Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.5 küsime välisminister Urmas Reinsalult, kuidas peavad ettevõtjad Brexitiks – leppeta või ilma leppeta – valmistuma. Reinsalu sõnul mõjutab leppeta Brexit kõige enam kaupade liikumist. „Tekivad juurde WTO tariifid, kvoodid, tolliformaalsused, maksud. Me hindame, et neid ettevõtjaid, kes on vahetult seotud, kes kauplevad Ühendkuningriigis, on Eestis 3000,” lisas Reinsalu.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
 • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Augustis on logistika ja ekspordi teabevara tähelepanu maanteentranspordi korraldusel ja lao ruumi efektiivse kasutusel. 

Maanteetranspordis allkirjastab vedaja veokirja, tõendades sellega, et ta on võtnud kaubad vedamiseks vastu. Kui veokirjale ei­ ole märkusi tehtud, eeldatakse, et veos ja selle pa­kend olid vastuvõtmisel väliselt heas korras ning kauba pakke­üksuste arv ja markeering vastavad veokirjas fik­see­ritule. Vedaja võib teha oma põhjendatud märkuse veo­kirjas märgitud andmete kontrollitavuse kohta. Kui­ vedaja ei tea kauba seisundit (näiteks ei viibinud ta kauba peale­laadimise juures), peab ta kirjutama veokirjale selle­kohase märkuse ja ei vas­tuta sel juhul võimalike kahjude eest. Põhjalikumalt juba peatükis 6.1.1.9

Riiulitega lao ruumala efektiivsemaks kasutamiseks on aga kolm peamist võimalust:

 • riiulite kõrguse suurendamine;
 • vahekoridoride arvu vähendamine;
 • vahekoridoride laiuse vähendamine.
 •  

Sellest kõneleme peatükis 8.4.2

Uues audiopeatükis 13.4 on jutuks suurte veoste vedamise võimalused, aga ka Eesti teedel toimuv laiemalt. 

Teabevara uuendus

Juulis keskendume logistika ja ekspordi teabevaras maanteetranspordile. Pakend peab kaitsma kaupa vigastuste eest transportimisel. Logistiliste kulude üks komponent on pakendamiskulu. Mida lühem on vedu, seda suurem on pakendamiskulu osatähtsus veo hinnas. Vedajad näevad tihti, kuidas transpordipakendi arvelt on liigselt kokku hoitud ning tulemuseks on veoprotsessis vigastatud kaubad, mida kindlustusseltsid ei hüvita, viidates kehvale pakendile. Vaadake lähemalt peatükist 6.1.1.5.  Levinuim viis kaupade käsitsemiseks tavakaupade maanteetranspordil on kaubaaluste kasutamine, millest kõneleme peatükis 6.1.1.6.  Arusaamatusi ja segadust vastutuse jagamisel koor­mate laadimise ja kinnitamise eest aitab vältida peatükk 6.1.1.7.

Uues videopeatükis 13.3 kõneleb Maxima Eesti tegevjuht Marko Põder Maxima Eesti uue logistikakeskuse integreerimisest teiste üksustega ja sellega seotud õppetundidest, keskusega seotud logistiliste protsesside ülesehitamisest ning mõjust ettevõtte logistikaahela arengule ja kiirusele. Lisaks kuulete, kuidas ettevõtte kolme Balti riigi logistikakeskused koostööd arendavad.

Teabevara uuendus

Juunikuus keskendume tootmislogistikale ja veoviisidele. 

Tootmislogistika hulka kuuluvad kõik tegevused, mis toimuvad toormaterjaliga tootmisettevõtte seinte vahel, sealhulgas toote valmimine ja tegevuste planeerimine. Lähemalt peatükis 5.4. Sama peatüki alapeatükis 5.4.1 räägime Kanban-meetoditest. Kanban on maailmas laialdaselt tuntud ja kasutatud kauba- või materjaliohje süsteem, mida on ühel või teisel kombel rakendatud palju aastaid mitmel pool maailmas, aga teadlikult hakkasid seda kasutama jaapanlased 20. sajandi keskpaiku. Ne­mad arendasid selle välja terveks teaduseks. Sõna “kanban” on tulnud jaapani keelest (kan – kaart, ban – signaal). Jaapani autotööstus võttis kanban’i kasutusele 1950. aastatel.

