Eva Laks
teabevara peatoimetaja

Lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduse eriala 2005. aastal ning magistrantuuri 2007. aastal. Alates 2005. aastast Intrum Justitia AS-i jurist ning alates 2011 ER Invest OÜ jurist-partner. Eva Laks on koostanud registri 2 näidised 27–31, enamiku registri 5 (Võlgade sissenõudmine) ja registri 8 (Kohtudokumendid) näidistest ning register 9 (Asjaajamine) näidised 12, 22 ja 24.

Diana Tandru

2005. aastal omandas Tallinna Majanduskoolis õiguse eriala ja 2008. aastal kaitses magistrikraadi õigusteaduses Audentese Ülikoolis. Alates 2008. aastast töötanud lektorina Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja külalislektorina EBSis. Koostöös Projektiekspert OÜga on koolitanud 
alustavaid ettevõtjaid. Ettevõtjana  nõustanud kliente kõigis ettevõtlusega seonduvates õigusküsimustes, peamiselt äriõiguse valdkonnas. Ettevõtlusteater MTÜ juhatuse liikmena on välja töötanud ja levitab innovaatilist ettevõtluse õpetamismeetodit.
Koostanud registris 9 (Asjaajamine) näidised 35-38 ja 40-46.

Kairi Kärner

Lõpetanud 2002. aastal Akadeemia Nord õigusteaduskonna bakalaureuseõppe ning 2004. aastal Akadeemia Nord magistrantuuri cum laude. Täiendanud ennast 2001. aastal Sokrates/Erasmuse programmi raames kõrgkoolis Saksamaal (Beamtenfahhoschule Hof) ning 2008/2009. õppeaastal Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonnas (rahvusvaheline FIATA kursus). Aastatel 2005–2009 oli Tallinna Linnavolikogu liige (sh õiguskomisjoni liige) ning 2006–2009 Mustamäe Halduskogu õiguskomisjoni esimees. Alates 2007. aastast rahvusvahelise logistikaettevõtte AS-i Schenker jurist. Osalenud mitmetel rahvusvahelistel mereõigusega seotud seminaridel ning Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni töös. Aastast 2010 teeb kootööd ettevõttega ER Invest OÜ.
K. Kärner on koostanud register register 1 näidised 25–27, 30, 31 ning 6.1. Millele pöörata veoprotsessis tähelepanu?, register 6 näidised: 1.13 - 1.22., 1.25., 1.28., 1.30. - 1.36. ning 2.4. Freight Contract, 2.7. Forwarding contract ja 2.8. Confidentiality contract (ingl).

Reelika Raudla

Lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduse bakalaureuseõppe 2005. aastal. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduse magistriõppe Tallinnas 2008. aastal. Alates 2005. aastast  kuni 2008. aastani AS-i SEB Pank jurist. Alates 2008. aastast kuni käesoleva ajani Intrum Justitia AS-i jurist.
R. Raudla on koostanud registri 4 näidise 8, registeri 8 näidised 1.1. ja 30–52, 62, 63 ning register 9 näidised 7, 9, 23, 25 ja 34.

 

Ülle Mugu

Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Töötanud mitmetes organisatsioonides nii personalijuhina kui ka töökeskkonna spetsialistina. Tema koolitusteemad on: personalijuhtimine. töösuhteid reguleeriv seadusandlus, töökeskkond ja -tervishoid, tööstress ja läbipõlemine, klienditeenindus.
Ü. Mugu on register 11 näidiste autor.

Irena Lümat

Lõpetanud Audentes Mainori Ülikooli ärikorralduse eriala 2001. aastal ja saanud 2006. aastal Tallinna Ülikooli riigiteaduste erialal magistrikraadi. Sooritas 2002. aastal arhivaari kutseeksami. Töötab Rahvusarhiivi riigiarhivaari abi ametikohal alates 2002. aastast. Põhitöö kõrvalt töötanud alates 2000. aastast lektorina Eesti Maaülikoolis ja Tartu Rahvaülikoolis.
I. Lümat on register 10 näidiste autor.

Anneli Kask (Rillo)

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe Tallinnas 2005. aastal ja magistriõppe 2009. aastal. Juuli 2004 – juuli 2007 Lindorff Eesti AS-i jurist. Praegu on ta OÜ ER Invest koostööpartner.
A. Kask on register 4 näidiste 9-11 ning register 9 näidiste 1–6, 8, 10–11, 14–21 ja 26-27 autor.