Juht | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ilmselt on vähe juhte, kes ei oleks ühel või teisel puhul omaette mõelnud, kas nad on kedagi tööle võttes vea teinud, sest pidevalt korduvad samalaadsed probleemid. Esimene küsimus, mis enamasti meelde tuleb, on: mida saab teha selleks, et muuta inimene organisatsioonile sobivamaks? Või oleks ehk mõistlikum inimesest hoopis vabaneda? Kõigist juhtimisega seotud teemadest ilmselt kõige keerulisem on inimsuhete juhtimine. Vastastikuses läbikäimises tekkivate emotsioonide osa käitumise juhtimisel on kõikehõlmav ja alahinnatud. 

Lähemalt uues peatükis 4.1.8.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.3.1. kirjutab happyme.ee looja ning aaretesaar.ee koolitaja Tiina Saar-Veelmaa arenguvestluse tähtsusest tänapäeva töökultuuris. 

Võrreldes 17 aasta taguse ajaga, on tööturg ja ootused tööelule oluliselt muutunud. Märksõnadeks on paindlikkus, piirideta karjäär, võrdsus töösuhtes, töödisain jne. Ometi on suur osa arenguvestlustest jäänud samaks, ikka mõõdavad need pigem tulemusi ja on rohkem kaldu ettevõtte huvide kui töötaja poole.

Kui keskenduda vaid mõõdikutele, hindamisele, sihtide seadmisele, siis takistame sellega inimese kogu potentsiaali avaldumist, tema tegelike võimete rakendamist ja uute võimaluste nägemist. Arenguvestlus hakkab töötaja jaoks tööle siis, kui ta tunneb, et on selles võrdne partner, et tööandja soovib teda õnnelikuks teha ning usaldab töödisainis ka töötajat ennast.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tänapäeval on muutunud normiks, et altpoolt tulev initsiatiiv on teretulnud. Töötajad ootavad võimalusi, et oma mõtteid juhiga jagada. Ka juhid on juba harjunud töötajate aktiivsusega ja sellega, et töötajad jagavad oma arusaamu organisatsiooni käekäigust. Paljude organisatsioonide juhid peavad töötajate initsiatiivi uueks lojaalsuse näitajaks.

Lähemalt peatükis 10.2.1.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõige rohkem konfliktseid eesmärke koguneb enamasti keskastme juhtide töölauale. Nemad peavad tasakaalu looma kahel suunal – sama taseme juhtidega ehk horisontaalselt, ja kõrgema taseme juhtide ning alluvatega ehk vertikaalselt, ning suutma tagada kõigi osapoolte rahulolu.

Keskjuhtide konfliktsed eesmärgid mõjuvad halvavalt terve ettevõtte toimimisele, sest kui keegi otsustab oma eesmärki ellu viia olenemata sellest, et see on teistega vastuolus, satub ohtu ka juhtide küünarnukitunne ning ettevõtte töörahu. Kui vertikaalsete soovide vastuolu puhul on võimalik ettevõtte toimivana hoida kasvõi käsuliini abil, siis horisontaalsete vastuolude puhul see pigem ei kehti ning toimimiseks on vaja samal tasemel olevate juhtide solidaarsust.

Toimetulekust konfliktsete eesmärkidega kirjutab müügikasvu- ja strateegilise juhtimise konsultant Indrek Saul uues peatükis 4.4.13.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed