IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

  • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
  • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
  • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tarkvaralahendusi loova Eesti IT-ettevõte Ignite personalijuht Sirli Spelman kirjutab peatükis 9.2, kuidas ettevõttes IT-spetsialiste arendada. Ettevõttes ei toimu suur osa õppimisest mitte koolitusel, vaid iga päev inimese töökohal: rakendades oma oskusi, jagades omandatud teadmisi, kuulates kolleegide kogemusi, hoides ennast uuendustega kursis jne.

Teabevara uuendus

Majandustarkvara mõiste on lai ja hägus, enamasti on selle keskmes raamatupidamisprogramm, millele on lisatud mitmesuguseid mooduleid, et rajada infosüsteem, mis toetaks ettevõtte või asutuse äriprotsessi ja hõlmaks ettevõttes liikuvat infot võimalikult täielikult. Peatükkides 7.6.1, 7.6.1.1 ja 7.6.1.2 kirjutatakse muu hulgas sellest, millist majandustarkvara valida ja kuidas seda vahetada, näitena on esile tõstetud Eesti Energia. 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
  • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
  • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

2018. aasta Pilvekonverentsil andis CTGlobali konsultant ja koolitaja Kaido Järvemets ülevaate pilveteenuste võlust ja valukohtadest ning sellest, miks peaks üks ettevõtte pilveteenuseid kasutama. Põnevat salvestist asjalike näidetega saate kuulata peatüki 10.8 lõpust.

Teabevara uuendus

Äripäeva raadios räägiti küberkuritegevusest ja küberhügieenist ning mida peaks iga ettevõtja neist teemadest teadma. Saate lõpus jagatakse nippe, kuidas küberpäti eest uks kinni lüüa. Kõnelesid EBS-i magistriõppe juht ja välissuhete ning äriarenduse prorektor Toomas Danneberg ning küberturbe ekspert Klaid Mägi ettevõttest CybExer Technologies. Saadet saate kuulata peatükist 2.2.8.

Teabevara uuendus

Millised on Eesti ettevõtetes levinud eksiarvamused küberturvalisuse teemal ning kuidas firmat ja töötajaid ohtude eest kaitsta? Sellest rääkisid 11. juunil 2018 Äripäeva raadios ASi Santa Monica Networks tegevjuht Margus Vaino ja tehnikadirektor Erki Kimber. Saadet saate kuulata 2. peatükist.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
  • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
  • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevaras on mitu uut peatükki intellektuaalomandi lepingutest.

Jurist Evelin Simer kirjutab peatükis 11.2.4, mida panna tähele intellektuaalomandi lepingut sõlmides. Peatükis 11.2.4.1 leidub olulist infot tarkvaraarenduslepingutest ning peatükis 11.2.4.2 konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Teabevara uuendus

Iga nutika äri alus ja suurim vara on intellektuaalomand. Iseäranis IT-sektoris on ettevõtte väärtus üha rohkem seotud intellektuaalomandiga. Läbimõeldud intellektuaalse vara strateegiline kasutamine annab ettevõttele konkurentsieelise ja kindlustab turupositsiooni, mis omakorda suurendab ettevõtte väärtust. Sissejuhatuseks kirjutab peatükis 11.2 intellektuaalomandist ja edaspidi sellega seotud lepingutest jurist Evelin Simer.

Lehed