Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.7. kirjutab Viktoria Saat juhi võimuintelligentsusest kui olulisest juhtimiskompetentsist.

Mõjuvõim ei ole ainult sotsiaalne nähtus. Inimeste moodustatud gruppides on suhted alati struktureeritud mõjuvõimu, hierarhia, staatuse ja kontrolli järgi. Isegi kui puudub kindel struktuur ja juht, siis ligipääs liidripositsioonile saavutatakse tänu sellistele parameetritele nagu vanus, välimus, suhtlemisoskus, sugu, teadmised, kogemus jne. Eristada saab kolme liiki mõjuvõimu: sotsiaalne, isiklik ehk psühholoogiline, ning rollist või ametipositsioonist tulenev.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töödisainist on hakatud rohkem rääkima seoses uue aja töökultuuriga. Tegemist on eeskätt inimkeskse juhtimise töövahendiga. Nimelt ootavad inimesed oma tööelult üha rohkem vabadust, paindlikkust, arenguvõimalusi ja põnevust ning tihti on töörollid ja ametijuhendid selles vaates liiga piiravad.

Lähemalt Tiina Saar-Veelmaa koostatud uues peatükis 4.14.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Kui töötaja ja juhi suhtlemine on tavapärane, saavad töötasu teemad enamasti arutatud näiteks rutiinse arengu-/tulemusvestluse käigus. Kui aga palgaläbirääkimiste algataja on töötaja, tuleb neisse suhtuda vastavalt läbirääkimiste üldistele põhimõtetele, arvestades seejuures juhi perspektiivi.

Uues peatükis 7.17. analüüsib juhtimiskonsultant Alexander Kotchubei tööandja ja töötaja käitumismudeleid palgaläbirääkimistel ning annab näpunäiteid juhile, kuidas läbirääkimisteks valmistuda ja kuidas vestlust juhtida.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uus sisutäiendus sisaldab nii juhtimistöö administratiivset kui ka psühholoogilist poolt. Nii mujal maailmas kui ka Eestis on viimastel aastatel saanud aktuaalseks teadveloleku (ingl mindfulness) praktiseerimine, temaatilised artiklid, töötoad ja koolitused eraisikutele ja organisatsioonidele. Millega on täpsemalt tegu, kas ja kuidas võiks see abiks olla juhile ja tema meeskonnale, sellest kirjutab peatükis 3.2.5. Anni Kuusik. 

Motivatsioon on teema, mis haarab ja huvitab kõiki juhte – kuidas hoida töötajate motivatsiooni? Konsultant ja analüütik Kadri Seeder Palgainfo Agentuurist avab peatükis 8.1.6. värskete uuringute tulemuste põhjal, millised on mitterahaliste tegurite mõjud ning millised tegurid aitavad töötajate motivatsiooni suurendada.

Eesti tunnustatud juhtimistreener ja -konsultant Alexander Kotchubei jagab lugejaga teadmisi tundlikul teemal, mille on viimasel ajal tõstatanud mitmed juhid – kuidas teha õigeid juhtimisotsuseid võimekate spetsialistide puhul. Peatükis 6.18. leiate juhtnööre, mille alusel situatsioone analüüsida ning otsustamisel selgust luua. 

 

Sisukat lugemist!

Anneli Varjun

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Uues peatükis 6.18. vaatleb Meta-Profit OÜ juhataja Alexander Kotchubei lähemalt juhi jaoks keerukate olukordade lahendamist järgmiste alluvate sihtgruppide puhul:

 • head spetsialistid, kellest ei raatsita loobuda
 • võimekad tiimijuhid
 • suure potentsiaali ning juhtimisambitsiooniga inimesed

Surve, millega juhid kokku puutuvad, tuleb kahelt poolt: väliskeskkond survestab efektiivsuse suurendamist ja paremaid tulemusi, teisalt küsib/nõuab võtmetöötaja aina suuremaid väljakutseid. 

Ühest küljest on vaja igale töökohale leida sobiv inimene ja tundub, et võimekas inimene on sobivam. Tegelikult tuleb arvestada tööülesannete hetkeseisu ja võimeka inimese arenguvõimet ning selle kiirust. Kui tööülesannete muutumine ja inimese areng ei käi käsikäes, toob see ebakõla lõppkokkuvõttes kasu asemel kahju.

 

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 8.1.6. kirjutab analüütik Kadri Seeder Palgainfo Agentuuri Eestis läbiviidud uuringute tulemuste põhjal mitterahaliste tegurite mõjust töötaja motivatsioonile.

Mitterahaliste tingimuste alla kuuluvad töökeskkond, sh tööruumid, töövahendid ja tööriietus, töökorraldus, sh tööaeg, töö asukoht, töö sisuline korraldus, tööalased arenguvõimalused, juhtimiskvaliteet ja suhted töökaaslastega. Tööandja jaoks on ka mitmetel mitterahalistel teguritel rahaline mõõde, kuid seda on keeruline tasupaketi hulka arvata.

Küsitluste tulemused näitavad, et enamik töötajatest on oma tööga rahul (54% on pigem rahul, 19% on täiesti rahul). Oma tööga ei ole rahul 9% uuringus osalenud töötajatest. Rohkem on töötajaid, kes ei ole rahul põhipalga, lisatasude teenimisvõimaluste ja soodustustega. Selged erinevused on selles osas töötasu taseme osas – töötajad, kes on rahul põhipalgaga, lisatasude teenimisvõimaluse ja soodustustega, teenivad keskmiselt rohkem, kui rahulolematud töötajad. Näiteks põhipalgaga täiesti rahulolevad töötajad teenisid keskmiselt 1382 eurot (netopalk), rahulolematud töötajad 655 eurot (oktoober 2016).

Lehed