Lepingud | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 2.3.1 ilmus laenulepingu kommenteeritud näidis. Lepingu saate, nagu ikka, ka alla laadida ja oma vajadustele vastavalt kasutada. Peatükist 2.3 leiate üldinfo krediidilepingute kohta.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tasuta kasutamise lepingu olemuslik tunnus on kasutusõiguse andmine vastutasuta. Selles osas on tegemist põhimõtteliselt erineva regulatsiooniga tasulistest kasutuslepingutest, nagu näiteks üürileping, mis eeldab kasutamise eest vastutasu ehk üüri. Lähemalt tasuta kasutamise lepingu eripäradest uues peatükis 2.2.

Peatükis 2.2.1 on Teie käsutuses tasuta kasutamise lepingu näidis koos kommentaaridega, sama lepingu põhja saate alla laadida ja vastavalt oma vajadusele kohandada.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevara autorid on koostanud lihtsamad näidised eluruumi ja äriruumi üürilepingutest ja seda eelkõige üürileandja positsioonilt, kuna eriti eluruumi üürilepingu puhul kaitseb seadus niigi väga tugevalt üürnikku ja üürniku vaates leping dubleeriks suuresti seadust.

Äriruumide üürileping on jaotatud eri- ja üldosaks, millest viimane võib igakordse lepingu sõlmimisel püsida enamjaolt muutumatuna ja keskenduda saab eritingimuste kokkuleppimisele. Lisasime ka enimlevinud üürilepingutega seotud dokumentide põhjad: ruumide üleandmise ja tagastamise aktid ja lepingu ülesütlemise teate näidise.

Vaadake värskelt ilmunud näidiseid ja selgitusi lähemalt:

Ptk 2. Kasutuslepingud

Ptk 2.1. Üürilepingud

Ptk 2.1.1. Äriruumide üürileping

Ptk 2.1.2. Eluruumi üürileping

Ptk 2.1.3. Ruumide üleandmise-vastuvõtmise akt

Ptk 2.1.4. Ruumide tagastamise akt

Ptk 2.1.5. Üürilepingu ülesütlemise avaldus

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed