Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Teabevaras on ilmunud uus audiopeatükk 6.13. Seekord on jututeemaks ettevõtete koondumine. Saate teada, millistel juhtudel satuvad koondumistehingud konkurentsiameti kontrolli ja kui suure aja- ning energiakuluga peab ettevõte arvestama. Lisaks veel nippe, milliseid vigu teevad ettevõtjad konkurentsiametisse pöördumisel ja kuidas neid vigu ära hoida. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevara peatükkides 5.1 ja 5.1.1 ilmus äsja käenduslepingu tutvustus ja näidis. 

Käendust kasutatakse tihti laenukohustuste tagamiseks ning ilmunud lepingunäidis on samuti koostatud laenulepingust tulenevate kohustuste tagamiseks. Käenduslepingu pooleks on tavaliselt käendaja ja võlausaldaja ning põhivõlgniku (kelle kohustusi käendatakse) nõustumust ei ole käendamiseks vaja. Samuti ei ole käenduse jõustumiseks vajalik võlausaldaja poolt lepingu allkirjastamine, kuna tema nõusolekut eeldatakse (VÕS 144 lg 1). Praktikas on siiski levinud, et lepingu poolteks on nii käendaja kui ka võlausaldaja.

Teabevara uuendus

Töösuhte lõppemine ei ole alati poolte konsensuslik kokkulepe. Leidub palju põhjuseid, mis saavad lõpuks otsustavaks, et leping tuleb näiteks hoopis üles öelda. Mis tingimustel on töölepingu lõppemine õiguslikult põhjendatud? Kes kaitseb töötajat? Kas tööandjal on ka põhjust kaitset otsida? Töösuhete lõpetamise õiguslikku kunsti seletab uues audiopeatükis 5.12 lahti lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK töösuhete valdkonna juht Siret Saks.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Valdkonna uudis

Täna, 27. novembril 2019, kinnitas Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium oma otsusega teistkordselt RASKi advokaatide seisukohti AS Pere kriminaalvaidluses, kinnitades menetluse all olevate isikute süütust juba üle 7 aasta kestnud vaidluses.

Koos kohtueelse menetlusega on AS Pere kriminaalasja menetletud aastast 2012. Selle aja jooksul on Tallinna Ringkonnakohtus arutatud kriminaalasja juba kahel korral. Esimest korda tegi ringkkonnakohus RASKi kliendi kasuks õigeksmõistva otsuse 7. novembril 2018. Riigikohus saatis kriminaalasja ringkonnakohtusse tagasi uueks arutamiseks käesoleva aasta 26.aprillil.

Prokuratuuril on õigus tänase Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale esitada Riigikohtule kassatsioonkaebus 30 päeva jooksul.

Loe lisa SIIT

Teabevara uuendus

Värskes audiopeatükis 5.11 uurime ärikinnisvara üürilepinguid. Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade juhtiv maakler ja kliendisuhete juht Fred Linnukütt räägib, mis peab ühes kaasaegses üürilepingus kirjas olema. Juttu tuleb tähtaegadest, hindadest ja hinnatõusust, kõrvalkuludest ja võimalikest rikkumistest. Millised on trendid üüriturul ja mida klient vajab? Ja kuidas käituvad investorid? 

Teabevara uuendus

Lepingute teabevaras ilmus äsja nõukogu liikme lepingu näidis ja tutvustus. Vaadake peatükke 4.2.3 ja 4.2.3.1!

Sarnaselt juhatuse liikmega on nõukogu liikmel ühinguga käsunduslaadne ametisuhe, mille täpsemaks reguleerimiseks võivad pooled sõlmida nõukogu liikme lepingu. Seetõttu on juhatuse ja nõukogu liikme lepingu sisu üsna sarnane, võttes siiski arvesse juhatuse ja nõukogu ülesannete erinevusi. Nõukogu liikmega lepingu sõlmimiseks on vajalik aktsionäride (või osanike, kui tegemist on osaühingu nõukogu liikmega) heakskiit, vastasel juhul on leping tühine.

Teabevara uuendus

Lepinguõiguse küsimustele vastab Teabevara nõuandekeskuses advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee

Ettevõte, millel oli kolm juhatuse liiget, on registrist kustutatud. Millisel alusel lõppevad nendega sõlmitud juhatuse liikme lepingud?

Juhatuse liikme lepingud lõppesid automaatselt ettevõtte äriregistrist kustutamisega. Registrist kustutatud äriühingul puudub õigusvõime ning sellel ei saa olla organeid ega organite liikmeid. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed