Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Teadlik juhtimistaktika muutuste perioodil tähendab meeskonna kokkukuuluvuse sihikindlat edendamist ning iga töötaja töö tähtsuse väljatoomist tervikus. Töötajad kohanevad muutustega paremini, kui koos arutatakse läbi igaühe panus ja rollid ning tööde omavaheline seotus tööprotsessis. Nõuandeid töötajate arendamiseks kriisiajal annab peatükis 10.7.2. Taimi Elenurm.

Peatükis 2.4.1. kirjutab Signe Vesso enesehindamisest kui abivahendist meeskonnatöö tõhustamisel. Sageli annavad inimesed tagasisidet oskamatult, tagasiside saaja kogeb hinnangut kui negatiivset kriitikat või süüdistust. Enesehindamises seevastu puuduvad kriitika negatiivsed mõjud. Samas säilitab see vastutuse, mida on vaja efektiivseks tegutsemiseks ja arenguks.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Ettevõtjatel tuleb pakendimajanduses rohkem vastutust võtta

  • Teekasutustasu sissenõutavuse valguses täpsustati veoauto mõistet

  • Riigikohus selgitas juhatuse liikme vastutust maksuvõla eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis on vestlusringis psühholoog Mare Pork, advokaadibüroo Sorainen partnerid Karin Madisson ja Kaupo Lepasepp, ning advokaat Mario Sõrm. Saates arutletakse, kas maailm on muutunud igaveseks või on see ainult näiline. Räägitakse sellest, mida saavad juhid teha, et oma töötajaid kriisiajal kaitsta, ja kuidas seejuures ise terveks jääda.

Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab mais kuulata saadet kriisiaja tiimitööst. Advokaadibüroo Sorainen partner Karin Madisson ja psühholoog Mare Pork räägivad, mida saavad juhid teha, et oma tiimi kriisiajal kaitsta, ja kuidas seejuures ise terveks jääda. Saatekülalised jagavad soovitusi, mida võiksid juhid eelmisest aastast tänasesse päeva kaasa võtta.

Teabevara uuendus

Eestis on möödunud aasta üleriigilise n-ö kaugtööeksperimendi käivitumisest. Uues audiopeatükis 12.28. arutlevad kaugtöö teemadel Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ja Elisa Eesti äriarenduse juht Merli Üle.

Foto: Pixabay

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
  • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
  • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uus peatükk 7.8.1. selgitab kaugtööga seonduvaid õiguslikke aspekte. Töötervishoiu nõuete järgimisest, kliendiandmete hoidmisest, kaugtööga kaasnevatest kulutustest ja maksukohustustest kirjutavad Eversheds Sutherland Ots ja Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht Tambet Toomela ning juristid Erika Tuvike ja Marja Stina Saaliste.

Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab peagi kuulata saadet kaugtöö teemal. Kuidas juhtida hajusaid tiime, töötajaid eesmärgistada ja mitte valvata, vajadusel motiveerida jne, arutlevad äritehnoloogia saates Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ja Elisa Eesti äriarenduse juht Merli Üle.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.3.1. kirjutab koolitaja Kaido Pajumaa võimuga seotud lõksudest. Mõni juht kasutab oma võimu optimaalselt, teine kipub seda aga kuritarvitama. Siiski ei tähenda võimu kuritarvitamine ainult selle üleliigset kasutamist, millega on sageli hädas kõrgematel positsioonidel olevad juhid. Esma- ja keskastmejuhtidel on kalduvus võimu teisiti kuritarvitada, jättes oma võimu kasutamata.

 

Teabevara uuendus

Palju on räägitud sellest, mida peab töötaja tegema ja kuidas end kaitsma, kui tunneb, et teda on tööl ebavõrdselt koheldud või kiusatud. Kuidas aga peaks sellises olukorras käituma tööandja ning kas tal on võimalust end kaitsta, kui arvab, et süüdistus ei ole asjakohane? Sellest räägib Äripäeva töösuhete teabevara koostööpartner, advokaadibüroo EMERALDLEGAL advokaat Katrin Paulus.

Kuulake uut audiopeatükki 12.27.

Lehed