Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.1.1.1. Tehnorajatise ja -võrgu ehitusluba

Selleks, et oleks võimalik ehitada, on lisaks avalik-õiguslikule ehitusloale vajalik ka maaomaniku ja ehitise omaniku (kui need on eri isikud) nõusolek. Tavaliselt on ehitis kinnisasja oluline osa. Tehnovõrgud ja -rajatised (edaspidi tehnorajatised) võivad erandina olla vallasasjad ja mitte kuuluda kinnisasja omanikule, kelle maale tehnorajatised ehitatakse. Tehnorajatise vallasasjaks tunnistamiseks peavad olema täidetud vastavad tingimused.