Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Teabevarad

Anne Veerpalu
teabevara peatoimetaja 2019. aasta jaanuarist

Anne Veerpalu on vandeadvokaat ja partner advokaadibüroos NJORD. Tal on pikaajaline nõustajakogemus äriõiguse, erakapitali investeeringute ja ühinemiste ning omandamiste valdkonnas. Õigusnõustajate turgu kaardistavas väljaandes Chambers & Partners Europe 2018 tõstetakse esile, et Anne on kogenud idufirmade nõustaja (eriti IT-sektoris), kes annab nõu ühinguõiguses, sealhulgas restruktureerimise ja turule sisenemise teemadel ning toetab tehingute tegemisel. Anne juhendab tehnoloogia idufirmade õiguskliinikut Tartu ülikoolis ja on infotehnoloogiaõiguse doktoriprogrammi doktorant. Ühtlasi on Anne ka Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni õiguskomisjoni liige.

Triin Kaurson

Triin Kaurson õpib 2018. aastast Tartu ülikoolis magistrantuuris ja abistab advokaadibüroo NJORD advokaate ühinguõiguses. Ta on aidanud advokaadibüroo kliente äriühingute asutamisel, tegevuslubade ja litsentside (sh maksu- ja tolliametilt) taotlemisel ning edaspidisel ametiasutustega suhtlemisel. Triin tegeleb peamiselt ühinguõigusega ja aitab kliente suhtluses notarite, Eesti kommertspankade ja makseasutuste, väärtpaberite registri, äriregistri jpt. Ta on ka kogenud tugi advokaatidele äriühingutega seotud vaidlusmenetlustes, jagunemis-, ühinemis-, likvideerimis- ja saneerimisprojektides.

Marleen Arus

Marleen Arus töötab advokaadibüroos NJORD juristi abina, olles eelkõige seotud ühinguõigusega. Ta tegeleb ettevõtete asutamistega ja aitab tegevuslubade taotlemise juures. Samuti suhtleb ta notarite ja registritega, sh äriregistriga.

Piret Jesse
teabevara peatoimetaja 2017. aasta septembrist kuni 2018. aasta detsembrini

Lõpetas 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandas magistrikraadi (LL.M.) 2001. aastal Minnesota Ülikoolis. Piret on kõrgelt tunnustatud äriõiguse spetsialist, kes on spetsialiseerunud ärinõustamisele, ühinemis- ja omandamisprotsessidele, äriühingute struktureerimisele ning läbirääkimistele. Tal on enam kui 17 aastat projektijuhtimise ja nõustamise kogemust paljudes Eesti suuremates ühinemis- ja omandamisprotsessides. Piret nõustab nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid äriõiguse igapäevaküsimustes, ärilepingute koostamisel, läbirääkimistel ja vaidluste lahendamisel. Ta on tegutsenud aastaid Tartu Ülikoolis äriõiguse seminarijuhendajana. 2012. aastast on Piret Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ning 2016. aastast ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige. 2015. aastast kuni 2018. aasta kevadeni töötas ta advokaadibüroos Jesse & Kalaus. 2018. aasta kevadest töötab Piret advokaadibüroos Sorainen vandeadvokaadina.

Eli Lahesoo

Lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandab Tartu Ülikoolis magistrikraadi. Eli abistab advokaadibüroo Jesse & Kalaus advokaate peamiselt ühinguõiguse, vaidluste lahendamise ning tööõiguse valdkonnas. Eli on aidanud advokaadibüroo Jesse & Kalaus advokaate arvukate ning keeruliste ühinguõiguslike vaidluste lahendamisel ning äriühingu sisesuhteid reguleerivate dokumentide koostamisel. Eli uuris bakalaureusekraadi omandamise ajal süvendatult äriühingu organite otsuste tühistamiste teemat.

Robin Teever

Lõpetas 2015. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandas magistrikraadi 2017. aastal. 2016. aastast töötab advokaadibüroos Jesse & Kalaus, spetsialiseerudes äri-, lepingu- ja väärtpaberituruõigusele. Robin nõustab ka erinevate tehingute tegemisel.

