Lepingud | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

21. novembril 2017 allkirjastasid Ellex Raidla ja Primuse partnerid ühinemisvisiooni, mille järgi ühinevad kaks advokaadibürood järgmise aasta 1. jaanuaril. Edasi jätkatakse Ellex Raidla kaubamärgi all.

Ellex Raidla juhtivpartneri Ants Nõmper ütleb, et nad on turul tegutsevaid noori ambitsioonikaid advokaate jälginud. “Primus on vaieldamatult kõige edukam ja tunnustatuim uue põlvkonna büroo. Meie, seni klassikalise lähenemisega büroona, saame juurde nooruslikku uut vaadet,” kommenteeris ühinemist Nõmper ning lisas, et kindlasti on ühinemise juures oluline ka majanduspool. “Primus paistab selgelt silma lisaks kõrgele teenuste kvaliteedile ka väga heade majandustulemuste poolest.”

2016. aasta majandusaasta aruannete järgi on Ellex Raidla advokaadibüroodest käibelt kolmandal ning Primus viiendal kohal.

Allikas: Äripäev

Teabevara uuendus

Kaubamärgiõiguste müügi ja loovutamise lepingu ja selle kommentaaridega saate tutvuda peatükis 1.4.5. Peatükile lisasime ka allalaaditava lepingupõhja, mida saate kohe kasutada. 

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Nõuete müügi ja lepingu ülevõtmise leping erineb tavapärasest nõuete loovutamisest selle poolest, et üksnes nõuete loovutamise korral ei saa ostja lepingupooleks ega saa seetõttu teostada muid lepingupoolele iseloomulikke õigusi (nt õigust leping üles öelda). Lepingupõhja ja kommenteeritud vormi leiate äsja ilmunud peatükist 1.4.3.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äsja ilmunud peatükis 1.2. Nõuete loovutamine selgitavad advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadid ja juristid põhjalikumalt nõuete loovutamise mõistet, eeldusi, piiranguid ja õiguslikke tagajärgi.

Peatükis 1.3 saate põhjaliku ülevaate kinkelepingusse puutuvast.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Osaühing on piiratud vastutusega äriühing, mis on aktsiaseltsist paindlikum ja suletum. Osaühingu osakapital on jaotatud osadeks ja osakapitali suurus peab olema vähemalt 2500 eurot. Osaühingut on võimalik asutada ka sissemakseta, kuid selline võimalus on antud üksnes füüsilistele isikutele juhul, kui kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Kui kasutada sissemakseta asutamise võimalust, siis vastutab osanik tasumata kohustuse eest tasumata sissemakse ulatuses, kui kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvelt. Sissemakseta asutatud osaühingu suhtes kehtivad ka muud piirangud, nt osanikele väljamakse tegemise keeld.

Osaühingu osa müümine toimub müügilepingu regulatsiooni alusel, võttes arvesse osa müügiga seotud erisusi.

Osa müügilepinguga kohustub müüja (osanik ehk osaühingu osa omanik) üle andma lepingu objektiks oleva osa ning tegema võimalikuks osa omandi ülemineku ostjale (osa omandajale), ostja aga kohustub müüjale tasuma osa ostuhinna rahas ja võtma osa vastu.

Osal on nimiväärtus, mis määrab kindlaks osaga seotud õiguste ulatuse. Osa väikseim nimiväärtus on üks euro. Kui osa nimiväärtus on suurem kui üks euro, peab see olema ühe euro täiskordne. Osa nimiväärtust ei tohi segamini ajada osa väärtusega selle võõrandamisel ehk osa turuväärtusega.

Osaühingu osa ja osa suurusega on seotud ka osaniku õigused osaühingus. Nimelt annab osa osanikule näiteks õigused osaleda ühingu juhtimises, kasumi jaotamisel ning osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Samuti on osanikel näiteks teabeõigus ning muud seadusest tulenevad õigused.

Osanikud võivad kokku leppida erinevas õiguste jaotamises. Nimelt võivad põhikirja kohaselt osad anda osanikele erinevaid õigusi. Ühesuguste õigustega osad moodustavad osade ühe liigi ning üldjuhul võib igal osanikul olla üks samast liigist osa.

Osa võõrandamistehingule kohalduv vorminõue sõltub sellest, kas osaühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi EVK). Kui osad ei ole EVK-s registreeritud, näeb seadus osa müügilepingu jaoks ette kohustusliku notariaalse tõestamise vorminõude. See tähendab, et tehingu käigus peab notar selgitama tehinguosalistele tehingu õiguslikke tagajärgi ja koostama tehingu kohta notariaalakti. Praktikas tähendab see ka seda, et osa müügilepingu projekti koostab notar, mida ostja ja müüja vajaduse järgi täiendavad või muudavad.

Kui osad ei ole EVK-s registreeritud ja müügileping sõlmitakse lihtkirjalikult ning see pole notariaalselt tõestatud, toob see kaasa tehingu tühisuse.

Kui osad on EVK-s registreeritud, siis ei pea osa müügileping olema notariaalselt tõestatud. Sellisel juhul peab võõrandamine toimuma EVK reeglite kohaselt. Osa ülekandmine tehakse väärtpaberikontode kaudu väärtpaberiülekandega. Selleks peab nii ostjal kui ka müüjal olema väärtpaberikontod, mille kaudu ülekandekorraldusi anda. Tehingu toimumise eeldus on kattuvad ülekandekorraldused. Väärtpaberikorraldusi on kahte liiki: makse vastu (delivery versus payment) ja makseta (free of payment).

Lehed