Juht | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

KPMG Baltics juristid on kokku võtnud eriolukorraga seonduvad küsimused, mis on paari viimase päeva jooksul kõige enam esile kerkinud. Lähemalt peatükis 7.5.5.

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Teabevara uuendus

Kui töötaja töökohal viibimist soovitakse piirata, on ühe lahendusena pooltel võimalik kokku leppida ajutiselt kaugtöö tegemises. Samal ajal tuleb meeles pidada, et tööandja ei saa sundida töötajat kaugtööd tegema ja töötaja ei saa kaugtööd nõuda. Töö tasustamise tingimused ei tohi kaugtöö tegemise tõttu halveneda. Uues peatükis 7.10.7. on ära toodud kaugtöö kokkuleppe näidis nii eesti-, vene- kui ka inglise keeles. Näidis on vormistatud töölepingu lisana ning on kasutatav olukorras, kus mingil ajaperioodil teeb töötaja tööd väljaspool tavapärast töötamise kohta.

Audiopeatükis 2.18. arutatakse, kas ja kui palju peaks juht olema kaasatud värbamisprotsessi, milliseid äärmuslikke meetmeid on märgatud ning kuidas värvata eri põlvkondade töötajaid. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
  • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
  • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Audiopeatküis 2.18. arutatakse, kas ja kui palju peaks juht olema kaasatud värbamisprotsessi, milliseid äärmuslikke meetmeid on märgatud ning kuidas värvata eri põlvkondade töötajaid. Stuudios on töötukassa personalijuht Kristiina Palm, töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhataja Siim Sarapuu ning Fontese palgauuringute konsultant Ilmar Põhjala. 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kas on olemas regulatsioon, mille järgi peab summeeritud tööaja arvestuse alusel töötavatel inimestel olema kuus vähemalt üks vaba nädalavahetus?

Sellist regulatsiooni ei ole, mis ütleks, et summeeritud tööaja arvestuse alusel töötavatel inimestel peab kuus olema vähemalt üks vaba nädalavahetus. TLS § 52 lg 3 sätestab, et eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval. Samas töötaja ja tööandja võivad kokku leppida teisiti, samuti on tööandjal õigus kehtestada seaduses sätestatust erinev iganädalane puhkeaeg. Tööajakava alusel töötavale isikule võib näiteks anda puhkeaega ühel nädalal esmaspäeval-teisipäeval ja järgmisel nädalal neljapäeval-reedel. 

Teabevara uuendus

Eesmärgid on vajalikud igale ettevõttele ja organisatsioonile, mis püüdleb kõrgete sihtide poole. Uuringud ja aastatepikkune praktika tõestavad, et töö tulemuslikkust tõstavad selged ja ambitsioonikad ootused ning pidev jälgimine, kuidas eesmärkide suunas liigutakse. Lähemalt peatükis 3.1.2. 

Audiopeatükis 2.17. räägib Eesti mõjukaim personalijuht 2019, Elisa personalijuht Kaija Teemägi sellest, et suurte bosside aeg juhtimises on juba ammu möödas ning mida see meile õpetab.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

  • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
  • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
  • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed