Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tööõnnetused juhtuvad sageli paljude pisiasjade halval kokkusattumisel. Seega on väga oluline kogu töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes detailideni läbi mõelda ja ka ellu rakendada. Teabevara uues peatükis 4.4.14. toodud soovituste järgimine aitab loodetavasti tööõnnetusi ennetada. Artikli autor Priit Siitan tegeleb tööohutuse valdkonnaga juba aastaid, suunates nii töötajate kui ka tööandjate tähelepanu ettevõttes tööohutuse süsteemi ülesehitamise olulistele aspektidele. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töövaidlused on sagedane teema juristi praktikas. Vaatamata töölepingu seadusele ja töölepingute rakendamise kultuurile, tuleb siin-seal ette rahulolematuid (nii füüsilisi kui ka juriidilisi) isikuid, kes ei suuda leida tekkivatele erimeelsustele lahendusi. IURING õigusbüroo jurist Tiia Raudmägi käsitleb uuendatud peatükis 7.8. erinevaid võimalusi: kokkuleppe leidmine, töövaidluste lahendamine lepitusmenetluses, töövaidluskomisjonis, vahekohtus või kohtuprotsessi teel. Ühtlasi jagab autor soovitusi töövaidluste ennetamiseks.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisega alustades võib tekkida küsimus, mis vahe on erinevatel ISO standarditel ja millist oleks kõige õigem valida. Teabevara uus peatükk (4.8.2.) selgitab, kuidas ISO süsteem töötab, kuidas sobilikku standardit leida ning kuidas rakendamisega alustada. Samuti anname näpunäiteid, mida peab sisaldama kvaliteedikäsiraamat ning kuidas läheneda protsessipõhisele ülesehitusele. 

Teabevara meediarubriigis (ptk 6.2.) saab kuulata koolitaja Jaanus Kanguri soovitusi, kuidas konflikte ennetada ja neid efektiivselt lahendada. 

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Negatiivsete sõnumite edastamine kuulub juhi tööülesannete hulka ja on vajalik organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks, kuid nende edastamine ei ole kunagi kerge. Negatiivse sõnumi edastamisel tuleb alati arvestada kolme osapoolega: sõnumi saaja, sõnumi edastaja ja organisatsioon tervikuna. Teabevara uus peatükk (10.2.2.) tutvustab negatiivse sõnumi edastamise kolmefaasilist protsessi. Nendeks faasideks on ettevalmistus, sõnumi edastamine ja üleminek. Samuti antakse ülevaade tegevustest, mis on olulised negatiivse sõnumi koostamisel ja edastamisel, ning viisidest, kuidas sõnumi edastamisel raskustega toime tulla.

Teabevara uuendus

Juhi teabevara uues artiklis (9.12.1.) käsitleme nii noorte inimeste erinevuste kui ka noorte juhtimise teemat. Z-generatsioon läheb kiiresti kaasa tehnoloogiliste uuendustega, mis viib neid aina kaugemale eelmiste põlvkondade arusaamadest ja harjumustest. Artiklis on välja toodud Z-generatsiooni väärtused, nende ajataju, aga ka läbipõlemisohud. Samuti jagame juhile näpunäiteid, kuidas hoolitseda noorte vaimse tervise eest. 

Kuulake ka Äripäeva juhtimislabori saadet „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“, milles jagavad oma kogemusi Kai Realo ja Kaja Kallas (ptk 5.1. meediarubriigis). 

 

 

Teabevara uuendus

Äripäeva juhtimislabori saates „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“ jagavad oma kogemusi Kai Realo ja Kaja Kallas. Esimesena räägib pikaajalise tippjuhikogemusega Kai Realo, millised on tema tähelepanekud ja õppetunnid võimu doseerimisel juhtimises. Poliitik Kaja Kallas räägib, kuidas ta on toime tulnud maailmas, kus võimumängud on tavalised – kuidas ta on end kehtestanud ja milliseid omadusi endas arendanud.

Saate leiate juhi teabevara ptk 5.1. meediarubriigis.

 

Teabevara uuendus

Sel suvel alustame artiklite sarjaga, mis käsitleb juhtide jaoks aktuaalset kvaliteedijuhtimise teemat (ptk 4.8.1.). Kvaliteedijuhtimise sertifikaadid on paljudel ettevõtetel – kas aga nõuete täitmiseks või sisulisel eesmärgil? Siseaudiitor Siiri Antsmäe selgitab, kuidas on seotud riskide juhtimine, protsesside hindamine ja kvaliteedijuhtimissüsteem, ning miks võiks ettevõttel kvaliteedijuhtimissüsteemi vastu huvi olla. Peatükis käsitletakse ka, millised on riiklikud regulatsioonid kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifitseerimise osas ning millistest eesmärkidest tuleb lähtuda, kui organisatsioonil tekib vajadus luua ja registreerida kvaliteedijuhtimise süsteem. 

Tutvuge ka juhi teabevara uue meediarubriigiga – koolitajad Viktoria Saat ja Mihkel Reinsalu vestlevad võimu eri liikidest Äripäeva raadio saates „Kas tipus olla on paratamatult üksildane?” (ptk 5.7.).

 

 

Lehed