Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Organisatsioonitüübist sõltub töötajate motiveerimine, juhtimisstiili valik ning otsuste tegemise viis. Peatükis 9.6. leiate suuniseid organisatsioonitüüpide vahel orienteerumiseks ning mõistmiseks, milliseid strateegiaid eri juhtudel edu saavutamiseks rakendada.

Uues audiopeatükis 2.11. saavad sõna konkursi Parim Juht 2019 finalistid Jaanus Vihand, Risto Mäeots ja Aku Sorainen. Juttu tuleb sellest, kuidas saada spetsialistist heaks juhiks, kuidas paneb kiire kasvamine juhtimist ümber korraldama ning mis on parima juhi nõrkus. 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.11. saavad sõna konkursi Parim Juht 2019 finalistid Jaanus Vihand, Risto Mäeots ja Aku Sorainen. Juttu tuleb sellest, kuidas saada spetsialistist heaks juhiks, kuidas paneb kiire kasvamine juhtimist ümber korraldama ning mis on parima juhi nõrkus. 

Teabevara uuendus

Tihti teeme intuitiivse, emotsioonidest kantud otsuse ja näeme hiljem vaeva, et otsida sellele ratsionaalseid põhjendusi. Otsustamist takistavad ebakindlus, ebapiisav info ja hirm teha vigu. Otsustamisoskuste arendamiseks on abiks terve rida mõttemudeleid, millest räägib uues audiopeatükis 2.10. Erik Reinhold. 

Teabevara uuendus

Tulevane juht võiks töökarjääri arendamist alustades vaadata endasse ja leida vastused eduka karjääri loomiseks. Karjääriplaneerimise võib tinglikult jaotada nelja etappi: enese tundmaõppimine, võimaluste kaardistamine, eluplaani koostamine, tegutsemine-analüüsimine.

Lugege lähemalt peatükist 4.2.1.

Teabevara uuendus

Artiklis „Erivajadustega inimeste tööhõive“ (ptk 7.18.) räägib Mari Kalbin erivajadusest. Mis see on ja kas see vajab tööturul erilist tähelepanu? Autor tutvustab enda kogemuse põhjal nüansse, millega arvestada, kui ettevõttes töötab mõni erivajadustega inimene või plaanitakse niisugune töötaja palgata. Alati ei pea tegema suuri ümberkorraldusi ja lisaraha kulutama tööruumide kohandamisele või abivahendite soetamisele. Samuti ei peaks nägema erivajadustega inimest kui vähem võimekat või väiksemat panust andvat tööjõudu.

 

 

Teabevara uuendus

Äripäeva raadio saates „Juhtimislabor“ (ptk 2.9.) tehakse juttu üha populaarsemaks muutuvast metoodikast, mis aitab ärikujundamist paremaks muuta, ehk disainmõtlemisest. Seda metoodikat kasutatakse järjest enam ning selle üks silmapaistvamaid juurutajaid Eestis on Luminor Pank. Teemat selgitab Lars-Erik Hion, kes on Luminoris juhtinud teenusedisaini meeskonda.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara seekordse uuendusena on kaasajastatud Derling Primus partneri ja vandeadvokaadi Piret Blankini artikkel „Töötaja konkurentsikeeld“ (ptk 7.12.). Artikkel  räägib konkurentsipiirangu sõlmimise eeldustest, pakub näiteid kohtupraktikast ning uudse lähenemisena on kirjeldatud täpsemalt konkurentsi piiritlemise jaotus. Konkurentsipiirangu kehtivuseks peab kokkulepe olema ajaliselt, esemeliselt ja ruumiliselt ning töötajale äratuntavalt piiritletud. Seadus kaitseb sellega töötajat, soovides kindlustada, et töötaja saab aru, milles piirang seisneb ja millal ta võib või ei tohi teise tööandja juures töötada.

Kuulake ka uut audiopeatükki 2.8. – saates „Argumenteeritud juhtimine” jagab AS-i Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit Paal oma mõtteid argumenteeritud juhtimisest ning juhi sisekommunikatsioonist oma organisatsioonis. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis „Argumenteeritud juhtimine” (ptk 2.8.) jagab AS-i Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit Paal oma mõtteid argumenteeritud juhtimisest ning juhi sisekommunikatsioonist oma organisatsioonis. Kas ja kuidas sõnastada otsuseid või põhjendada muudatusi? Keda kaasata otsustusprotsessi? 
 

Lehed