Juht | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõige rohkem konfliktseid eesmärke koguneb enamasti keskastme juhtide töölauale. Nemad peavad tasakaalu looma kahel suunal – sama taseme juhtidega ehk horisontaalselt, ja kõrgema taseme juhtide ning alluvatega ehk vertikaalselt, ning suutma tagada kõigi osapoolte rahulolu.

Keskjuhtide konfliktsed eesmärgid mõjuvad halvavalt terve ettevõtte toimimisele, sest kui keegi otsustab oma eesmärki ellu viia olenemata sellest, et see on teistega vastuolus, satub ohtu ka juhtide küünarnukitunne ning ettevõtte töörahu. Kui vertikaalsete soovide vastuolu puhul on võimalik ettevõtte toimivana hoida kasvõi käsuliini abil, siis horisontaalsete vastuolude puhul see pigem ei kehti ning toimimiseks on vaja samal tasemel olevate juhtide solidaarsust.

Toimetulekust konfliktsete eesmärkidega kirjutab müügikasvu- ja strateegilise juhtimise konsultant Indrek Saul uues peatükis 4.4.13.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.7. kirjutab Viktoria Saat juhi võimuintelligentsusest kui olulisest juhtimiskompetentsist.

Mõjuvõim ei ole ainult sotsiaalne nähtus. Inimeste moodustatud gruppides on suhted alati struktureeritud mõjuvõimu, hierarhia, staatuse ja kontrolli järgi. Isegi kui puudub kindel struktuur ja juht, siis ligipääs liidripositsioonile saavutatakse tänu sellistele parameetritele nagu vanus, välimus, suhtlemisoskus, sugu, teadmised, kogemus jne. Eristada saab kolme liiki mõjuvõimu: sotsiaalne, isiklik ehk psühholoogiline, ning rollist või ametipositsioonist tulenev.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töödisainist on hakatud rohkem rääkima seoses uue aja töökultuuriga. Tegemist on eeskätt inimkeskse juhtimise töövahendiga. Nimelt ootavad inimesed oma tööelult üha rohkem vabadust, paindlikkust, arenguvõimalusi ja põnevust ning tihti on töörollid ja ametijuhendid selles vaates liiga piiravad.

Lähemalt Tiina Saar-Veelmaa koostatud uues peatükis 4.14.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Kui töötaja ja juhi suhtlemine on tavapärane, saavad töötasu teemad enamasti arutatud näiteks rutiinse arengu-/tulemusvestluse käigus. Kui aga palgaläbirääkimiste algataja on töötaja, tuleb neisse suhtuda vastavalt läbirääkimiste üldistele põhimõtetele, arvestades seejuures juhi perspektiivi.

Uues peatükis 7.17. analüüsib juhtimiskonsultant Alexander Kotchubei tööandja ja töötaja käitumismudeleid palgaläbirääkimistel ning annab näpunäiteid juhile, kuidas läbirääkimisteks valmistuda ja kuidas vestlust juhtida.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed