Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Itaalia on majandusliku potentsiaali poolest maailma arenenud tööstusriikide esireas ning WTO, G8, Euroopa Liidu ja OECD liige. Alates 2002. aastast on Itaalias käibel euro. Itaalia on eurotsooni kolmas suurim tootja, eksportija ja importija, aga olenemata suurest ärimahust on Itaalial ka üks suurem avalik laenuprotsent ning maksudest kõrvale hiilivad erafirmad on teinud Itaalia majanduse haavatavaks. Itaalia turust ja selle võimalustest saate pikemalt lugeda peatükist 10.13.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Logistika ülesanneteks on peale kaupade transpordi korraldamise ka palju muid toiminguid. Neid ühendab see, et vaja on ligipääsu keskuses asuvatele andmetele või on tarvis tehniliste vahendite abil jälgida inimeste ja/või sõidukite asukohta. Millised on viimase paarikümne aasta jooksul logistikas üha laiemalt levinud raadiosidel põhinevad rakendused, saab lugeda lähemalt peatükist 11.4.

Näiteks on auto tehnilise seisukorra kaughaldus väga tõhus paljude sõidukite haldamisel. Transpordivahendite ja muude seadmete kaughaldusest on juttu peatükis 11.4.1

Need ettevõtted, kelle üks müügikanalitest on isiklik müük kliendikülastuste kaudu, saavad müügiprotsessi automatiseerimiseks kasutada müügiagendi mobiilset töövahendit ehk SFA (ingl Sales Force Automation) lahendust. SFA tarkvara aitab infovahetuse automatiseerimise abil loobuda kohmakast paberimajandusest ja dubleerivatest tegevustest kliendikülastustel. Teemast saab pikemalt lugeda peatükist 11.4.2

Värskendasime ka 9. peatüki pealkirja ja sisu.

 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lisasime peatükki 7 lisasse 14 komisjonimüügilepingu näidise. Komisjonimüügilepingut soovitatakse kasutada siis, kui tegu on paljude müüjate toodetega ning agendilepingu sõlmimine (milles lepingud ja arved tuleb väljastada tegeliku müüja ehk kauba omaniku nimel ja vastutusel) ei oleks mõistlik.

Teabevara uuendus

Lisasime 9. peatüki lisasse 3 krediidilepingu näidise. Krediidilepingu eesmärk on, et müüja saaks hoida püsikliente ning ostja saaks rahastada oma muid äritegevusi või hoida kokku paljude arvete administreerimiselt.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed