessid ning analüüsida, kuidas erinevad tegurid (laekumiste viibimine, hankijatele arvete tasumine jm) mõjutavad ettevõtte likviidsust homme, ülehomme jne.

Prognoosimisel soovitame aluseks võtta kvartali ehk 13-nädalase rahavoo prognoosi nädalate kaupa ning kaardistada ära:

a) Laekumised – kellelt on oodata laekumisi ja millised on maksetähtajad? Kas kõik arved on tarnijatele väljastatud?

b) Hankijatele tasumine, arvete ajastamine ja järjekord.

 

Kuidas saada kontrolli alla rahavood ja kulud?

Investeeringute puhul tasub mõelda, kas need aitavad praegusel hetkel kaasa ettevõtte käibe ja kasumi kasvule. Samuti tuleb kriitiliselt üle vaadata terve ettevõtte kulubaas. Tõenäoliselt seisavad ees ka maksetähtaegade läbirääkimised hankijatega, seisvate varude kiirmüük ning mittevajalike varade või ettevõtte osade müük.

 

Millist infot jagada hankijate, pankade ja teiste osapooltega?

Alustada tuleks huvigruppide kaardistamisest: töötajad, kliendid, hankijad, pangad, maksuamet, jne. Hetke olukorras on vaja läbi mõelda, millist infot ja kui tihti osapooltega jagada, et säiliks osapoolte vaheline usaldus. Usaldust suurendab alati teavitamine edasistest konkreetsetest tegevusplaanidest, tuleviku prognoosidest ning ülevaade hetkeseisust. Näiteks rahavoogude prognoosi regulaarne jagamine pankade ja suuremate hankijatega ning kulukärbete ja muude rahavoogu parandavate tegevuste selge kommunikeerimine.

Kas on vaja kaasata juhtkonna tasemele kriisijuht?

2008. aasta kriisist on kaasa võtta mitmeid õppetunde, kuidas käituda ja mida tasub vältida. Kriisi ohjamise eest ettevõttes vastutab juhtkond ning see hõlmab nii ennetusmeetmeid kui ka ägedaid kriisile reageerimise meetmeid. Kriisijuhtimise eest vastutavate isikute kohustused ja rollid tuleb selgelt määratleda ja paika panna ning veenduda piisava kompetentsi olemasolus. Eriti hinnaliseks osutuvad inimesed, kellel on viimase kriisijuhtimise õppetunnid edukalt läbitud ning sellest järeldused tehtud.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Kuigi valitsuse abipaketi detailid pole hetkeseisuga veel selgunud, on paljud ettevõtjad juba täna silmitsi tavapärasest suuremate ja erinevate kuludega. Juba mõni nädal tagasi ilmusid kontoritesse esmased isikukaitsevahendid – näomaskid vast harvem, kuid desinfitseerivad vahendid seda sagedamini. Kulutusi selliste vahendite soetamiseks mõistagi ei maksustata.

KPMG maksunõustaja Einar Rosin võtab äsjases kriisipeatükis 12 kokku, mida seadustest lähtuvalt praegu võiks lisakulutusi tehes arvestada ja silmas pidada. Samuti on tähelepanu all maksuvõla intressid. Ajutise likviidsuskriisi leevendamiseks peatas Maksu- ja Tolliamet Eestis hetkel kehtiva eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise. Intressivabastus kehtib kaks kuud - alates 1. märtsist kuni 1. maini. Tuleb tähele panna, et intressivabastus tähendab käesoleval juhul seda, et intressi ei arvestata nimetatud kahekuulise perioodi jooksul, mitte sel perioodil tekkinud maksuvõlgade eest. Lähemalt juba peatükis 12

Eripeatükist 12.1 leiate KPMG Law advokaatide vastused praegu kõige enam esitatavatele küsimustele tööõiguse vallas. Vastused on teie käsutuses nii eesti kui ka inglise keeles. 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Valdkonna uudis

Eesti startup Sixfold tegi kaardi, mis näitab reaalajas Euroopa piiridel toimuvat. Saab vaadata, kuidas kaubaveod üle piiri liiguvad või ei liigu.
https://sixfold.com/news/covid-19-impact-on-logistics-sixfold-publishes-real-time-information-on-border-delays

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.16 arutlevad rahapesu tõkestava idufirma Salv looja Taavi Tamkivi ja pangaliidu rahapesu toimkonna juht Aivar Paul, kas rahapesuhirmus pangad on läinud maksete kontrollimisega üle piiri. „Kui meil ei oleks Danske kaasust olnud, mis on väga halb kaasus – selle nimel kogu rahapesu tõkestamise süsteem ellu kutsuti …“ märgib Aivar Paul. 

Lehed