Juhiabi | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (8.9) räägib personalikonsultant ja coach Hanna Jõgi töötajate koolitamisest ja arendamisest.

Enamik organisatsioone koolitavad oma inimesi rohkemal või vähemal määral. Samas on ikka ja jälle kuulda nurinat, et koolitusest ei ole mingit kasu: „pärast koolitust on kõik varsti jälle tagasi nii nagu enne”. Koolitus iseenesest ei ole imevahend muutuste tekitamiseks – selleks on vaja rohkem pingutusi teha nii eeltöö kui ka järeltegevuse asjus ja eelkõige valida sobiv arendamisviis.

Teabevara uuendus

Korrektselt läbiviidud koosoleku juurde kuulub ka protokollimine. Protokoll võib olla:

 • sõnasõnaline (koosoleku käik salvestatakse);
 • kokkuvõttev (koosoleku käiku kirjeldatakse kokkuvõtlikult);
 • lühiprotokoll (protokollitakse päevakord ja vastuvõetud otsused).

Juhiabi teabevara uues täienduses peatükis 3.1.1 kirjeldab protokollimist lähemalt Helina Prints, lisatud ka protokolli näidis.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ettevõtte ürituste planeerimiseks tuleb kokku seada ka eelarve ja selleks peate kogu plaani üsna detailselt läbi mõtlema. Arvestage plaanides osalejate ootusi. Millest eelarve koostamisel lähtuda, kirjutab peatükis 3.6.6 Äripäeva konverentsikeskuse juht Mari Sarapuu.

Teabevara uuendus

GDPR-i rikkumine on väga lihtne. Selleks piisab ainult ühest valest kõnest või e-kirjast. Süüdlaseks jäämine on samuti lihtne, sest süütuse presumptsioon ei kehti. GDPR-i rikkumise eest võib trahvisumma ulatuda kuni 20 000 000 euroni või kuni 4% aastakäibest olenevalt sellest, kumb on suurem. Trahve saavad välja anda kõigi EL-i liikmesriikide (28) andmekaitseasutused ja kohtud.

Begin OÜ Baltikumi regioonijuht Vladimir Jelov toob peatükis 2.13 välja kaksteist sammu, mille iga organisatsioon peaks ühel või teisel kujul GDPR-i ettevalmistuse protsessi käigus läbima.

 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sekretäritöö tegevusalal on võimalik taotleda sekretäri (5. tase) või juhiabi (6. tase) kutset ja kohe varsti on saabumas kutseeksamite aeg! Kompetentsidest, kutsestandardist ja kutseeksamist kirjutavad lähemalt juhi Abi Ühingu juhatuse liikmed Janne Kerdo ja Tiia Murulaid peatükis 4.1.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Exceli nippidesse on lisandunud uus teema. Sel korral kirjutab Merje Vaide erinevate keskmiste arvutamisest ja erinevatest viisidest keskmiste arvutamisel. Loe peatükist 11.4.3.5.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed