Juht | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Omniva personali- ja tugiteenuste juht Kadi Tamkõrv kirjutab käsiraamatu uues peatükis 9.12. Z-generatsiooni ootustest organisatsioonile ja juhtimisele.

Z-generatsiooni töölemeelitamisega tuleb tööandjatel senisest rohkem vaeva näha. Üks põhjus on kindlasti demograafilised näitajad. See tähendab, et lähiaastatel tuleb noori tööturule vähem kui eakaid tööturult lahkub. Teine põhjus aga on noorte suurem teadlikkus iseendast, oma võimetest, ootustest tööle ja tööandjale. Lisaks ka võrdlemisi kõrge palgaootus, mida põhjendatakse vajadusega saada panuse eest väärilist tasu.

Arvestades Z-generatsiooni eripärasid, on tööandjad päris keerulise väljakutse ees: kas püüda uut generatsiooni kohandada teiste põlvkondade harjumustega või kohandada hoopis organisatsioon Z-generatsiooni harjumustega?

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.1.5. kirjutab Palgainfo Agentuuri analüütik ja konsultant Kadri Seeder töötasu ja soodustuste tähtsusest töötaja motiveerimisel. 

Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemused näitavad, et uuringus osalenud ligi 10 000 töötajast ei ole pea pooled (47%) rahul lisatasude teenimise võimalusega, 42% ei ole rahul tööandja pakutavate soodustustega ja 40% põhipalgaga. Kõigist töötingimustest on just tasu komponendid need, millega kõige vähem rahul ollakse. Võib küsida, kas see on normaalne ja mida tähendab ettevõttele see, kui suur osa töötajatest ei ole töötasuga rahul.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 6.17. kirjutab Leane Leppik meeskonna- ja motivatsiooniürituste korraldamisest.

Selleks, et täiesti erinevad inimesed koos avatult suhtlema saada, tasub korraldada meeskonna- või motivatsiooniüritus. Tööväliselt koos veedetud aeg lähendab inimesi ja igaüks saab oma tiimikaaslastest rohkem teada. Meeskonnaüritusi saab korraldada ise või leida sobiv partner, kes organiseerimise enda kanda võtab. Suuremas ettevõttes võib üritusi ellu viia meeskondades, väiksemas teha seda kogu ettevõttega koos.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jaapani autotööstusest välja kasvanud pideva parendamise tööriist 5S keskendub tulemusliku ja visuaalse töökoha loomisele. „S”-id pärinevad algselt jaapanikeelsete sõnade esitähtedest (seiri, seito, seiso, seiketsu ja shitsuke). 

S-ide tähendused eesti keeles:

1S – Sorteeri (jpn Seiri, ingl Sort)

2S – Sea korda  (jpn Seito, ingl Set in order)

3S – Sära (jpn Seiso, ingl Shine)

4S – Standardiseeri (jpn Seiketsu, ingl Standardize)

5S – Säilita (jpn Shitsuke, ingl Sustain)

Tutvuge lähemalt värskelt e-käsiraamatus Jussi Onoperi sulest ilmunud peatükis 4.12.3.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed