Lepingud | Äripäeva teabevara
Timo Kullerkupp
Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat

Timo Kullerkupp on laia kogemustepagasiga äri- ja lepinguõiguse valdkonna ekspert, kes spetsialiseerunud rahvusvaheliste tehingute läbiviimisele.
Timo on praktiseerinud tänaseks ligi 10 aastat vandeadvokaadina, nõustades iga päev erineva profiiliga kliente peamiselt ühinemis- ja omandamistehingutes, keerulisemate ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel ja äriühingute restruktureerimisel. Samuti on tal märkimisväärne kogemus finantseerimise, maksejõuetuse, kinnisvara, andmekaitse ja meditsiiniõigusalaste probleemide lahendamisel.
Timo tunneb hästi Skandinaavia turgu ning on aidanud paljusid Eestisse asunud välisinvestoreid õigusalaste kui ka üldisemate äritegevuse ümberasumisega seonduvate küsimuste lahendamisel.

 

Ken Kaarel Gross
Advokaadibüroo RASK advokaat

Ken Kaarel Gross on ettevõtjatele igapäevane nõustaja ühingu- ja lepinguõiguse valdkonnas, aidates kliente õiguskindlate kokkulepete vormistamisel nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Oma töös on Ken Kaarel peamiselt spetsialiseerunud lepingute ja korporatiivdokumentide koostamisele ja lepingutega seotud vaidluste lahendamisele. Samuti omab Ken Kaarel mitmekülgset kogemust rahapesu tõkestamisega seonduvates teemades, finantseerimisküsimustes ja lennundusvaldkonnas.

Marina Lapidus
Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat

Marina on laialdaste kogemustega äriühingu- , kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert, kes spetsialiseerunud keerulisemate korporatiivtehingute läbiviimisele.

Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisel nii kohalike kui rahvusvaheliste ettevõttetega ‒ sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus kaubanduskeskuste üüriportfellide haldamisel, üürilepingute ning ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel.

Lisaks nõustab Marina kliente ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, juriidiliste auditite läbiviimisel, aktsionäride ja osanike vaheliste õigussuhete korraldamisel ning tehingute finantseerimisküsimustes.

Advokaadibüroo RASK

Advokaadibüroo RASK on täisteenust pakkuv kiirekasvuline advokaadibüroo, mis asutatud 2012. aastal. Büroo pakub õigusnõustamist kõigis olulisemates ärisektorites, omades kompetentse ja kõnekaid referentse klientide esindamiseks komplitseeritud kohtuvaidlustes, tehingute läbiviimisel kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, mahukate õigusauditite teostamisel ning kõikvõimalike igapäevase ettevõtte juhtimisega kaasnevate õigusküsimuste lahendamiseks.

RASKi heast mainest annab tunnistust lojaalsete püsiklientide arvukus kui ka iga-aastaselt, soovituste alusel, lisanduv uute klientide hulk. Peamise eelisena tuuakse büroo puhul esile lahenduste leidmiselele orienteeritud motiveeritud, kvaliteetset tööstiili ning personaalsust töö korraldamisel.

www.rask.ee

Varasemad koostööpartnerid
Martin Triipan
Advokaadibüroo EllexRaidla partner, teabevara koostööpartner 2018. aasta septembrini
Martin Käerdi
Advokaadibüroo EllexRaidla partner, teabevara koostööpartner 2018. aasta septembrini