Juht | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kas on olemas regulatsioon, mille järgi peab summeeritud tööaja arvestuse alusel töötavatel inimestel olema kuus vähemalt üks vaba nädalavahetus?

Sellist regulatsiooni ei ole, mis ütleks, et summeeritud tööaja arvestuse alusel töötavatel inimestel peab kuus olema vähemalt üks vaba nädalavahetus. TLS § 52 lg 3 sätestab, et eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval. Samas töötaja ja tööandja võivad kokku leppida teisiti, samuti on tööandjal õigus kehtestada seaduses sätestatust erinev iganädalane puhkeaeg. Tööajakava alusel töötavale isikule võib näiteks anda puhkeaega ühel nädalal esmaspäeval-teisipäeval ja järgmisel nädalal neljapäeval-reedel. 

Teabevara uuendus

Eesmärgid on vajalikud igale ettevõttele ja organisatsioonile, mis püüdleb kõrgete sihtide poole. Uuringud ja aastatepikkune praktika tõestavad, et töö tulemuslikkust tõstavad selged ja ambitsioonikad ootused ning pidev jälgimine, kuidas eesmärkide suunas liigutakse. Lähemalt peatükis 3.1.2. 

Audiopeatükis 2.17. räägib Eesti mõjukaim personalijuht 2019, Elisa personalijuht Kaija Teemägi sellest, et suurte bosside aeg juhtimises on juba ammu möödas ning mida see meile õpetab.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
 • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
 • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Infotehnoloogia on olnud pikka aega sektor, kus tööjõudu tundub alati puudu olevat ning inimesi värvatakse otse ülikoolidest. Sel aastal kasvab IT-spetsialistide puudujääk 7000 inimeseni, prognoositi IKT aastakonverentsil. Kuidas sellises olukorras toime tulla ja mida värbamisel silmas tuleks pidada? Sellest räägivad värbamisagentuuri Brandem tegevjuht Marie Evart ja Telia ärikliendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Saadet juhib Priit Pokk. Kuulake audiopeatükki 2.16.

Teabevara uuendus

Uue töötaja vastuvõtmisega seotud teemade juures on rida praktilisi ja osaliselt ka seadusest tulenevaid samme, mida tasub kindlasti silmas pidada. Lepingueelseid läbirääkimisi pidades tuleb puudutada töösuhte kõiki olulisi asjaolusid. Kõik, mis on teile iseenesestmõistetav, ei pruugi seda olla tulevase töötaja jaoks. Esitage avatud küsimusi tema eelistuste kohta, näiteks töö sisu ja korralduse ning erivajaduste kohta. Arvestage ka, et küsimused võivad olla seotud üksnes töö ja töösuhtega. Lähemalt uues peatükis 7.1.4.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõigepealt tuleb selgeks teha, miks soovitakse töötajale tagasisidet anda: kas eesmärk on protsesside parandamine, töötaja arendamine või mõne tegevuse tõhustamine ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kui tagasiside eesmärk on inimese areng ja tulemuste parandamine, siis sobib n-ö valgusfoori meetod.
„Punane tuli” – tegevus, mis tuleb lõpetada.
„Kollane tuli” – tegevus, mis on suurepärane ja läheb hästi ning millega on hea jätkata.
„Roheline tuli” – mõte, soovitus või ettepanek, millega võiks alustada või mida veel saaks teha. Lugege lähemalt ptk 11.5.  ja 11.5.1.

Töösuhte lõppemine ei ole alati poolte konsensuslik kokkulepe. Mis tingimustel on töölepingu lõppemine õiguslikult põhjendatud, selgitab audiopeatükis 2.15. lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK töösuhete valdkonna juht Siret Saks.

 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Töölepingu erinevus töö tegemist re­gu­leerivatest võlaõiguslikest lepingutest (töövõtuleping, käsundus­leping jt) seisneb reguleerimisobjektis. Praktikas on ülimalt oluline otsustada, kas töötegija puhul tuleb kohaldada tööseadustes sätestatud tagatisi ning kas töötegija saab nõuda näiteks puhkust või ületunnitöö hüvitamist. Lugege lähemalt ptk 7.5.3. Töölepingulise suhte määramise kontrollküsimused leiate ptk 7.5.4.

Uues audiopeatükis 2.14. räägitakse läbipõlemisest ja sellest, kuidas on seotud teadvelolek ja äritulemuste kasv. Stuudios on juhtimiskonsultant ja koolitaja Mare Pork ning koolitaja Kristjan Rotenberg.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed