Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.2.1. Teenuste vaba liikumine

Euroopa Kohus (esimene koda) leidis 9. novembri 2006 kohtuasjas C-433/04 Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik, et:

  • väljakujunenud kohtupraktika järgi ei nõua EÜ artikkel 49 mitte ainult igasuguse riikkondsusel põhi­neva diskrimineerimise kaotamist teise liikmesriigi teenus...