Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4.1. Maaparandussüsteemi maa-ala maakasutus

Alates 1. jaanuarist 2019 näeb maaparandusseadus ette, et maaparandusena käsitletakse maatulundusmaa sihtotstarbega maa viljelusväärtuse suurendamist, keskkonnakaitse eesmärgil maa kuivendamist ja niisutamist, ning maa veerežiimi kahepoolset reguleerimist, samuti agromelioratiivse, kultuurtehnilise ja muu maaparandushoiutöö tegemist. Eeltoodust tulenevalt tekivad maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisele täiendavad tingimused, mis on järgmised: