Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara uues peatükis käsitletakse ostja ja tarnija ühiste eesmärkide ning võtmemõõdikute (KPI) teemat. Kui eesmärgid ja mõõdikud on kokku lepitud, tuleb need kindlasti vormistada kirjalikult lepinguna (või lepingu lisana). Loe lähemalt siit.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu” 58. täienduse kokkuvõte

Head lugejad!

2017. aasta augustikuu täienduses jätkame kaubavarude juhtimise teemal. Baltikumi suurima EDI-operaatori AS-i Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab tarnija kaubavarude juhtimisest.

Tarnija juhitav laovaru (ingl vendor managed inventory – VMI) lahendus on viimasel ajal üks enam kõlapinda leidnud partnerluse vorm. VMI tõhustab varude juhtimist. Eesmärk on kindlustada kauba saadavus ja värskus lõpptarbijale minimaalsete logistikakuludega, hoides samal ajal ka varude taset kogu tarneahelas optimaalsena.

Lepingu näidisena lisame edasimüügilepingu (ingl distributorship agreement). See on mõeldud eelkõige eksportijatele, kellel pole kontorit või müügiagenti välisriigis. Edasimüüja müüb oma nimel ja vastutusel, kuid kauba omand läheb üle alles toote lõpptarbijale müümisel.

 

Head lugemist!

Kairi Kärner
käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Edasimüügi lepingut saavad kasutada eksportijad, kel pole oma kontorit või müügiagenti välisriigis. Leping erineb juba varem näidisena lisatud edasimüügilepingust (ingl Consignment Agreement) peamiselt selle poolest, et müüja tasu ei ole protsent kauba lõppmüügihinnast ning kauba müügi hind ei ole kokku lepitud. Kauba müüja (ingl supplier) saab kindla kokkulepitud summa ning edasimüüja saab edasimüügiprotseni valida ise. Edasimüüja müüb oma nimel ja vastutusel, kuid kauba omand läheb üle alles toote lõpptarbijale müümisel. Lepingu näidis on 7. peatüki lisas 13.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu”
57. täienduse kokkuvõte

Head lugejad!

Käsiraamatu 2017. aasta maitäiendus on valminud. Loodetavasti leiate siit enda jaoks kasulikku infot.

Seekord kirjutame kaubavarude juhtimise teemal. Baltikumi suurima e-andmevahetuse ehk EDI-operaatori AS-i Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab peatükis 5.3 varude juhtimisest nii kaubavaru kesklao kui ka otsetarne mudeli kasutamisel.

Lepingu näidisena lisame garantiilepingu, mida saab kasutada ostu-müügitehingutest tulenevate nõuete garanteerimiseks. Garantiiandja annab kauba müüjale garantii, millega tagatakse ostja maksed. Selline kokkulepe annab müüjale suurema kindluse, et tasu kauba eest ei jää saamata.

Rahvusvahelises kaubanduses tuleb kahjuks ette ka juhtumeid, et partnerile on vaja esitada võlanõue, maksekäsu nõue kohtule või pankrotiavaldus. Eelmisel aastal lisasime sellekohased näidised, mida seekord täiendame. Lisame maksekäsu kiirmenetluse avalduse täitmise juhendi ja Euroopa maksekäsu vaidlustamise vormi, kui see on teile või teie partnerile esitatud. Maksekäsu kiirmenetlus on lihtne viis nõuda kohtu kaudu võlad sisse. Avalduse võib esitada oma asukohariigi kohtule.

Näidistena lisame kaubakahjude väljaselgitamisel olulised dokumendid, mida vaidluste korral saab aluseks võtta. Kauba inspekteerimise akti märgitakse kauba kogus, vigastuste ulatus jm. Poolte kokkulepe ekspertiisi näidis on dokument, millega lepitakse kokku, kes ekspertiisi teeb ja see annab pooltele suurema kindluse, et mõlemad aktsepteerivad ekspertiisi tulemusi. Lisame ka ekspertiisiakti näidise.

Järgmine kord jätkame kaubavarude juhtimise teemal ja keskendume tarnija kaubavaru juhtimisele (VMI). Jätkame ka erinevate eksporditurgude käsitlemist.

 

Ilusat saabuvat suve!

Kairi Kärner

peatoimetaja

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi käsiraamatu peatükki 12. Riskide juhtimine ja probleemide käsitlemine lisandus kuus uut dokumendinäidist:

 • Euroopa Liidu maksekasumenetluse täitmise juhend
 • Euroopa Liidu maksekasu vaidlustamise vorm
 • kauba kontrollimise akt
 • kokkulepe ekspertiisi tellimiseks
 • ekspertiisiakt
 • garantiileping.

Vaata dokumendinäidiseid siit

Teabevara uuendus

Varude juhtimise põhimõtted on läbinud mitu arenguetappi. Varude juhtimise meetodid saab liigitada klassikalisteks ja uuenduslikeks. Tavapäraselt otsustab varude asendamise ostja. Üha levinum on aga „pea peale pööratud” mudel ehk varude asendamise otsus on usaldatud tarnijale või hoopis kolmandale osalisele. Loe varude juhtimisest käsiraamatu peatükist 5.3.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed