Ehitus | Äripäeva teabevara
Tuulikki Laesson
teabevara peatoimetaja ja autor

OÜ Laesson & Partnerid, jurist

Helje Johansoo
Eesti Ehitusettevõtjate Liit, õigusnõunik
Toomas Randmaa

Teabevarasse kirjutamise ajal varakindlustuse riskijuht AS ERGO Kindlustuses

Toomas Seppel

kultuuriministeerium, autoriõiguse spetsialist