IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

2018. aasta Pilvekonverentsil andis CTGlobali konsultant ja koolitaja Kaido Järvemets ülevaate pilveteenuste võlust ja valukohtadest ning sellest, miks peaks üks ettevõtte pilveteenuseid kasutama. Põnevat salvestist asjalike näidetega saate kuulata peatüki 10.8 lõpust.

Teabevara uuendus

Äripäeva raadios räägiti küberkuritegevusest ja küberhügieenist ning mida peaks iga ettevõtja neist teemadest teadma. Saate lõpus jagatakse nippe, kuidas küberpäti eest uks kinni lüüa. Kõnelesid EBS-i magistriõppe juht ja välissuhete ning äriarenduse prorektor Toomas Danneberg ning küberturbe ekspert Klaid Mägi ettevõttest CybExer Technologies. Saadet saate kuulata peatükist 2.2.8.

Teabevara uuendus

Millised on Eesti ettevõtetes levinud eksiarvamused küberturvalisuse teemal ning kuidas firmat ja töötajaid ohtude eest kaitsta? Sellest rääkisid 11. juunil 2018 Äripäeva raadios ASi Santa Monica Networks tegevjuht Margus Vaino ja tehnikadirektor Erki Kimber. Saadet saate kuulata 2. peatükist.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevaras on mitu uut peatükki intellektuaalomandi lepingutest.

Jurist Evelin Simer kirjutab peatükis 11.2.4, mida panna tähele intellektuaalomandi lepingut sõlmides. Peatükis 11.2.4.1 leidub olulist infot tarkvaraarenduslepingutest ning peatükis 11.2.4.2 konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Teabevara uuendus

Iga nutika äri alus ja suurim vara on intellektuaalomand. Iseäranis IT-sektoris on ettevõtte väärtus üha rohkem seotud intellektuaalomandiga. Läbimõeldud intellektuaalse vara strateegiline kasutamine annab ettevõttele konkurentsieelise ja kindlustab turupositsiooni, mis omakorda suurendab ettevõtte väärtust. Sissejuhatuseks kirjutab peatükis 11.2 intellektuaalomandist ja edaspidi sellega seotud lepingutest jurist Evelin Simer.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Euroopa Parlamendi heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – general data protection regulation) jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega ehk alates 25. maist 2018. Määrus asendab seni kehtinud andmekaitsedirektiivi ja on ühtlasi otsekohalduv, mis tähendab, et määrus hakkab asendama mh seni kehtinud Eesti isikuandmete kaitse seadust. Olulisematest muudatustest saate lugeda peatükist 11.4.1.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed