Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Praeguses eriolukorras on üks tähtsamaid aspekte riskide juhtimine. Täiendatud peatükid 12.3.1 Ajariskid, 12.3.4 Riskide jagamine ja leping ning 12.3.5 Rahvusvaheline koostöö ja riskide vältimine on rasketes tingimustes loodetavasti abiks. 

Logistikas mõistetakse ajariski all olukorda, kus tegevus ei mahu planeeritud aja piiridesse. Kui kaup ei jõua ettenähtud kohta õigeks ajaks, toob see kaasa kahju kauba omanikule, saajale ja ka teistele protsessis osalejatele. Õigusaktid ei reguleeri täpselt ette nähtud veoaega. Veoaeg on normeeritud üksnes raudteevedudel SMGS kokkuleppega, kus ettenähtud veoajad sõltuvad veo kaugusest. Lähemalt juba peatükkides. 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Valdkonna uudis

Eesti startup Sixfold tegi kaardi, mis näitab reaalajas Euroopa piiridel toimuvat. Saab vaadata, kuidas kaubaveod üle piiri liiguvad või ei liigu.
https://sixfold.com/news/covid-19-impact-on-logistics-sixfold-publishes-real-time-information-on-border-delays

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.9 keskendume seekord bio- ja gaasiliste kütuste kasutamisele transpordis. Oma kogemust jagab alates 2020. aastast ühistranspordi biometaanile üle viinud Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Biokütuste võimalustest ja tulevikust räägib ASi Alexela juht Aivo Adamson.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
  • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
  • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kas tahaksid, et kõik, mis sinu laos toimub, oleks sul kogu aeg silme ees ilma, et sa ise kohal oleksid? See on võimalik lausa mobiiliekraanil. Ning sa lihtsalt ei jälgi, vaid saad suure hulga andmeid, mis aitavad tööd korraldada näiteks turvalisuse, tööjõu jaotuse või rentaabluse aspektist – mida sul just vaja on. Telemaatika süsteemidest räägib uues peatükis 8.7.7.3 logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ning jätkab samal teemal ka peatüki audiolisas koos Crown Europe Põhja-Euroopa müügijuhi Joel Joaga. 

Uuest peatükist 7.3.2.1 leiate Incoterms 2020 tarneklauslite info.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

  • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
  • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
  • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Pahatihti teeb maailma juhtivatest e-keskkondadest tellitud kaup enne sihtkohta jõudmist tiiru peale poolele maailmale, käies vahepeal läbi laost, mis asub naabervallas ning suundudes sealt taas edasi tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvasse järgmisse logistikakeskusesse. Milline oleks kaupade efektiivne liikumine nn asjade interneti visiooni seisukohast? Uues audiopeatükis 13.8 võtab teema vaatluse alla  logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed