Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Tööjõupuudus sunnib paljusid ettevõtteid üha rohkem uute värbamisviiside peale mõtlema. Ja mitte ainult seda – organisatsioonil tuleb mõelda ka sellele, kuidas head töötajat hoida. Tegime ekspertidega juttu sellest, kuidas on värbamismaailm muutunud, kuidas mõjutab tehnoloogia areng värbamist ja milline roll on heal juhtimisel. Saates „Kasvukursil” on külas Grant Thornton Balticu personalijuht Marge Litvinova ja pikaaegse kogemusega personalijuht ning värbaja Ene-Hilja Kohtla. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Audio leiad peatüki 5.2 lõpust.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Värbamine on viimaste aastate tööjõupuudusest tingituna palju käsitletud teema. Siiski on värbamisteemalisi artikleid lugedes jäänud mulje, et pigem keskendutakse just IKT-sektori töötajate puudusele ning meetmetele, mida rakendatakse sealses tihedas konkurentsis, et leida sobivaid inimesi. Vähem on räägitud aga teistest sektoritest. Üks veidi vaeslapse rolli jäänud valdkond on klienditeenindus, kus valitseb tihti suur tööjõupuudus ja tööjõu voolavus. Töötajate vähesus võib omakorda tingida selle, et olemasolevad töötajad peavad töökoormuse jaotamiseks tegema ületunde, mis pikas perspektiivis vähendab töötajate töövõimet. Seetõttu on nii töötajate kui ka tööandjate huvides, et valdkonna töötingimused paraneksid ja tööjõupuudus väheneks.

Klienditeenindajate värbamisest Danpower Eesti AS-i näitel kirjutab personalispetsialist Anni Marie Kunder peatükis 5.3.9.

Teabevara uuendus

Peresõbraliku firma tähenduse üle arutleb Ragn-Sells’i näitel ettevõtte personalijuht Kaire Parve. Tema sõnul aitab peresõbralik firmakultuur kaasa ettevõtte arengule, tõstab töötajate rahulolu ja pakub neile tuge. Võtmesõnadeks on seejuures avatus ja paindlikkus. Muuhulgas on nad andnud inimestele valikuvabaduse määrata, mida kellegi jaoks pere tähendab – on see klassikaline perekond ehk ema-isa lastega koos vanavanematega, kuuluvad sinna hoopis lähedased sõbrad või keegi muu. 2018. aastal teenis Ragn-Sells AS peresõbraliku ettevõtte kuldmärgise. 

Lugege lähemalt peatükist 3.5.4. Ragn-Sells – areng peresõbralikkuse kaudu. Peatükile on lisatud ka teabevara tunni raadiosaade.

Samuti on üle vaadatud ja värskendatud kõik 12. peatüki (Töötervishoid ja tööohutus) lisad, mida saab alla laadida ja kohe kasutada.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Juhi üks rollidest on igapäevaselt ise oma inimestega suhelda, peegeldada ja väärtustada tehtud tööd ning anda edasiviivat tagasisidet muudatuste elluviimiseks.
Tagasisidet pole alati lihtne anda, mida sel puhul silmas pidada ja kuidas seda oleks kõige parem teha räägib seekordses „Teabevara tunni“ saates meeskonna coach, meeskonna arendaja ja koolitaja Jaanika Rannula Upwise Coaching OÜ-st.

Saate leiate personalijuhtimise teabevara audiofailide hulgast või peatüki 6.8.2. lõpust.

Teabevara uuendus

Situatsioon elust enesest: tootmistööle kandideerija tuleb ettevõttesse kohale, räägitakse põgusalt pakutavast ametikohast, näidatakse tootmises kiiresti töökohta ja lepitakse kokku, millal ta saab alustada. Ei sõnagi ettevõttest ega ärist laiemalt, ei süüvita sellesse, milline on inimese ootus pakutavale tööle, mis talle üldse meeldib, milline meeskond on igapäevaselt tema ümber ja kõik muu taoline. Ega siis tasugi imestada, kui inimene esimese kuu jooksul juba lahkuda soovib või mis veel hullem – juba esimesel tööpäeval kohale ei ilmu ja enam telefonilegi ei vasta.

Mida teha teisiti, sellest kirjutas personalijuhtimise teabevarale kogemusloo (ptk 5.4.5) Bellus Furniture OÜ personalijuht Inga Möllits.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Teabevara uuendus

Tele2 personalidirektor Helena Evert ning personaliarenduse spetsialist ja coach Mihkel Joasoo räägivad ettevõttes hästi toimivast coaching’u-programmist ja arutavad, kui oluline on anda üksteisele pidevalt tagasisidet. Samuti selgub, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mille abil asjalikke töötajaid ettevõttes hoida.

Saate leiate personalijuhtimise teabevara audiofailide hulgast või peatüki 6.8.2. lõpust.

Lehed