Juhiabi | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Edukas koosolek eeldab piisavat ettevalmistust, koosoleku head juhtimist ning järeltegevusi, mis tagavad kokkulepitud tegevuste elluviimise. Koosolekud on kulukad, arvestades kõikide kohalviibijate ajakasutust, seega on oluline veenduda, et iga inimene ja iga minut lisaks koosolekule väärtust.

Ametikohtumiste ja koosolekute korraldamine võib tunduda väga lihtne, ent me kõik oleme ilmselt osalenud koosolekutel, millel puudub kindel päevakava, mis läheb üle aja või tundub täieliku ajaraiskamisena. Hästi korraldatud ärikohtumine võib positiivselt mõjutada ettevõtte mainet või inimeste ja osakondade vahelisi suhteid. 

Kõigest lähemalt lugege Juhiabi teabevarast, peatükk 6.3.1 Ametikohtumiste korraldamine.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tööajaarvestus on üks nendest valdkondadest, kus tavad ja praktika muutuvad aeglaselt. Kaks peamist suunda selles vallas on täielik liberaliseerimine või täielik kontroll ja nende variatsioonid võivad eksisteerida ka ühe ettevõtte sees. Näiteks juhtkonnal on vaba graafik, aga tootmise töölistel on kolm rangelt reguleeritud töövahetust.

 • Täielik liberaliseerimine: ettevõte ei tunne huvi, kui kaua, millal ja kus töötaja oma tööd teeb. Haigused, puhkused jms ei mängi rolli nii kaua, kuni töö on õigeks tähtajaks tehtud. Töötaja saab kokkulepitud tasu kätte nii kaua, kuni ettevõte on tulemustega rahul.
 • Tugev kontroll: iga minut loeb ja eesmärk on saavutada 90% või suurem kontroll töötaja tegevuse üle. Millisele tegevusele ja millistele projektidele töötaja aega kulutab, on väga oluline. Tööajaarvestus ja tööajaanalüüs toimub pidevalt.

Loe lähemalt peatükist 8.10. Tööajaarvestus – ettevõtte ja töötaja vaheliste ausate suhete alus

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (8.9) räägib personalikonsultant ja coach Hanna Jõgi töötajate koolitamisest ja arendamisest.

Enamik organisatsioone koolitavad oma inimesi rohkemal või vähemal määral. Samas on ikka ja jälle kuulda nurinat, et koolitusest ei ole mingit kasu: „pärast koolitust on kõik varsti jälle tagasi nii nagu enne”. Koolitus iseenesest ei ole imevahend muutuste tekitamiseks – selleks on vaja rohkem pingutusi teha nii eeltöö kui ka järeltegevuse asjus ja eelkõige valida sobiv arendamisviis.

Teabevara uuendus

Korrektselt läbiviidud koosoleku juurde kuulub ka protokollimine. Protokoll võib olla:

 • sõnasõnaline (koosoleku käik salvestatakse);
 • kokkuvõttev (koosoleku käiku kirjeldatakse kokkuvõtlikult);
 • lühiprotokoll (protokollitakse päevakord ja vastuvõetud otsused).

Juhiabi teabevara uues täienduses peatükis 3.1.1 kirjeldab protokollimist lähemalt Helina Prints, lisatud ka protokolli näidis.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ettevõtte ürituste planeerimiseks tuleb kokku seada ka eelarve ja selleks peate kogu plaani üsna detailselt läbi mõtlema. Arvestage plaanides osalejate ootusi. Millest eelarve koostamisel lähtuda, kirjutab peatükis 3.6.6 Äripäeva konverentsikeskuse juht Mari Sarapuu.

Teabevara uuendus

GDPR-i rikkumine on väga lihtne. Selleks piisab ainult ühest valest kõnest või e-kirjast. Süüdlaseks jäämine on samuti lihtne, sest süütuse presumptsioon ei kehti. GDPR-i rikkumise eest võib trahvisumma ulatuda kuni 20 000 000 euroni või kuni 4% aastakäibest olenevalt sellest, kumb on suurem. Trahve saavad välja anda kõigi EL-i liikmesriikide (28) andmekaitseasutused ja kohtud.

Begin OÜ Baltikumi regioonijuht Vladimir Jelov toob peatükis 2.13 välja kaksteist sammu, mille iga organisatsioon peaks ühel või teisel kujul GDPR-i ettevalmistuse protsessi käigus läbima.

 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sekretäritöö tegevusalal on võimalik taotleda sekretäri (5. tase) või juhiabi (6. tase) kutset ja kohe varsti on saabumas kutseeksamite aeg! Kompetentsidest, kutsestandardist ja kutseeksamist kirjutavad lähemalt juhi Abi Ühingu juhatuse liikmed Janne Kerdo ja Tiia Murulaid peatükis 4.1.

Lehed