IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 2.6.3 kirjutab infoturbeanalüütik Ats Onemar küberturbe parimatest praktikatest.

Center for Internet Security ehk CIS on mittetulunduslik organisatsioon, rahvusvaheline IT-valdkonnas töötavate inimeste kommuun, mille eesmärk on aidata avaliku ja erasektori asutusi küberohtudega tegelemisel. CIS-i turvameetmete kogum aitab tulla toime organisatsiooni küberturbe ohtudega. Pakutud turvameetmed on sellised, millega peaks iga organisatsioon küberturbe võimekuse parandamiseks tegelema.

Turvameetmete kogumit võiksid kasutada eelkõige need organisatsioonid, kellel ei ole sisemisi ega välimisi nõudeid infoturbe rakendamisel või kes soovivad teha algust küberturbe meetmete rakendamisega, aga ei tea, millest alustada. Oluline on arvestada, et CIS-i turvameetmete kogum on küberturbe vajadustest lähtuv praktikate kogum, see ei hõlma kogu infoturvet. Peatükis on ülevaade turvameetmete kogumi 20 prioriteetsest kategooriast.

Kuulake ka asjalikke raadiosaateid.

 • Uues saates „Teabevara tund” rääkis IT juhtimise teabevara autor Sirli Spelman IT-personali värbamisprotsessist, töötajate sisseelamisest ja nende arendamisest ning sellest, kuidas häid töötajad ettevõttes hoida. Kuulake saadet peatüki 9.2 lõpust.
 • IT-juhi rollist fiktiivse firma näitel kuulake peatüki 9.5 lõpust.
 • Sellest, kuidas aitab asjade internet tõhusamalt tegutseda, kuulake peatüki 1.1.3 lõpust.
 • Isikuandmete kaitse üldmäärusega loodud võimalustest infoturbe riskide maandamiseks kuulake peatüki 2.7.1 lõpust.
Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 9.4 kirjutab Sirli Spelman IT-spetsialistide värbamisest ja valikust. Selle asemel et näha värbamist kui administratiivset protsessi, kus vabale ametikohale valitakse välja parim kandidaat, tuleks värbamist võtta kui müügiprotsessi, mille käigus otsib tööandja turult aktiivselt parimaid kandidaate ja n-ö müüb vaba ametikoha maha.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) uuendas liidu kohta käivat peatükki 9.6.2. ITL on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärk on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid. Liidu prioriteetsed valdkonnad on mh haridus, tööjõud, poliitika ja majandus ning peatükist saategi lugeda, millised on ITL-i seisukohad nendes valdkondades.

Teabevara uuendus

Teabevarasse on lisandunud põnevat kuulamist. Advokaadibüroo Sorainen jurist ja isikuandmete kaitse ekspert Sandra Mikli rääkis Äripäeva raadios isikuandmete kaitse üldmäärusega loodud võimalustest infoturbe riskide maandamiseks. Saadet saate kuulata peatüki 2.7.1 lõpust.

Värskendasime ka virtuaalse meeskonna peatükke: 9.1.2, 9.1.2.1 ja 9.1.2.2.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tarkvaralahendusi loova Eesti IT-ettevõte Ignite personalijuht Sirli Spelman kirjutab peatükis 9.2, kuidas ettevõttes IT-spetsialiste arendada. Ettevõttes ei toimu suur osa õppimisest mitte koolitusel, vaid iga päev inimese töökohal: rakendades oma oskusi, jagades omandatud teadmisi, kuulates kolleegide kogemusi, hoides ennast uuendustega kursis jne.

Teabevara uuendus

Majandustarkvara mõiste on lai ja hägus, enamasti on selle keskmes raamatupidamisprogramm, millele on lisatud mitmesuguseid mooduleid, et rajada infosüsteem, mis toetaks ettevõtte või asutuse äriprotsessi ja hõlmaks ettevõttes liikuvat infot võimalikult täielikult. Peatükkides 7.6.1, 7.6.1.1 ja 7.6.1.2 kirjutatakse muu hulgas sellest, millist majandustarkvara valida ja kuidas seda vahetada, näitena on esile tõstetud Eesti Energia. 

Lehed