Lepingud | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Valdkonna uudis

Täna, 27. novembril 2019, kinnitas Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium oma otsusega teistkordselt RASKi advokaatide seisukohti AS Pere kriminaalvaidluses, kinnitades menetluse all olevate isikute süütust juba üle 7 aasta kestnud vaidluses.

Koos kohtueelse menetlusega on AS Pere kriminaalasja menetletud aastast 2012. Selle aja jooksul on Tallinna Ringkonnakohtus arutatud kriminaalasja juba kahel korral. Esimest korda tegi ringkkonnakohus RASKi kliendi kasuks õigeksmõistva otsuse 7. novembril 2018. Riigikohus saatis kriminaalasja ringkonnakohtusse tagasi uueks arutamiseks käesoleva aasta 26.aprillil.

Prokuratuuril on õigus tänase Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale esitada Riigikohtule kassatsioonkaebus 30 päeva jooksul.

Loe lisa SIIT

Teabevara uuendus

Värskes audiopeatükis 5.11 uurime ärikinnisvara üürilepinguid. Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade juhtiv maakler ja kliendisuhete juht Fred Linnukütt räägib, mis peab ühes kaasaegses üürilepingus kirjas olema. Juttu tuleb tähtaegadest, hindadest ja hinnatõusust, kõrvalkuludest ja võimalikest rikkumistest. Millised on trendid üüriturul ja mida klient vajab? Ja kuidas käituvad investorid? 

Teabevara uuendus

Lepingute teabevaras ilmus äsja nõukogu liikme lepingu näidis ja tutvustus. Vaadake peatükke 4.2.3 ja 4.2.3.1!

Sarnaselt juhatuse liikmega on nõukogu liikmel ühinguga käsunduslaadne ametisuhe, mille täpsemaks reguleerimiseks võivad pooled sõlmida nõukogu liikme lepingu. Seetõttu on juhatuse ja nõukogu liikme lepingu sisu üsna sarnane, võttes siiski arvesse juhatuse ja nõukogu ülesannete erinevusi. Nõukogu liikmega lepingu sõlmimiseks on vajalik aktsionäride (või osanike, kui tegemist on osaühingu nõukogu liikmega) heakskiit, vastasel juhul on leping tühine.

Teabevara uuendus

Lepinguõiguse küsimustele vastab Teabevara nõuandekeskuses advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee

Ettevõte, millel oli kolm juhatuse liiget, on registrist kustutatud. Millisel alusel lõppevad nendega sõlmitud juhatuse liikme lepingud?

Juhatuse liikme lepingud lõppesid automaatselt ettevõtte äriregistrist kustutamisega. Registrist kustutatud äriühingul puudub õigusvõime ning sellel ei saa olla organeid ega organite liikmeid. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevara peatükis 4.2.2 ilmus äsja optsioonilepingu tutvustus ja peatükis 4.2.2.1 optsioonilepingu näidis.

Optsioonilepinguga motiveeritakse  ettevõtte töötajaid ja juhatuse liikmeid ning ühtlasi on see abiks, et võita ja hoida nende lojaalsust. Selle lepingu alusel antakse isikule õigus lepingus sätestatud eelduste täitmisel ja lepingus toodud tingimustel omandada äriühingu osa või aktsiaid (optsioon). Optsiooni omandamine seatakse üldjuhul sõltuvusse ajaliste ja sisuliste kriteeriumitega. 

Selleks, et ühing saaks optsioonilepingut korrektselt täita, peab olema läbi mõeldud ja kehtestatud selge struktuur, kuidas ühingu osalus optsiooni realiseerimise korral üle antakse. Kuivõrd tegemist on kas uue osa emiteerimise või ühingu omanduses oleva osa võõrandamisega töötajale, läheb vaja ka osanike toiminguid (osanike otsuse vormis). Tähtis on arvestada ka tehingu vorminõudeid. Osaühingute puhul, mis ei ole registreeritud NASDAQ CSD poolt peetavas väärtpaberiregistris, võib olla vajadus optsioonilepingu sõlmimiseks notariaalselt tõestatud vormis. Meie näidise puhul oleme eeldanud, et ühingu osad on registreeritud NASDAQ CSD poolt peetavas väärtpaberiregistris.

Teabevara uuendus

Kuidas väljuda ettevõttest, mida arvestada ettevõtte müügil juhtkonnale ning mida tasuks Eesti ettevõtjatel soomlastelt õppida? Nendele ja paljudele teistele ettevõtte müügiga seotud küsimustele leiate vastuse värskest audiopeatükist 5.10

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Lehed