Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

13.5. Veebiseminar tuleohutusseaduse muudatustest

Riigikogu võttis vastu tuleohutuse seaduse, mille muudatus puudutab Eestis olulisel määral ligi 10 000 hooneomanikku, kes haldavad suuremaid büroosid, garaaže või tootmis- ja laohooneid.

Seadusemuudatuse eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks. Täp...