Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Lepingute teabevaras ilmus äsja nõukogu liikme lepingu näidis ja tutvustus. Vaadake peatükke 4.2.3 ja 4.2.3.1!

Sarnaselt juhatuse liikmega on nõukogu liikmel ühinguga käsunduslaadne ametisuhe, mille täpsemaks reguleerimiseks võivad pooled sõlmida nõukogu liikme lepingu. Seetõttu on juhatuse ja nõukogu liikme lepingu sisu üsna sarnane, võttes siiski arvesse juhatuse ja nõukogu ülesannete erinevusi. Nõukogu liikmega lepingu sõlmimiseks on vajalik aktsionäride (või osanike, kui tegemist on osaühingu nõukogu liikmega) heakskiit, vastasel juhul on leping tühine.

Teabevara uuendus

Lepinguõiguse küsimustele vastab Teabevara nõuandekeskuses advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee

Ettevõte, millel oli kolm juhatuse liiget, on registrist kustutatud. Millisel alusel lõppevad nendega sõlmitud juhatuse liikme lepingud?

Juhatuse liikme lepingud lõppesid automaatselt ettevõtte äriregistrist kustutamisega. Registrist kustutatud äriühingul puudub õigusvõime ning sellel ei saa olla organeid ega organite liikmeid. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevara peatükis 4.2.2 ilmus äsja optsioonilepingu tutvustus ja peatükis 4.2.2.1 optsioonilepingu näidis.

Optsioonilepinguga motiveeritakse  ettevõtte töötajaid ja juhatuse liikmeid ning ühtlasi on see abiks, et võita ja hoida nende lojaalsust. Selle lepingu alusel antakse isikule õigus lepingus sätestatud eelduste täitmisel ja lepingus toodud tingimustel omandada äriühingu osa või aktsiaid (optsioon). Optsiooni omandamine seatakse üldjuhul sõltuvusse ajaliste ja sisuliste kriteeriumitega. 

Selleks, et ühing saaks optsioonilepingut korrektselt täita, peab olema läbi mõeldud ja kehtestatud selge struktuur, kuidas ühingu osalus optsiooni realiseerimise korral üle antakse. Kuivõrd tegemist on kas uue osa emiteerimise või ühingu omanduses oleva osa võõrandamisega töötajale, läheb vaja ka osanike toiminguid (osanike otsuse vormis). Tähtis on arvestada ka tehingu vorminõudeid. Osaühingute puhul, mis ei ole registreeritud NASDAQ CSD poolt peetavas väärtpaberiregistris, võib olla vajadus optsioonilepingu sõlmimiseks notariaalselt tõestatud vormis. Meie näidise puhul oleme eeldanud, et ühingu osad on registreeritud NASDAQ CSD poolt peetavas väärtpaberiregistris.

Teabevara uuendus

Kuidas väljuda ettevõttest, mida arvestada ettevõtte müügil juhtkonnale ning mida tasuks Eesti ettevõtjatel soomlastelt õppida? Nendele ja paljudele teistele ettevõtte müügiga seotud küsimustele leiate vastuse värskest audiopeatükist 5.10

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Sel kuul alustame juhtorgani liikmete ja töötajatega seotud lepingunäidiste avaldamisega. Esimesena on saadaval juhatuse liikme leping. Seda lepingut sõlmides tuleb silmas pidada, et leping ei tohi minna vastuollu äriseadustikus ja põhikirjas sätestatuga. Juhatuse liikme lepinguga saab muu hulgas konkretiseerida juhatuse liikme ülesandeid, hüvesid, tasustamist ja temale kohalduvate piirangutega seonduvat (nt ärisaladus, konkurentsikeeld). Vaadake tutvustus ja näidist lähemalt peatükkidest 4.2.1 ja 4.2.1.1.

Uues audiopeatükis 5.9 jagab kinnisvarafondi Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam investori ja kinnisvaraarendajana oma nägemust, kuidas võiks paraneda arendusprojekti lepingu osapoolte koostöö. 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Lehed