Juhiabi | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Veebis on ilmunud juhiabi käsiraamat, mida on põhjalikult uuendatud.

 • Muutus käsiraamatu ülesehitus (vt sisukorda) ja välja jäi hulk aegunud materjali;
 • Lisandus tänapäeva juhiabile vajalikke teemasid, mida käsiraamatus varem ei olnud
  • uus alavaldkond on näiteks reisikorraldus, mille kirjutasid reisibüroo EstTravel praktikud;
 • Kuna nüüdne juhiabi pakub dokumendihalduse asemel teabehaldusteenust, lisasime käsiraamatusse suure alajaotise teabehalduse korraldamise kohta
 • Värskendatud on inglisekeelne kirjavahetus ja korrektne eestikeelne ametisuhtlus, mille
  • näited vastavad eesti kirjakeele normile ja seda normi tagavaile usaldusväärsetele allikatele (kirjakeele norm on määratud Eesti Keele Instituudi uusima õigekeelsussõnaraamatuga, Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsustega ning keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatikaga);
 • Suhtekorralduse, tööõiguse, personalitöö ja peatükk on ühendatud kommunikatsiooni-juhtimise, tööõiguse, personalitöö käsiraamatuga – seega jõuab juhiabini värske teave loetletud valdkondi kõige paremini tundvatelt praktikutelt, nagu
  • suhtekorralduse valdkonna suunajailt Eestis (kommunikatsioonijuhtimise käsiraamatu ja ajakirja Kaja peatoimetaja Annela Laaneots);
  • tööõiguse juristidelt (advokaadibüroo Derling OÜ ja vandeadvokaat Toomas Taube);
  • parimatelt personalijuhtidelt, värbajatelt ja organisatsioonikultuuri loojatelt (Sirli Spelman ja Marit Antik Talentor Estonia OÜ-st);
  • raamatupidamise osa on üle vaadanud

Käsiraamatusse on juhiabile kasulikku oskusteavet andnud kogemustega juhiabi nii era- kui ka avalikus sektoris, kahe ministri bürood juhtinud Kersti Sõõrumaa, Tallinna majanduskooli sekretäritöö osakonna juhataja Janne Kerdo, Riina Kütt sotsiaalministeeriumist, Evi Kikas (Tallinna majanduskooli raamatupidamise õpetaja), Jüri Truusa (Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni president) ja paljud teised tunnustatud praktikud.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus
Veebiuudis

Me uuendame praegu juhiabi käsiraamat sisu ja ülesehitust. Seoses sellega võite kogeda digikäsiraamatu struktuuris mõningat ebaloogilisust. Vabandame ajutise segaduse pärast!

Uue paberväljaande saadame kõigile tellijatele detsembri jooksul.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad

 • Muudatused Vabariigi Presidendi valimise seaduses
 • Uus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
 • Uus perehüvitiste seadus
 • Olulised muudatused töövaidluse lahendamise korras
 • Oluline muudatus töötuskindlustuse seaduses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad

 • Lihtsustati digi-ID väljastamist ja seeläbi avalike teenuste kasutamist
 • Riigikohtu sõnul peab erikontroll võimaldama osanikel saada erapooletu spetsialisti arvamus ühingut puudutavate varaliste küsimuste kohta

 • Riigikohus märkis, et äriseadustikus sätestatud teabe- ja tutvumisõigus ei peaks erikontrolli asendama

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kauaaegne inglise kelle õpetaja ja tõlk Ingrid Lepp täiendas inglisekeelsete ametikirjade näidiseid.
Korrektselt koostatud ja vormistatud kiri on nii ettevõtte kui ka kirja saatja visiitkaart.

Inglisekeelse ametisuhtluse kohta vaata lähemalt ptk-st 5.3.

Teabevara uuendus

Äripäeva „Juhiabi käsiraamatu” 62. täienduse kokkuvõte

Sel korral jagab Estraveli turundusjuht Janika Ritson Sulle näpunäiteid, kuidas turvaliselt ärireise korraldada.
Ärireisile minnes soovitakse keskenduda eesootavatele tööülesannetele ning on väga oluline, et reisiasjad oleksid korraldatud läbimõeldult. Janika jagab Sulle nõuanded, millest kinni pidades saad teha kõik endast oleneva selleks, et tööreis sujuks turvaliselt ka juhul, kui kõik ei lähe täpselt plaani järgi.

Kauaaegne inglise keele õpetaja ja tõlk Ingrid Lepp täiendas ingliskeelsete ametikirjade näidiseid.
Korrektselt koostatud ja vormistatud kiri on nii ettevõtte kui ka kirja saatja visiitkaart.

Tee rahuldustpakkuva töö juurde käib teadmiste ja enese mõistmise kaudu. Ei tähenda ju juhiabi amet midagi muud kui võimalust aidata teisel teha midagi, mida ta vajab.
Äripäeva juhiabi käsiraamat on teadmiste omandamisel Sinu abiline.

Palun kirjuta aadressil kasiraamat@aripaev.ee teemadest, millest soovid järgmistes uuendustes lugeda. Armas lugeja, käsiraamat on just Sinu nägu!

Ela oma tööelu põnevaks!

 

Kaunist kevadet ja suve

Kersti Sõõrumaa

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Lehed