Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Koroonakriis on tekitanud pingeid töösuhetes: inimesi on koondatud, palku on kärbitud ning on oht, et pinged moonduvad inetusteks. Kuidas seda vältida ning mis töövaidlusmuredega nende poole pöördutakse, rääkis Äripäeva hommikuprogrammis tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu. Saate tegid Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Audio leiad peatüki 3.7 lõpust või audiofailide alt.

Teabevara uuendus

Personalijuhtimise teabevara uues peatükis (5.1.3) kirjutab CVO Recruitmenti värbamispartner Heleen Anderson põhjalikult värbamisprotsessi etappidest ja sellest, mida igal etapil silmas pidada.

Värbamise edukus sõltub paljuski värbamisprotsessi ülesehitusest ning nn closing’ust ehk sellest, kuidas motiveerida värbamisprotsessi lõpus välja valitud kandidaati tööpakkumist vastu võtma. Läbipaistev ja selge värbamisprotsess suurendab kandidaadi huvi ettevõtte ja pakutava rolli vastu ning aitab ka ettevõttel veenduda kandidaadi oskustes ja sobivuses organisatsiooni väärtustega.

Järgmiseks kirjutame teabevaras võimustamisest ehk sellest, kuidas õigete juhtimisvõtetega saavutada seda, et töötajad oleksid pühendunumad ja võtaksid rohkem vastutust.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Kaugtööpoliitika sõltub väga palju ettevõtte tegevusvaldkonnast, organisatsioonikultuurist ja kaugtöö mahust. Pole võimalik koostada kaugtööpoliitika näidisdokumenti, mis sobiks kõigile ettevõtetele. Samas on teemasid, mida tuleks kaugtööpoliitika dokumendis käsitleda, et tööandja ootused oleksid töötajale selged ja üheselt mõistetavad. Lähemalt kirjutab neist teabevara peatoimetaja, Talentor Estonia OÜ personaliotsingu konsultant Külli Gutmann peatükis 3.11.3 Kaugtöö korraldamine.

Teabevara uuendus

Eesti Töötukassa karjäärinõustamise peaspetsialist Sandra Lindermann räägib oma kogemustest kaugtöö tegemisel mitte lihtsalt kodukontorist, vaid lausa välismaalt. Lisaks muudele nõuannetele, on tal soovitused ka kaugtöö tegija juhile:

 • Sõlmige töökorralduse osas konkreetsed kokkulepped.
 • Rääkige töötajaga ootustest ja kõhklustest.
 • Arutage läbi, milliste ülesannete täitmine võib olla kaugtöö ajal raskendatud.
 • Suhelge töötajaga regulaarselt.

Lugege lähemalt peatükist 3.11.1.2.

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Valitsuse otsusel maksab töötukassa perioodil märts kuni mai toetust igale kvalifitseeruvale tööandjale kahe kuu osas perioodil märts – mai. Loe lähemalt ptk 7.8.

Teabevara uuendus

Koroonaviiruse levikuga on suur hulk ettevõtteid ja asutusi läinud üle kaugtööle. Kuidas aga korraldada firmasisest infovahetust ootamatult hajutatud töötajate korral? Kuidas tagada andmete turvalisus? Kuidas end distsiplineerida ja motiveerida kodus töötades? Neile ja teiste küsimustele vastavad Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ja Elisa Eesti juhatuse liige Margus Vaino. Saadet juhib Indrek Kald.

Audio leiate personalijuhtimise teabevara audiofailide hulgast ja peatüki 3.11.1 Kaugtöö teoorias ja praktikas lõpust.

Lehed