Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Teabevara uuendus

Juhi käsiraamat tähistab 50. sisutäienduse ilmumise juubelit ja veebis on uus täiendus nüüd täies mahus ilmunud!

Lean-mõtlemine on taas populaarne teema ja peatükis 4.12 avab Aleksandr Miina selle meetodi tagamaid, lisaks voodiagrammid ja kasulikud viited.

Kas Teie teate, milline osa alluvate või Teie enda tööülesannete tulemustest võib olla autorikaitse objekt? Advokaadibüroo Glimstedt spetsialistid annavad nõu peatükis 7.15.

Juhtimiskonsultant Reet Hindus kirjutab peatükis 8.13 motiveerivast intervjueerimisest. See suhtlusviis sai alguse tervishoiust, aidates patsientidel näiteks lõpetada tervistkahjustava harjumusega. Tänu kõrgele tulemuslikkusele on meetod jõudsalt levinud muudesse valdkondadesse, sealhulgas erineval tasandil töötavate juhtide igapäevatöösse.

Huvitavat lugemist!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Töösuhte üldisest loogikast lähtudes võib eeldada, et selle raames loodu kuulub tööandjale, sest tema maksab töötajale tasu. Intellektuaalse omandi kuuluvuse küsimust siiski nii lihtsalt lahendada ei saa.

Seda teemat käsitlevad äsja veebis ilmunud peatükis 7.15 Priit Lätt ja Anne-Liis Saluveer advokaadibüroost Glimstedt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eestisse jõudis esmalt nõustamismeetodina välja töötatud motiveeriva intervjueerimise tehnika justiits- ja tervishoiuvaldkonna kaudu, kus selle abil suunatakse klient ehk patsient tervislikke valikuid tegema. Teie juhina saate selle meetodiga oma alluvaid innustada. Kuidas, selle kohta lähemalt värskelt veebis ilmunud peatükis 8.13.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kuidas sünnivad teie jaoks olulised otsused? Kuidas saada tõhusamaks otsustajaks? Juhi otsustusvõimest ja selle arendamisest, eraldi ka Eestis toimunud uuringu põhjal, kirjutab Hede Kerstin Luik äsja veebis ilmunud peatükis 3.1.1.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas jaanuaris riigikogule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
 • Riigikohus selgitas sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse eelduseid
 • Pariisi terrorirünnakute järelkajana toimus 25. jaanuaril 2015 Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) avalik istung, kus arutati digitaalvaluutade õigusliku reguleerimise võimalusi
 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-2-1-163-15, millal ei või kindlustusandja esitada auto omanikule tagasinõuet
 • Euroopa Kohus selgitas mõistet „seotud isikud” tolli seadustikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ühendaja tüüpi juht vajab koosolekut eelkõige selleks, et inimesi siduda ja meeskonnatunnet tekitada. Kuidas kasutavad koosolekut ettevõtja ja täideviija tüüpi juht, sellest võib lähemalt lugeda värskes peatükis 10.5.4.

Lehed