Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.3.1. kirjutab happyme.ee looja ning aaretesaar.ee koolitaja Tiina Saar-Veelmaa arenguvestluse tähtsusest tänapäeva töökultuuris. 

Võrreldes 17 aasta taguse ajaga, on tööturg ja ootused tööelule oluliselt muutunud. Märksõnadeks on paindlikkus, piirideta karjäär, võrdsus töösuhtes, töödisain jne. Ometi on suur osa arenguvestlustest jäänud samaks, ikka mõõdavad need pigem tulemusi ja on rohkem kaldu ettevõtte huvide kui töötaja poole.

Kui keskenduda vaid mõõdikutele, hindamisele, sihtide seadmisele, siis takistame sellega inimese kogu potentsiaali avaldumist, tema tegelike võimete rakendamist ja uute võimaluste nägemist. Arenguvestlus hakkab töötaja jaoks tööle siis, kui ta tunneb, et on selles võrdne partner, et tööandja soovib teda õnnelikuks teha ning usaldab töödisainis ka töötajat ennast.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tänapäeval on muutunud normiks, et altpoolt tulev initsiatiiv on teretulnud. Töötajad ootavad võimalusi, et oma mõtteid juhiga jagada. Ka juhid on juba harjunud töötajate aktiivsusega ja sellega, et töötajad jagavad oma arusaamu organisatsiooni käekäigust. Paljude organisatsioonide juhid peavad töötajate initsiatiivi uueks lojaalsuse näitajaks.

Lähemalt peatükis 10.2.1.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõige rohkem konfliktseid eesmärke koguneb enamasti keskastme juhtide töölauale. Nemad peavad tasakaalu looma kahel suunal – sama taseme juhtidega ehk horisontaalselt, ja kõrgema taseme juhtide ning alluvatega ehk vertikaalselt, ning suutma tagada kõigi osapoolte rahulolu.

Keskjuhtide konfliktsed eesmärgid mõjuvad halvavalt terve ettevõtte toimimisele, sest kui keegi otsustab oma eesmärki ellu viia olenemata sellest, et see on teistega vastuolus, satub ohtu ka juhtide küünarnukitunne ning ettevõtte töörahu. Kui vertikaalsete soovide vastuolu puhul on võimalik ettevõtte toimivana hoida kasvõi käsuliini abil, siis horisontaalsete vastuolude puhul see pigem ei kehti ning toimimiseks on vaja samal tasemel olevate juhtide solidaarsust.

Toimetulekust konfliktsete eesmärkidega kirjutab müügikasvu- ja strateegilise juhtimise konsultant Indrek Saul uues peatükis 4.4.13.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.7. kirjutab Viktoria Saat juhi võimuintelligentsusest kui olulisest juhtimiskompetentsist.

Mõjuvõim ei ole ainult sotsiaalne nähtus. Inimeste moodustatud gruppides on suhted alati struktureeritud mõjuvõimu, hierarhia, staatuse ja kontrolli järgi. Isegi kui puudub kindel struktuur ja juht, siis ligipääs liidripositsioonile saavutatakse tänu sellistele parameetritele nagu vanus, välimus, suhtlemisoskus, sugu, teadmised, kogemus jne. Eristada saab kolme liiki mõjuvõimu: sotsiaalne, isiklik ehk psühholoogiline, ning rollist või ametipositsioonist tulenev.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töödisainist on hakatud rohkem rääkima seoses uue aja töökultuuriga. Tegemist on eeskätt inimkeskse juhtimise töövahendiga. Nimelt ootavad inimesed oma tööelult üha rohkem vabadust, paindlikkust, arenguvõimalusi ja põnevust ning tihti on töörollid ja ametijuhendid selles vaates liiga piiravad.

Lähemalt Tiina Saar-Veelmaa koostatud uues peatükis 4.14.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Lehed