Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.2.3. Siseriiklikud nõuded ehitusmaterjalidele ja -toodetele

Kuna ehitustooted on nn uue lähenemisviisi tooted, siis reeglina on ehitustoodete tehnilised nõuded fikseeritud standardites või tehnilises tunnustuses. Erandlikult on fikseeritud osadele ehitustoodetele eraldi siseriiklikud nõuded, s.o nõuded kehtivad ainult Eestis, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrusega nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord”.

Ehitustootest pärinev gammakiirgus