Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 6.14 kõneleme saneerimisest, mis kipub teinekord kujunema venitamistaktikaks, et vältida pankrotti minemist.

„Mitmete pankrotilugude puhul tekib kahtlus või küsimus, kas saneerimist oli võimalik, põhjendatud ja vajalik enne pankrotti teha. Seaduses on kirjas, et saneerimise ajal ei peatu nõuete tiksumine, nii et pankrotis võidakse lõpuks avastada, et nõuded on nii aegunud, et mitte midagi ei ole enam teha,“ räägib ajakirjanik Katariina Krjutškova.

Vestluses oli näiteks juttu MRP Linna Liinid läbikukkunud saneerimisest ja venivast pankrotiprotsessist, tuntud vandeadvokaadi küsitavast tegevusest ja endise Tallinna Äripanga segasest olukorrast. 

Teabevara uuendus

Lepingute teabevara koostööpartner, advokaadibüroo RASK töötab uute lepingunäidiste kallal ka suvekuudel. Juulis jõuavad Teieni võlatunnistuse tutvustus ja vorm.

 

 

Teabevara uuendus

Lepingunäidiste teabevaras ilmus äsja registerpandi lepingu näidis ja tutvustus. 

Asjaõigusseadus reguleerib vallaspandi ühe alaliigina registerpanti. Vastavalt asjaõigusseadusele võib registerpandi esemeks olla patent, kaubamärk, tööstusdisainilahendus, kasulik mudel, sort, mikrolülituse topoloogia, mootorsõiduk või õhusõiduk, mis on kantud avalikku registrisse ning mille pidamine on reguleeritud seadusega sätestatud korras. Registerpant seatakse märke tegemisega vastavasse registrisse (nt mootorsõiduki puhul liiklusregistrisse) ning erinevalt käsipandist ei anna pantija pandipidajale üle panditava eseme valdust. Vaadake lähemalt uutest peatükkidest 5.3.3 ja 5.3.3.1!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jätkame pandilepingute teemaga. Äsja ilmusid osa pandilepingu tutvustus ja näidis. Varalise õigusena saab pantida väärtpabereid. Nagu ka nõuete pantimise puhul, kohalduvad väärtpaberite pantimisele asjaõigusseaduse õiguste pantimise sätted. Lihtkirjalikus vormis saab sõlmida pandilepinguid osade suhtes, mis on registreeritud Eesti väärtpaberite registris. Muul juhul on nõutav pandilepingu notariaalne vorm.

Kuigi osaühingu osade registreerimine väärtpaberite registris on vabatahtlik, siis tuleks osa pantimisel eelistada pandi seadmist ja eelnevalt osa registreerimist EVR-is.  EVR-is pandi seadmine kiire ja lihtne, kuna pandilepingu võivad pooled sõlmida lihtkirjalikus vormis. Samuti annab EVK-s pandi registreerimine pandipidajale mitmeid täiendavaid võimalusi, sealhulgas seada osale käsutuspiirangu. EVK-s registreeritud ja panditud osa võõrandamisel jääb osa omandaja suhtes pant kehtima, kuivõrd pandi olemasolu on osa omandajale nähtav.

Lähemalt juba peatükkides 5.3.2 ja 5.3.2.1.

Teabevara uuendus

„Teabevara tunni“ erisaates räägib advokaadibüroo RASK hangete valdkonna ekspert Keidi Kõiv hangetest kriisi ajal ja pärast seda. Teabevara tellijana on teil võimalik kuulata saadet uues audiopeatükis 7.3 enne, kui see eetrisse jõuab. 

Uurime, kuidas  on eriolukord ja viirusepuhang tänast olukorda hangete aspektist mõjutanud ja mis küsimustega praegu advokaatide poole kõige enam pöördutakse. Saate teada, millised on praegu võimalused hankelepinguid muuta ning milline on oluline ja milline mitteoluline muudatus. Muidugi ei saa ka selles saates mööda vääramatu jõu mõistest ja muudest olulistest märksõnadest. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Lepingute teabevaras on advokaadibüroo RASK advokaatidelt  ilmunud uus pandilepingute peatükk 5.3 ning selle raames nõude pandilepingu näidis peatükis 5.3.1.

Pandilepingu alusel on pandipidajal õigus rahuldada pandiga tagatud nõue panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud. Pandiõiguse näol on tegemist asjaõigusega, mis tähendab, et see kehtib erinevalt võlaõiguslikust õigusest igaühe suhtes. Asjaõigusseaduse kohaselt võib pantida asju (vallas- ja kinnisasju) või varalisi õigusi.

Varalise õigusena on võimalik pantida muuhulgas nõudeid. Sellega on seotud ka lepingute teabevaras ilmunud vastav lepingunäidis. Tuleb silmas pidada, et  võlaõigusseaduse §-st 166 tulenevalt on teatud nõuete pantimine keelatud (sh ülalpidamise nõue, kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise või surma põhjustamisega tekitatud nõue). Kuigi nõude pantimisele kohaldatakse suures osas asjaõigusseaduse käsipandi sätted, siis erinevalt käsipandist ei ole nõude pantimisel pandieseme valduse üleminek vajalik ning nõue panditakse üksnes vastava kokkuleppe sõlmimisega. Nõude pantimise leping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.

Teabevara uuendus

Kuidas saada ettevõtte arendamiseks lisaraha, on alati haarav küsimus ja seda eriti praeguses majandusolukorras. 

Teabevara äsjailmunud audiopeatükis 7.2 on fookuses  finantseerimine ja raha kaasamise võimalused ettevõtluses. Nõuandeid ja kogemusi jagavad Henri Treude Spring Capital investeerimisfondist ja Timo Kullerkupp advokaadibüroost RASK, kus ta on partner ja finantseerimisvaldkonna juht.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevaras on ilmunud uus audiopeatükk 7.1, kus advokaadibüroo RASK asutaja ja partner Tarmo Peterson kõneleb saneerimismenetlusest. Kas see võiks olla võluvits pankroti vältimiseks? Juttu tuleb, mis vahe on saneerimis- ja pankrotimenetlusel ning millal ühte või teist menetlust eelistada, kui ettevõtte olukord on selline, et taoline otsus tuleb langetada. Aga näiteks ka sellest, kuidas aru saada, et ettevõte ei ole lihtsalt ajutistes makseraskustes. Lisaks palju näiteid praktikast ja hinnang, mida uut on saneerimismenetluse aspektist oodata seadusandluses.

 

Lehed