Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.5.1. Leiutise õiguskaitse taotlemine

Leiutisele õiguskaitse saamiseks esitatakse taotlus pa­ten­­­diametile. Patenditaotluse ja kasuliku mudeli regist­­­ree­rimise taotluse menetlused on erinevad: patendi pu­hul­ kontrollib patendiamet leiutise vastavust seaduse nõue­­tele (leiutis on uudne, sel on leiutustase ja se­­da saab tööstuslikult kasutada), kasuliku mudeli pu­hul­ sellist kontrolli ei tehta. Seega tagab patent pa­re­ma õigus­­kaitse kui kasulik mudel, st patendikaitse on­ tugevam.

Leiutise õiguskaitset taotlet...