Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Kuidas väljuda ettevõttest, mida arvestada ettevõtte müügil juhtkonnale ning mida tasuks Eesti ettevõtjatel soomlastelt õppida? Nendele ja paljudele teistele ettevõtte müügiga seotud küsimustele leiate vastuse värskest audiopeatükist 5.10

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Sel kuul alustame juhtorgani liikmete ja töötajatega seotud lepingunäidiste avaldamisega. Esimesena on saadaval juhatuse liikme leping. Seda lepingut sõlmides tuleb silmas pidada, et leping ei tohi minna vastuollu äriseadustikus ja põhikirjas sätestatuga. Juhatuse liikme lepinguga saab muu hulgas konkretiseerida juhatuse liikme ülesandeid, hüvesid, tasustamist ja temale kohalduvate piirangutega seonduvat (nt ärisaladus, konkurentsikeeld). Vaadake tutvustus ja näidist lähemalt peatükkidest 4.2.1 ja 4.2.1.1.

Uues audiopeatükis 5.9 jagab kinnisvarafondi Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam investori ja kinnisvaraarendajana oma nägemust, kuidas võiks paraneda arendusprojekti lepingu osapoolte koostöö. 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Augustis keskendume lepingute teabevaras komisjonilepingule. Selle lepinguga kohustub komisjonär komitendi jaoks oma nimel ja komitendi arvel tegema tehingu, eelkõige müüma komitendile kuuluva eseme või ostma komitendile teatud eseme. Erinevalt käsunduslepingu alusel tegutsevast käsundisaajast ning agendist ja maaklerist teeb komisjonär tehinguid enda nimel. 

Komisjonilepingu tutvustuse leiate värskest peatükist 4.1.3 ja lepingu näidise, mille saate, nagu ikka, alla laadida ja kasutada, peatükist 4.1.3.1

Uues audiopeatükis 5.8 kõneleb lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK perekonna ja pärimise valdkonna juht, vandeadvokaat Siret Saks eraelu lepingutest alates abielust ja vabaabielust kuni pärandi vormistamiseni. 

Teabevara uuendus

Juulist on lepingute teabevaras saadaval maaklerilepingu tutvustus ja näidis. Maaklerileping on käsundi tüüpi teenuse osutamise leping, millega maakler kohustub vahendama käsundiandjale lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama lepingu sõlmimise võimalusele. Maaklerilepingul on mitmeid sarnasusi agendilepinguga, kuid erinevalt agendilepingust ei tegutse maakler püsivalt ning maakleri tegevus on suunatud ühekordse tehingu vahendamisele. Vaadake lähemalt peatükist 4.1.2.1

Uues audiopeatükis 5.7 räägitakse konfliktidest, mis võivad tekkida advokaatide ja klientide vahel.

Teabevara uuendus

Juunist alustame lepingute teabevara uue peatükiga, milles jõuavad Teieni äriühingu tegevusega seonduvad dokumendid. Alustame majandustegevusega seotud lepingutega ning esimene neist on agendileping. Tegemist on käsundi tüüpi teenuse osutamise lepinguga. Sellega kohustub agent käsundiandja jaoks ja tema huvides iseseisvalt ning püsivalt lepinguid vahendama või käsundiandja nimel ja arvel sõlmima. Kuigi ka käsunduslepingu ese võib olla sama, on agendilepingu alusel osutatavad teenused püsiva iseloomuga. Lepinguga saate tutvuda ning samas alla laadida ja kasutada uues peatükis 4.1.1.1

Uues audiopeatükis 5.6 on jutuajamise sisuks advokaatide ja klientide vahel tekkivad konfliktid ja nende põhjused. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed