Juht | Äripäeva teabevara
Liivi Kedelauk
peatoimetaja, Äripäeva teabekeskuse direktor

Liivi sai Äripäevas keskastme juhiks rohkem kui kakskümmend aastat tagasi. Äripäev on ebatavalise juhtimisstruktuuriga ettevõte, mis koosneb 40–50 suure otsustusõigusega üksusest. Liivi kuulub Äripäeva üheksaliikmelisse juhtgruppi, mis koordineerib firma tasandil kogu koostöövõrgustikku. 2008. aastal valisid kolleegid ta parimaks juhiks.

Liivi käivitas ja arendas Äripäeva käsiraamatute sarja, mis oli teabevara eelkäija. Seetõttu teab ta hästi, millist infot vajavad eri valdkondade juhid ja tippspetsialistid, ning millises suunas areneb ettevõtlus. Muuhulgas on ta loonud konverentsiprogramme personalijuhtidele ja finantsjuhtidele ning saneerinud edukalt tooteüksuseid. Liivi sai väärt kogemuse viis aastat rahvusvahelist töögruppi juhtides – tema meeskonda kuulusid Bonnieri üksused Taanist, Rootsist, Soomest, Hiinast, Venemaalt ja Ukrainast.

Inna Gorislavskaja

Inna Gorislavskaja on treener-konsultant ja projektijuht. Inna on lõpetanud Akadeemia Nordis juhtimispsühholoogia eriala bakalaureusekraadiga (2005) ning Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala magistrantuuri (2012). Läbi aastate on ta saanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) väljaõppe ning omandanud NLP master-practitioner taseme. Alates 2013. aastast on Inna töötanud ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis lektorina. Inna kogemusteportfellis on üle tuhande koolituspäeva, kus ta on aktiivselt panustanud erinevate organisatsioonide arendamisse, saades sellest omakorda uusi teadmisi juhtimisvaldkonnas.

Anneli Varjun

OÜ Meta-Profit, pikaajaline müügijuht, kliendisuhete juht ja projektijuht

Anneli on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli MBA kraadiga ning eelnevalt omandanud kunsti- ja psühholoogiaalase pedagoogilise kõrghariduse. Anneli on lähedalt kokku puutunud paljude Eesti ja välisriikide suur- ning väikeettevõtetega, õppides tundma probleeme ja kitsaskohti, millele juhid otsivad lahendusi. See on andnud hindamatu kogemustepagasi juhtide töö eri tahkude mõistmiseks. Annelile pakub suurt huvi organisatsiooni äriliste ja psühholoogiliste protsesside koosmõju. Juhi teabevara peatoimetajana tegutseb Anneli alates 2005. aastast, pakkudes organisatsioonidele ja juhtidele aktuaalseid teemasid valdkonna spetsialistide käsitluses.

Alexander Kotchubei
OÜ Meta-Profit, juhataja, treener-konsultant

Alexander  on OÜ Meta-Profiti juhataja ning treener-konsultant. Koolitaja, konsultandi ja superviisorina on ta tegelenud organisatsioonide ja inimeste arendamisega üle 20 aasta. Koolituste läbiviimisel suudab Alexander sügavuti avada paljusid organisatsiooni igapäevaelu tahkusid ning pakub rikkalikke teadmisi organisatsiooni toimimise tõhustamiseks. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna ning omandanud laiapõhjalise psühholoogilise täiendhariduse: Neurolingvistiline Programmeerimise trainer väljaõpe (NLP University, Santa Cruz, USA), superviisori väljaõpe (Der Roten Faden Kommunikation Supervision Institut, Saksamaa) jpm. Alexandri igapäevatöös on oluline osa ka individuaalteraapia- ja nõustamiseseanssidel ning coaching’ul. Ta on üks esimesi ja tunnustatumaid NLP-väljaõppekursuste läbiviijaid Eestis.  Alexander on paljude autorikoolituste, süsteemsete mudelite ja publikatsioonide autor ning kirjutanud kuus raamatut juhtimis- ja enesearengu teemal.

Leane Leppik

Leane on Proekspert AS-i Scrum Master. Bakalaureuse kraadi on Leane saanud TTÜ-s ärikorralduse erialal ning magistrikraad on pärit Tartu Ülikoolist, kus ta õppis samuti ärikorraldust, kuid turunduse suunaga. IT valdkonnaga puutus Leane kokku ettevõttes ADM Grupp (praeguseks ADM Interactive) sekretärina töötades. Huvi projektijuhtimise vastu oli suur ning kuna ettevõte soodustas töötajate arenemist, tegutses Leane kuus aastat veebiturundusagentuuri projektijuhina. Kogemuste saamiseks Eestist väljaspool töötas Leane üle aasta Londoni digitaalturundusagentuuris projektijuhina. Eestisse naastes võttis ta ette Scrum Masteri töö Proekspert AS-is ning on nüüdseks töötanud seal juba kolm aastat. Leane on hea meelega inimestele toeks, aitab neil protsessi hallata ja probleeme lahendada. Hoiab ennast kursis Agile ja Scrum maailmaga, tunneb suurt huvi inimeste hingeelu vastu ning käsil on ka NLP (neurolingvistiline programmeerimine) kursuse läbimine. Samuti korraldab ta erinevaid üritusi ja püüab inimestel kontoris töötamise võimalikult meeldivaks teha. 

Karin London

Karin London on töötanud koolitajana/nõustajana 22 aastat. On superviisor ja coach aastast 2006, seeniorsuperviisor aastast 2016. Ta on koolitus- ja arendusfirma TIP Konsultatsioonid (www.tip.ee) juht ja superviisor/koolitaja ning õppejõud Moreno Supervisiooni- ja Coachingu Koolituskeskuses, kus on tänaseks enam kui viis aastat õpetanud tulevasi superviisoreid ja coach’e. Samuti lõpetas Karin London hiljuti organisatsiooni- ja ärikonstellööride ning süsteemsete perekonstellatsioonide väljaõppe. Veel on ta õppinud ärimagistantuuris Tartu Ülikoolis NLP-d, psühhodraamat, mille võtteid ta supervisioonides ka kasutab.

Supervisooni- ja koolitusalane koostöö on Karin Londonil olnud nii avaliku kui ärisektori organisatsioonidega, mis on sisaldanud ka individuaalsupervisioone spetsialistidele ning erinevate tasandite juhtidele. 

Karini lemmikväljakutsed on süsteemsed muutused nii organisatsiooni, meeskondade kui ka isiklikel tasanditel.

Peamised valdkonnad ja klientide grupid:

 • organisatsioonide supervisioon ja coaching (muutuste juhtimine, uus inimene organisatsioonis, kriisid ja konfliktid organisatsioonis)
 • juhtide ja töötajate  individuaalne  supervisioon ja coaching
 • meeskondade supervisioon 
Jussi Onoper

Jussi Onoper on OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, 19-aastase praktilise kogemusega juhtimiskonsultant ja koolitaja, kes on nõustanud ja hinnanud parimaid ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas. Jussi on üks väheseid rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustajaid Eestis (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional). ta on läbinud Lean 6 Sigma Black Belt programmi ning viinud läbi arvukalt lean ja lean 6 sigma koolitusi. Osalenud enam kui 100 organisatsiooni arendamisel ja koolitus- ning nõustamisprogrammide elluviimisel (sh lean-põhimõtete juurutamisega seonduvate projektide läbiviimisel, nt VSM-analüüs, kaizen süsteemi loomine, 5S, visuaalse juhtimine, TPM, lean daily management jt lean-projektid, lean 6 sigma projektid jm). Paljude koolituste ja arenguprogrammide väljatöötaja ja läbiviija. 

Kadri Seeder

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega.

Palgainfo Agentuuris viib Kadri kaks korda aastas läbi suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid ning pakub nende põhjal töötasude turuvõrdlust ning töötajate rahulolu ja pühendumise võrdlevaid uuringuid.

Varem (2004-2013) on Kadri töötanud vabakutselise töövaldkonna projektijuhina, sh tegelenud paindliku töökorralduse ja riskirühmade tööturule toomisega. Enne seda töötas Kadri Eesti Tööandjate Keskliidus kommunikatsioonijuhina, Eesti Õliühingus sekretär-raamatupidajana ning kütusefirmas EK personalijuhi abina, kus viis läbi ka töötasude analüüse ning töötajate rahulolu küsitlusi. 

Kaidi Laev

Kaidi Laev vastutab Põldma Kaubanduses kogu ettevõtte turundustegevuse ja turundusosakonna juhtimine Balti riikides vastavalt ettevõtte ärilistele eesmärkidele ja rahvusvaheliste brändide nõuetele või reeglitele: turundus- ja strateegiaplaanide tegemine, eelarvete koostamine, turundustegevuse analüüs, ettevõtte kommunikatsioonikanalite juhtimine, arendus ja sisuloome ning mainekujundus. Ta suhtleb iga päev erinevate kohalike ja välispartneritega ning osaleb ettevõtte arendusprojektides.

Põldma Kaubanduse turundusjuhina on Kaidi Laev töötanud kuus aastat ning tal on olnud erakordne võimalus ehitada üles Põldma Kaubanduse turundus, kommunikatsioonikanalid ja turundusosakond, alustades partnerlussuhetest, ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonikanalitest ning luues ettevõttele koostöös tegevjuhiga läbi turundustegevuse oma nägu.

Põldma Kaubandus tegeleb jae- ja hulgimüügiga. Ettevõttel on Balti riikides 88 esinduskauplust ja e-poodi ning ettevõtte brändiportfelli kuulub üle 20 erineva moebrändi, nagu Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pepe Jeans jt.

Kärt Kase

Kärt Kase omandas organisatsiooni psühholoogia magistrikraadiga võrdsustatava hariduse Kanadas. Tema pea 20-aastane tegevus personalitöös, sealhulgas tippjuhi „parema käena“, samuti ligi kaheksa-aastane töö psühholoogia ja nõustamise valdkonnas võimaldavad hästi siduda äri ja inimese. Otsene töökogemus pärineb hotellindusest-toitlustusest, telekommunikatsiooniettevõttest, ehitussektorist; logistika, hulgimüügi, jaemüügi, IT ettevõttest, tootmisest ja toiduainetööstusest, MTÜ-st ning avalikust sektorist.

Kärdi tugevad küljed ja lemmikud koolitus- ja konsultatsiooniteemad on seotud inimestega: motivatsioon, eneseregulatsioon, meeskonnatöö, suhtlemine, inimeste juhtimine-juhendamine, coaching ja organisatsioonikultuur. Kärdi koolitused on pigem vestlusringid, olulisel kohal on huumor, hea tuju ja rõõmsameelsus nakatavad, nagu ka üldiselt rahulik ja neutraalne ehk hinnanguvaba olek. Kuna elu pole ainult töö, siis osa energiast on suunatud pereterapeudina lahenduste otsimisele teiste inimeste isikliku elu probleemidele ja vanemlike oskuste arendamise toetamisele vanemlusprogrammi Imelised Aastad grupijuhina. 

Reet Hindus

Reet Hindus on aastaid töötanud juhina ning õppinud mõistma inimesi ja nende erinevusi, komplekteerima meeskonda, suunama grupiprotsesse ja motiveerima meeskonnaliikmeid, samuti superviseerima ja eesmärke püstitama. Juhtimiskogemust on andnud töö Viljandi maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajana, Viru Vangla sotsiaalosakonna juhatajana ja SA Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse programmijuhina. Nüüd on Reet Personalidisain OÜ konsultant ja koolitaja.

Praegusel etapil tunneb Reet, et kõige põnevam ja olulisem on oma kogemusi ning õpitud meetodeid ja tehnikaid vastavalt inimese vajadusele kombineerida, töötada personaalselt üks-ühele, olla inimese treeneriks ja abiliseks enda avastamisel.

Reedale on seejuures abiks:

 • sotsiaalvaldkonna kõrgharidus
 • psühholoogia-alased täiendkoolitused
 • juhtimis- ja motiveerimise täiendkoolitused
 • kognitiiv-käitumusliku psühholoogia täiendkoolitus
 • NLP – neurolingvistilise programmeerimise praktiku litsents
 • PSYCH-K (uskumuste muutmise nõustaja) litsents
 • metameditsiini algkoolitus
 • Lisaks ka juhtimis- ja koolitajakogemused, samuti ka koolitajate koolitamine ning  individuaalse nõustamise kogemused
Jaana Liigand

OÜ Arikano, juhataja, koolitaja

Jaana S. Liigand-Juhkam on Rotary stipendiumi toel õppinud USA-s militaarkallakuga North Georgia College & State University’s. 2003. aastal kaitses Estonian Business School’is magistrikraadi ärijuhtimises ja 2012. aastal Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Aastatel 2013-2014 täiendas end Erickson College’i lahenduskeskse coaching’u programmi raames.

Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude avaliku ja erasektori ettevõtetega. Tema valdkonna teemad on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.

Jaana on töötanud välisministeeriumis, ajakirjanduse valdkonnas täiendas end Reporterikoolis ning on teinud erialast kaastööd ajalehele Äripäev ja ajakirjale Director. Koostanud Äripäeva raamatu „Ettevõtte riskid” ning koos A.Virovere ja R. Alasega käsiraamatu „Organisatsioonikäitumine” (2005, 2008). Samuti on ta PARE Personalijuhtimise käsiraamatu (2007) koolituse peatüki koostaja ning kaasautor. 2008. aastal valiti Jaana Tallinna Ülikooli täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks. Alates 2008. aastat on  Jaanal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013. aasast EKR Täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. 

Aleksandr Miina

Aleksandr Miina on üks MTÜ Lean Enterprise Estonia asutajatest ja ettevõtte juhatuse liige.

Aleksandr on üks väheseid tootmise ja protsesside juhtimise konsultante, kel on väga pikaajaline praktiline kogemus tootmise ja protsesside juhtimise ja korraldamise alal. Kogemused pärinevad erinevatest ettevõtetest, kus ta on üle 10 aasta töötanud projektijuhi, tootmisjuhi ja kvaliteedijuhina. Lisaks tootmise juhtimise praktika kogemus erinevatest nõustamisprojektidest, mida Aleksandr on läbi viinud ning viib tootmisettevõtetes ka praegusel ajal.

Lisaks laialdasele praktikale on Aleksandril ka põhjalik teoreetiline ettevalmistus tootmise ja protsesside juhtimise valdkonnas. Ettevalmistuse sai ta magistritaseme õppes Tallinna Tehnikaülikoolis (Industrial Engineering and Management, M.Sc.Eng) ning doktoriõpingute jooksul (PhD, Business Administration). Doktoritöö raames uuris Aleksandr eduka kulusäästliku mõtlemise juurutamise eeldusi ettevõttes. Doktoriõppe raames on Aleksandr esinenud rahvusvahelistel konverentsidel artiklite ettekannetega.

Tootmise juhtimise ja kulusäästliku mõtlemise teemal on Aleksandr avaldanud mitmeid artikleid paljudes Eesti ajalehtedes ja ajakirjades. Samuti on Aleksandr ajakirja Inseneeria kolleegiumi liige.

MTÜ Lean Enterprise Estonia asutajana arendab Aleksandr Eestis jõuliselt lean-liikumist ning propageerib täiel jõul, koolitab, nõustab ja aitab ettevõtetel jõuda lean-eesmärgini.

Kadi Tamkõrv

Kadi Tamkõrv on rahvusvahelise logistikaettevõtte Omniva personali- ja tugiteenuste valdkonna juht ning juhtkonna liige, vastutades ühtaegu nii personalijuhtimise, halduse, juriidika ja hangete funktsioonide juhtimise eest. Aastatel 1997–2012 töötas ta Swedbankis erinevatel ametikohtadel, neist viimased 4 aastat personali arendamise ja planeerimise osakonna juhina. Kadi on aktiivne PARE (personalitöö arendamise ühendus) liige, kuuludes aastail 2014–2016 ühenduse juhatusse. Kadile on omistatud personalijuhtimise kutsetunnistuse kõrgeim, kaheksas tase.

Kadi Tamkõrv lõpetas 2006. aastal Tallinna Tehnikaülikooli MBA õppe, lõputöö kirjutas ta tööandja brändingu teemal, olles sellega üks esimesi selle teema käsitlejaid Eestis. Kadi on end täiendanud personalijuhtimise ning inimeste juhtimise alal mitmetel kursustel ja koolitustel nii Eestis kui ka välismaal.

Anni Kuusik

Anni Kuusik on lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõppe psühholoogia eriala ning täiendanud end Austraalias Macquarie Ülikoolis ja Prahas Rahvusvahelises Teoloogilises Seminaris. Anni on kliiniline psühholoog, ta on lõpetanud kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastase põhiõppe, töötanud psühholoogina ja kognitiiv-käitumisterapeudina supervisiooni all alates 2009. aastast Tartu Ülikooli Kliinikumis, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Hugo Treffneri Gümnaasiumis.

Hetkel töötab Anni Lääne-Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskuses, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuses, Tervisekliinikus ja Teadvelolu Keskuses. Ta on täiendanud end alates 2014. aastast Inglismaal Oxfordi Mindfulness Centre’s, UMASS Medical Schoolis, teadveloleku õpetajate töötubades ning teadveloleku praktikate kursustel.

Jari Kukkonen

Vita Longa juhatuse liige. Jari missiooniks juhtimiskonsultandina on elukvaliteedi parandamine. Enamus ärkvelaega veedame tööl ning seega juhtimise kvaliteet mõjutab otseselt ja kaudselt meie kõigi elukvaliteeti. Rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Olulisemad koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad: tootlikkuse arendamine, strateegiline juhtimine, eestvedamine, muudatuse ja innovatsiooni juhtimine.

Külliki Bode

Külliki on Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna peaspetsialist, kes koordineerib tööandjate nõustamise ja teavitamise teenust. Varasemad töökogemused on seotud erivajadustega inimeste organisatsioonidega ning ka praegu on Külliki põhitöö kõrvalt ühe puudespetsiifilise organisatsiooni tegevjuht. Küllikil on bakalaureusekraad haldusjuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolist, magistrikraad andragoogikas Tallinna Ülikoolist ja praegu tudeerib ta semiootikat Tartu Ülikooli doktorantuuris.

Eela Velström

Interim Agentuuri Velström Vallner Tohver partner Eela on hinnatud koolitaja ja tippjuhi parem käsi. Tema kogemustepagasist leiab töö Eesti Vabariigi Siseministeeriumis, 11 aastat teenindus- ja turvaettevõtte G4S personali haldamist ja arendamist, Eesti Energia restruktureerimise ajad jne. Eela lahendab personaliküsimused, hoolitseb meeskondade tippvormi ja naeratuse eest.  

Urmo Vallner

Interim Agentuuri Velström Vallner Tohver partner Urmo Vallner on kogenud finantsjuht ja nõuandja, kindel muutuste juhtija, haarav koolitaja. Ta tunneb äri erinevatest aspektidest, teda iseloomustab universaalsus nii juhirollis kui ka tiimitöös. Urmo tööpagasist leiab turvakontserni G4S Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa piirkonna finantsjuhtimise, Tallinna Kaubamaja börsile viimise, Selveri kontseptsiooni väljatöötamise ning elluviimise, samuti tööd Venemaal. 

Viktoria Saat 

Viktoria on 20-aastase kogemusega psühholoog, coach, superviisor ja koolitaja. Ta on tegelenud eraisikutega, äriettevõtetega, tervishoiu- ja haridusasutustega. Lõpetanud Peterburi Puškini-nimelise Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala (2000), jätkanud õpinguid konfliktilahenduse
ja muutuste juhtimise alal Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistrantuuris (2006–2011). Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010), Äripäeva koolitus- ja arenduskäsiraamatu kolleegiumi liige. Viktoria on programmi GRUNDKRAFT/Leaders Empowered litsentsitud treener, ning Diamond Power Index, Power Intelligence sertifitseeritud coach.
 

Siiri Antsmäe

Siiri on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadiga avalikus halduses ning omab siseauditi valdkonnas nii CGAP kui ka CIA sertifikaati. Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikus sektoris, ta on olnud siseauditi juht Kaitseväes, Siseministeeriumis, Kultuuriministeeriumis ning ka erasektoris. Siiri pädevusse kuulub siseaudit, riskijuhtimine, protsesside ülesehituse ja efektiivsuse hindamine, auditite eri liigid, sh EL rahastusmeetmed, GDPR, pettuste auditeerimine, riigiabi jms.

Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, tehes koolitajana koostööd Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teiste koolituste korraldajatega. Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi.

 

 

Piret Blankin

Piret Blankin on advokaadibüroo Derling Primus partner ja vandeadvokaat. Piret praktiseerib õigust alates 1998. aastast ning on Eesti Advokatuuri liige alates 2000. a. Lisaks õigusteaduse magistrikraadile omandas Piret 2017. aastal magistrikraadi ka ärijuhtimises. Selline teadmiste- ja kogemustepagas võimaldab Piretil mõista ärikliendi ootusi ja vajadusi ning pakkuda ettevaatavaid lahendusi. Lisaks ärinõustamisele tegeleb Piret ka kinnisvara ja ehituse küsimustega, mille eest on pälvinud leading invididual tunnustuse väljaandelt The Legal 500.

Piretit huvitavad haridusteemad ning ta on nõustanud mitmeid koole ja erakoolide ühendusi hariduse rahastamise küsimustes. Samuti on ta seotud kodanikuliikumisega Avalikult Haridusest ning püüab kaasa aidata mitmekesise hariduse edendamisele.

 

Liina Randmann

Liina on Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppejõud ja personalijuhtimise õppekava programmijuht, doktorikraadi omandas Liina juhtimisteadustes. Haridustee on teda viinud läbi nelja kõrgkooli: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja EBS. Ta on nii Tehnikaülikooli kui ka EBS-i üliõpilastele pea kakskümmend aastat õpetanud juhtimispsühholoogiat, töö- ja organisatsioonipsühholoogiat ning organisatsioonikommunikatsiooni juhtimist. Liina on oodatud esineja erinevatel sise- ja välismaistel koolitustel ja konverentsidel. Viimased uurimus- ja esinemise teemad on seotud juhi rolliga töötajate tööelu kvaliteedi tagamisel.

Priit Siitan

Priit Siitan on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi, aastatel 1983–1999 on ta töötanud transpordi- ja teetöötajate ametiühingus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas ning 2000–2006 Tööinspektsiooni peadirektori ametikohal. Sel perioodil oli tal võimalus osaleda paljudel töökeskkonnaalastel nõupidamistel erinevates EL-i liikmesriikides ja külastada sealseid ettevõtteid. Alates 2006. aastast jagab ta oma teadmisi Tallinna Tehnikakõrgkoolis, olles praegu ametis õppeaine „Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid“ lektorina. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas on Priit Siitanil kogemusi juba 35 aasta jagu.

Kati Aus

Kati on lõpetanud psühholoogia magistriõppe Tartu ülikoolis ja toimetab praegu doktorandi, teaduri ja õpetajahariduse konsultandina Tallinna ülikoolis. Igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad nii haridusuuringute läbiviimine kui ka õpetajahariduse ainekursuste väljatöötamine. Arenguuskumuste teemat on ta uurinud juba alates 2004. aastast, mil eestindas Carol Dwecki võimekususkumuste skaala oma seminaritöö tarbeks. Kati rõõmuks on võimekususkumuste teema praeguseks võitmas Eestis üha laiemat kõlapinda ning leidnud oma kindla koha ka Eesti õpetajahariduses.

Anna-Kaisa Oidermaa

Anna-Kaisa lõpetas Tartu Ülikooli 2007. aastal psühholoogia erialal, tal on kliinilise psühholoogi kutse ja ta on läbinud pereteraapia väljaõppe. Anna-Kaisa töötas üle kümne aasta SA PERH Psühhiaatriakliinikus esmaste psühhootiliste kriiside osakonnas ning alates 2013. a on tegutsenud Peaasi.ee tegevjuhina. Lisaks on Anna-Kaisa Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi juhatuse liige ning koolitaja nii noorte kui ka töökoha vaimse tervise teemadel.  

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina on karjäärinõustaja, psühholoog ja koolitaja, hiljuti EAS-i Ettevõtluse Auhinna ja European Excellence Award’il The Future Workplace 4.0 võitnud ettevõtte Proekspert tööõnnespetsialist. Ta peab loenguid tööõnne, karjääriplaneerimise, motiveerimise ja ajajuhtimise teemadel ning on avaldanud tööelu käsitlevaid raamatuid.

Tiia Raudmägi

Tiia Raudmägi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1997. aastal. Viimased kümme aastat on ta juhtinud IURING õigusbürood, mis tegeleb ettevõtete õigusnõustamisega tööõiguse, äriõiguse, kinnisvaraõiguse ja erinevate lepingute teemadel.

Eelnevalt on Tiia töötanud AS-is Minu Vara, kohtuasjade juristina, AS-is MicroLink ja AS-i Delfi juriidilise nõustajana. Tiia peab oluliseks ka ühiskondlikku tegevust, ta on olnud aastaid aktiivne liige JCI GO Kojas, mis tegeleb keskkonnaprojektidega.

Mari Kalbin

Mari on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Töötanud ligi 10 aastat Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses õpetajana ja tööhõivespetsialistina. Tegelenud erinevate igapäevaelu oskuste õpetamise ning erivajadustega noorte avatud tööturule jõudmise toetamisega. Mari julgustab ja vajadusel nõustab teisi spetsialiste ning ettevõtteid erivajadustega inimestega koostöö algatamiseks. Hetkel tegeleb Mari põhiliselt tervishoiu ja sotsiaalteenuste integreerimisega seotud teemadega

Kärt Salumaa

Kärt Salumaa on TTÜ doktorant ja andmekaitse ekspert, kes on andmekaitse küsimustega tegelenud nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on olnud üks GDPR-i riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest ning viimastel aastatel tegelenud aktiivselt paljude GDPR-i puudutavate õiguslike küsimuste lahendamisega.

Grete Arro

Grete kaitses 2014. aastal Tallinna ülikoolis doktorikraadi psühholoogia erialal ja on töötanud sealsamas teadurina 11 aastat. Uurimistöös on teda huvitanud õppimisega seotud erinevad tegurid, nagu näiteks mõtlemise areng ja emotsioonide reguleerimine.

Rene Maas

Praktikatelt kogutud teadmised on Renele andnud hea ülevaate ettevõtete oskustest õpimotivatsiooniga tegeleda. Tuutorprogrammi raames on Rene pakkunud abi ka hätta jäänud kaasüliõpilastele õpimotivatsiooni leidmisel. Tulevikus näeb Rene ennast eriala õpetajana.

Tiit Hindreus

Tehnikateaduste doktor, Bureau Veritas Eesti OÜ, juhataja, Eesti Kvaliteediühing, juhatuse aseesimees

Margus Salumets

Meta-Profit OÜ, treener-konsultant

Made Torokoff

TÜ majandusteaduskonna teadur, arengufirma Invicta treener-konsultant
 

Eedo Kalle

Tallinna Tehnikaülikooli dotsent, phD

Kaido Pajumaa

OÜ Sisekosmos, omanik ja koolitaja

Zinaida Tšukrejeva

Ärinõustaja

Ruth Alas

Juhtimisteadlane

Jaanika Rannula

Meeskonna coach, superviisor ja koolitaja

Marili Lenk

Personalidisaini konsultant

Jana Karilaid

Inimeste ja organisatsioonide arengu toetaja, M.I.K.S. Konsultatsioonid OÜ

Elina Soomets

Jurist-konsultant, M.I.K.S. Konsultatsioonid OÜ

Marit Tisler

Personali konsultant, M.I.K.S. Konsultatsioonid OÜ

Teabevarasse on kirjutanud ka (ametikohad kaastöö tegemise ajal):
 • Joel Zernask, KPMG Baltics OÜ, maksuvaldkonna juht
 • Mati Ojamaa, Scoro Software müügijuht
 • Ave-Liis Saluveer, Glimstedt advokaadibüroo, jurist
 • Priit Lätt, Glimstedt advokaadibüroo, partner ja vandeadvokaat
 • Algis Perens, Helvetia Balti Partnerite juhatuse esimees, projektijuhtimise õppejõud
 • Koidu Tani-Jürisoo, Avatud Meele Instituut, juht, töönõustaja, koolitaja, psühholoog
 • Janno Kase, KPMG Baltics OÜ, IT-nõustamisteenuse juht
 • Karin Reinhold, Riskiekspert OÜ juhataja, Tallinna Tehnikaülikooli töökeskkonna- ja ohutuse õppetooli dotsent
 • Tauri Tallermaa, koolitaja
 • Hede Kerstin Luik, juhtimistreener ja konsultant, Smartmark OÜ
 • Signe Vesso, Dictum Arenduskeskuse juhataja, koolitaja, arenduskonsultant
 • Heleen Anderson, Belbin Eesti – IMG Koolituse atesteeritud meeskonna­rollide spetsialist
 • Teet Raidma, KPMG Baltics OÜ, IT-nõustamisteenuse juht
 • Heve Kirikal, Lääne-Viru rakenduskõrgkooli personalijuhtimise lektor
 • Indrek Alliksaar, KPMG Baltics OÜ, juhtivaudiitor
 • Inna Gorislavskaja, Meta-Profit OÜ, treener-konsultant
 • Mats Soomre, Belbin Eesti – IMG Koolituse partner, juhtimis- ja koostöötreener
 • Maili Haavandi, Meta-Profit OÜ, konsultant-treener
 • Marek Bankiir, Leanway OÜ, konsultant-koolitaja
 • Alar Tamming, Tavid AS, nõukogu esimees
 • Svetlana Varjun, Meta-Profit OÜ, konsultant-treener
 • Merle Lõhmus, EBS-i juhtimiskoolituse keskus, HRM valdkonna juhtiv õppejõud
 • Anu Virovere, EBS-i juhtimiskoolituse keskus, õppejõud
 • Jaanus Jegorov, Kristiine Kasiino AS, teenindusjuht
 • Aita Keerberg, OÜ Insait, psühholoog-koolitaja
 • Tiina Drui, Olympic Casino Group, personaliarenduse direktor
 • Arvi Grünthal, TÜ Pärnu kolledž, ärijuhtimise lektoraadi õppejõud
 • Endrik Randoja, Eesti Konverentsikeskus, ärisuuna juht
 • Ilona Lott, AS Tallinna Vesi, personalijuht
 • Jaan Kallas, haridus- ja teadusministeerium, kantsler
 • Veiko Valkiainen, rahandusministeerium, kommunikatsiooniosakonna nõuniku kt
 • Leelo Muru, haridus- ja teadusministeerium, personalitalituse juhataja
 • Anne-Ly Mendel, Eesti haigekassa, personali peaspetsialist
 • May-Liis Veinjärv, AS Silberauto, personalispetsialist
 • Harli Uljas, BDA Consulting OÜ, vanemkonsultant
 • Riina Rohelaan, HR Outsourcing OÜ, juhataja
 • Elmo Puidet, BDA Consulting OÜ partner, juhatuse liige
 • Eike Tõnismäe, Intelligentne Ettevõtte Grupp OÜ, tegevjuht
 • Jarkko Tainio, OÜ Varumeesteenindus, juhatuse esimees
 • Riho Unt, SEB Eesti Ühispank, jaepanganduse divisjoni direktor
 • Mart Saa, Eri Elamispindade Kinnisvara AS, tegevjuht
 • Helle Gern, SEB Eesti Ühispank, teenindusjuht
 • Indrek Maripuu, Neitsijärve Loovusait, koolitaja
 • Sigrid Salla, EL-i struktuurifondi projektide hindamise ekspert, Tallinna ülikooli projektijuhtimise õppejõud
 • Vaike Leola, Meta-Profit OÜ, treener-konsultant
 • Jüri Kuslapuu, EDU Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja treener
 • Toomas Taube, advokaadibüroo Tark & Co vandeadvokaat ja partner
 • Kaia Läänemets, advokaadibüroo Tark & Co, vandeadvokaat
 • Mart Soonik, keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja
 • Taimi Elenurm, tööpsühholoog, nõustaja
 • Tiia Raudmägi, OÜ Juriidiline Lepituskoda, jurist-lepitaja
 • Enno Aermates, AS Eesti Post, kvaliteedijuht
 • Heili Sõmer, Inscape Koolitus, Implement Baltic juhatuse liige, organisatsiooni konsultant
 • Ene Vinter van Vierssen, IPB Partners, projektijuht
 • Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituut, psühholoogiaprofessor
 • Pille Strauss-Raats, Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituut, kooseisuväline teadur, tööpsühholoog, töötervishoiu ja -ohutuse koolitaja-konsultant
 • Anni Hartikainen, TTÜ Kuressaare kolledži õppejõud
 • Merike Leesment, maksu- ja tolliamet, rahvusvahelise koostöö talituse peaspetsialist, e-koolituse juurutamise projektijuht
 • Lia Rohula, MS Baltic Trafo OÜ, müügijuht
 • Kai-Riin Meri, SEB Eesti Ühispank
 • Kuldar-Jaan Torokoff, Maria Mägi Advokaadibüroo