Mikk Põld
teabevara peatoimetaja alates 2015. aasta aprillist

Lõpetas Tartu ülikooli õigusteaduskonna 2009. aastal ja omandas samas 2011. aastal magistrikraadi. Alates 2011. aastast töötab advokaadibüroos Triniti (varasema nimega advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets). Enne on töötanud juristina rahvusvahelise kaubanduse ja kinnisvara ettevõttes. Kuulub advokaadibüroo Triniti tehingute meeskonda ning nõustab kliente äri- ja lepinguõiguse valdkonnas, samuti tegeleb energia- ja taristuõiguse küsimustega.

Sten Veidebaum

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1997. aastal, omandanud magistrikraadi (LL.M.) Kesk-Euroopa Ülikoolis 2002. aastal. Aastast 1997 töötanud juristi ja advokaadina Advokaadibüroos Tark&Co ja Advokaadibüroos Raidla Lejins & Norcous, aastast 2011 Advokaadibüroos TRINITI (varasema nimega Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets). Kuulub Advokaadibüroo TRINITI tehingute meeskonda ja nõustab igapäevaselt kliente äri- ja lepinguõiguse valdkonnas.

Sander Kärson
teabevara peatoimetaja juunist 2013 kuni märtsini 2015

Lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2004. aastal ja omandas samas 2008. aastal magistrikraadi. Alates 2009. aastast õpib Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktoriõppes. Advokaadibüroo VARUL advokaadina töötab alates 2013. aastast. Varem töötanud mitmes advokaadibüroos, nagu Raidla Lejins & Norcous, Sorainen, Glimstedt. Nõustab ja esindab kliente peamiselt lepingu- ja äriõiguse valdkonnas. Tal on kogemused äriühingute ühinemiste, ülevõtmiste ja restruktureerimiste vallas ning aktsionäridevaheliste lepingute koostamisel ja aktsionäride tülide lahendamisel.
Alates 2007. aastast on põhitöö kõrvalt töötanud ka Tartu Ülikooli eraõiguse instituudis seminarijuhendajana.
Sander Kärson on registri 3 ptk 3.1–3.2 autor ning 3.3–3.4 ühisautor koos Anti Kodariga.

Marko Kairjak
teabevara peatoimetaja 2010. aasta suvest kuni 2013. aasta kevadeni

Lõpetas 2007. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja sai 2010. aastal Cambridge’i Ülikoolis LL.M. kraadi, spetsialiseerumisega kapitaliturgudele. Täiendanud ennast Saksamaal Westfälische Wilhelms-Universität Münsteris. Praegu omandab doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Eesti Advokatuuri liige 2008. aastast. Alates 2005 vandeadvokaadi abi advokaadibüroos VARUL, alates 2011. aastast vandeadvokaat. Peamised nõustamisvaldkonnad on lepinguõigus, pangandus ja väärtpaberid, majanduskaristusõigus.

Jürgen Valter

Lõpetas Tartu Ülikooli õigusinstituudi 2002. aastal. Omandas 2006. aastal LL.M. European Private Law’ kraadi Amsterdami Ülikoolis (cum laude). 2002–2008 audiitorbüroo Rimess OÜ õigusnõustamise osakonna juhataja. 20082011 Advokaadibüroo Glikman & Partnerid advokaat. Alates 2011. aasta veebruarist advokaadibüroos Jürgen Valter vandeadvokaat. Spetsialiseerunud põhiliselt äriühinguõigusele (sealhulgas M&A tehingud, due diligence’i auditid, ühingute jagunemised) ja lepinguõigusele.
Jürgen Valter on registrite 13 ja 14 autor ja registri 12 ptk 12.6. ühisautor koos Kersti Liibertiga.

Margit Vutt

Lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1992. aastal kiitusega. Alates 1992. aastast kuni 2006. aastani – juristibüroo Fides jurist. Alates maist 2006 Riigikohtu õigusteabe osakonna analüütik. 2011. aasta juunis kaitses doktoritöö teemal „Aktsionäride derivatiivnõue kui õiguskaitsevahend ja ühingujuhtimise abinõu”. Osalenud äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse väljatöötamisel (seaduste algtekstide autorina) ja kuulunud võlaõigusseaduse eelnõu ekspertgrupi koosseisu. Avaldanud erialakirjanduses mitmeid publikatsioone ühinguõigusest.
Margit Vutt on koos Andres Vutiga registrite 3–11 kommentaaride ühisautor (v.a 3.1–3.4).