Transpordilahendusele ja sealhulgas veoviisile tuleb mõel­­da juba enne kauba ostu-müügitehingu sõlmimist. Ostu­-müügilepingus fikseeritakse, millistel tarne­tin­gi­mus­tel kaupa ostetakse, milline osapool sõlmib veo­lep­in­gu ja leiab sobivaima transpordilahenduse ning veo­viisi. Veoviiside häid ja muid külgi lahkame peatükis 6.1. Lähemalt õhutranspordist leiate infot peatükist 6.1.2. Kiire ja hästi korraldatud õhutranspordi kasutamine on muutunud harjumus­päraseks ja selleta ei saaks globaalne majandus toimida. Kaubaveol on õhutranspordi konkurentsieelis teiste veoviiside ees tarne kiirus. Lisaks on õhutranspordil muid lisaväärtusi, näiteks standarditud tegevusreeglistik, vedaja kõrgem vastutusemäär ja vedude turvalisus. 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Mais uuendasime laovarude logistika ja laovarude hoidmise põhjuste peatükke.  Laovarud on alati olnud probleem ja palju on räägitud võimalustest neist loobuda. Mõnel juhul võib see ka õnnestuda, aga vähegi keerukamas tarneahelas ei ole see enamasti siiski võimalik. Analüüsides tarnete prognoosimise täpsust minevikus ja selle muutumist tulevikus, võib väita, et varude ja tarnete prognooside ebatäpsus jätkub, samuti teatud kau­pa­de hooajalisus. Nii veod kui ka tarneahela muud protsessid nõuavad aega ja liiga täpne ennustamine võib viia krahhini. 

Peatükis 9.1 vaatleme ostuprotsside mõju firma konkurentsivõimele. Ostutegevuse tähtsuse mõistmiseks on oluline vaa­del­da, kui suur osa müügikäibest kulutatakse mingil perioodil ma­terjalide ja põhitegevusega vahetult seotud tee­nuste ostmisele. Analüüsides os­tude osatähtsust kogu ettevõtte käibes erinevates tööstusharudes, selgub, et sõltuvalt tööstusharust jääb os­tude maht vahemikku 28-87% firma müügikäibest. 

Videopeatükis 13.2 räägib BLSi kommertsjuht Rodion Põder nelja infosüsteemi asendamisest ühega, selle mõjust protsessidele ja kiirusele. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Aprillis on tähelepanu aluseta kauba tehnoloogiat käsitleval peatükil. Enamasti on selle tehnoloogia puhul tegemist tavalise kerge avatud riiuliga. Hoiukohtadele paigutamine ja komplekteerimine toimub käsitsi, kasutades sobivat käsikäru või kahvelkäru. Kõrgemad väikekauba riiulid ei ole efektiivsed, sest ülemistelt riiulitelt tuleb kaupa võtta astet või redelit kasutades. Ain Tulvi ja Fred Märtsoo räägivad, millised on selle tehnoloogia eelised, ära toodud on mõõtmed ja lisatud näitlikud pildid.

Suur osa logistilistes ahelates liikuvatest kaupadest on paigutatud alustele, et neid oleks ahela kõigis etappides võimalik lihtsalt ja kiiresti liigutada ja ka riiulitesse paigutada. Kuidas seda kõige mõistlikumalt teha,  juhendab Fred Märtsoo uues peatükis 8.7.7.1.

Veovahendite peatükis 6.1.1.1 on kuulamiseks uus audiolisa gaasiveokitest. Selle aasta veebruaris saabusid Eestisse esimesed LNG gaasiveokid, mille tellijaks oli Alexela Oil. Mis plaanid ettevõttel nende autodega on ja miks välistasid nad diiselveokite ostu, räägib Alexela Oil juhatuse liige Alan Vaht. Samuti on stuudios Scania Balticsi peadirektor Janno Karu, kes võtab kokku pea kaheksa kuud kestnud katsetused CNG veokiga, mille käigus erinevad Eesti ettevõtted testisid seda kohalikes oludes ning päris mitmed andsid pärast seda ka ostutellimuse sisse. 

Lehed