Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.2. Vaba ehitustegevuse kooskõlastamine

2017. aasta 1. jaanuarist jõustunud maapõueseadus näeb ette, et teatud juhtudel tuleb nn vaba ehitustegevuse korral ehitada soovival isikul pöörduda enne ehitustegevuse alustamist avaliku võimu poole. Enne haldusorgani käest nõusoleku saamist ei tohi ehitada.

Maapõueseaduse § 14 lg 3 näeb ette, et kui ehitamiseks ei ole vaja ehitusluba ega ka esitada ehitusteatist, siis peab ehitamisest huvitatud isik ise esitama enne ehitamise al...