Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Töölepinguline suhe on suunatud töötamise protsessi, mitte otseselt tulemuse saavutamise reguleerimisele, kuid tihti on keeruline neil vahet teha. Siiski tuleb arvestada, et väljakujunenud kohtu­praktika järgi peetakse töölepinguks töö tegemiseks sõlmitud lepingut, milles on nii töölepingule omaseid kui ka mitteomaseid tingimusi, kui tööandja ei suuda tõendada, et pooled soovisid sõlmida muu lepingu. Tutvuge uute peatükkidega 7.5., 75.1. ja 7.5.2. 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.13. lahkab meditsiiniteaduste doktor Jaanus Harro Juhtimislabori konverentsi „Kuidas saavutada vähemaga rohkem?“ ettekandes rööprähklemise mõju inimese ajule ning psüühikale. 

Teabevara uuendus

Kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, lähevad tööandjale üle üksnes töötaja (tööülesannete käigus tekkinud) varalised õigused. Isiklikes õigustes tuleb pooltel eraldi kokku leppida ja see kokkulepe peab olema kirjalikus vormis. Kokkuleppe puudumise korral eeldatakse, et isiklikud õigused kuuluvad teose autorile. Kui soovitakse, et töötaja ei saaks ise oma isiklikke õigusi teostada ega neid ka teistele isikutele litsentsida, tuleb pooltel sõlmida ainulitsentsileping või lisada asjakohane klausel töölepingusse või muusse töö tegemise lepingusse. Lugege lähemalt uuendatud peatükist 7.15.

Uues audiopeatükis 2.12. räägitakse, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mis aitab töötajaid ettevõttes hoida. 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.12. räägitakse, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mis aitab töötajaid ettevõttes hoida. Stuudios on Tele2 personalidirektor Helena Evert ning personaliarenduse spetsialist Mihkel Joasoo. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Organisatsioonitüübist sõltub töötajate motiveerimine, juhtimisstiili valik ning otsuste tegemise viis. Peatükis 9.6. leiate suuniseid organisatsioonitüüpide vahel orienteerumiseks ning mõistmiseks, milliseid strateegiaid eri juhtudel edu saavutamiseks rakendada.

Uues audiopeatükis 2.11. saavad sõna konkursi Parim Juht 2019 finalistid Jaanus Vihand, Risto Mäeots ja Aku Sorainen. Juttu tuleb sellest, kuidas saada spetsialistist heaks juhiks, kuidas paneb kiire kasvamine juhtimist ümber korraldama ning mis on parima juhi nõrkus. 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.11. saavad sõna konkursi Parim Juht 2019 finalistid Jaanus Vihand, Risto Mäeots ja Aku Sorainen. Juttu tuleb sellest, kuidas saada spetsialistist heaks juhiks, kuidas paneb kiire kasvamine juhtimist ümber korraldama ning mis on parima juhi nõrkus. 

Lehed